Üdvözöljük a

Heti jogász 39-40. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 39-40. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. október 9.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/154.
Megjelent: 2017. IX. 25.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és
egyes kormányhatározatok módosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.


1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében megvalósuló
közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos
előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.


1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.


1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
        a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező
ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi
Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.


1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/155.
Megjelent: 2017. IX. 25.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelet
        a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a
frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015.
(XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 10.


25/2017. (IX. 25.) BM rendelet
        a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a
segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 26.


21/2017. (IX. 25.) EMMI rendelet
        az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy
vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28.


376/2017. (IX. 25.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


1708/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
        a Strukturálisreform-támogató Programban az egészségügyi
alapellátás és az egynapos sebészet fejlesztése területén
való részvételről


1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori
bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges
támogatás biztosításáról


1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
        a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán
infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti
Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma
fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok
támogatásáról


1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
        a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm.
határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt.
működési körében felmerülő költségekről és működtetési
megoldásokról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint
a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a
fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet
Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III.
3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedésről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet
        a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a
frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 10. 10.


68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
        a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a
segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök
képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 25/2017. (IX. 25.) BM r.
Hatályos: 2017. 09. 26.


55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
        az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy
vegyületcsoportokról

Módosítja: 21/2017. (IX. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 28.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/156.
Megjelent: 2017. IX. 25.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CV. törvény
        a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 29.


2017. évi CVI. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének
emelése érdekében

Hatályos: 2017. 09. 28.


289/2017. (IX. 25.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 02.


379/2017. (IX. 25.) KE határozat
        tárca nélküli miniszter kinevezéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2016. évi LXXIV. törvény
        a településkép védelméről

Módosítja: 2017. évi CV. tv.
Hatályos: 2017. 09. 29.


2016. évi CLXXIV. törvény
        a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi CV. tv.
Hatályos: 2017. 09. 29.


2017. évi LXXII. törvény
        Magyarország 2018. évi központi költségvetésének
megalapozásáról

Módosítja: 2017. évi CV. tv.
Hatályos: 2017. 09. 29.


2012. évi C. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 28.


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 289/2017. (IX. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 02.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/157.
Megjelent: 2017. IX. 27.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

12/2017. (IX. 27.) HM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28.


13/2017. (IX. 27.) HM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28.


14/2017. (IX. 27.) KKM rendelet
        a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós
külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló
3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


380/2017. (IX. 27.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


381/2017. (IX. 27.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


107/2017. (IX. 27.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2015. (II. 25.) HM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól

Módosítja: 12/2017. (IX. 27.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 28.


1/2015. (II. 25.) HM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól

Módosítja: 13/2017. (IX. 27.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 28.


3/2017. (II. 28.) KKM rendelet
        a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós
külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 14/2017. (IX. 27.) KKM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/158.
Megjelent: 2017. IX. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet
        a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01., 2018. 02. 01.


23/2017. (IX. 28.) MNB rendelet
        a „Pécsi Tudományegyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 09. 29.


24/2017. (IX. 28.) MNB rendelet
        a „Pécsi Tudományegyetem” rézötvözetű emlékérme
kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 09. 29.


1712/2017. (IX. 28.) Korm. határozat
        a hallgatói hitelrendszer működtetésének fejlesztése
érdekében szükséges kormányzati feladatokról


1713/2017. (IX. 28.) Korm. határozat
        az SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az
Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai
együttműködési megállapodás megkötéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
        a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 01., 2018. 02. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/159.
Megjelent: 2017. IX. 29.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet
        a földminősítés részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 02.


48/2017. (IX. 29.) FM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30.


49/2017. (IX. 29.) FM rendelet
        a kisüzemi bortermelői regiszterről

Hatályos: 2017. 10. 01.


12/2017. (IX. 29.) IM rendelet
        a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő
regisztrációs díjról

Hatályos: 2017. 10. 01.


37/2017. (IX. 29.) NFM rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015.
(IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01.


38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet
        egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
        az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 47/2017. (IX. 29.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 02.


25/2013. (IV. 16.) VM rendelet
        az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 47/2017. (IX. 29.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 02.


24/2015. (V. 26.) FM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 48/2017. (IX. 29.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 30.


27/2011. (IV. 12.) VM rendelet
        a borászati termékek egységes bizonylatolási,
nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Módosítja: 49/2017. (IX. 29.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

Módosítja: 37/2017. (IX. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 02.


50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
        a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 38/2017. (IX. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 01., 2018. 01. 01.


51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
        a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 38/2017. (IX. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 01., 2018. 01. 01.


13/2015. (III. 31.) NFM rendelet
        a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja: 38/2017. (IX. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
        az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott
földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és
kötelezettek köréről

Módosítja: 38/2017. (IX. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 09. 30., 2017. 10. 01.


69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
        a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 38/2017. (IX. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
        a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 38/2017. (IX. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet
        a földminősítés részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 47/2017. (IX. 29.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 02.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/160.
Megjelent: 2017. X. 3.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015.
(XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 04.


23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
        az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 04., 2018. 07. 01.


24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
        egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 04., 2017. 10. 15., 2018. 01. 01.


28/2017. (X. 3.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI.
törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 04.


17/2017. (X. 3.) OGY határozat
        az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló
11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 02.


18/2017. (X. 3.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 02.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 22/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04.


5/2012. (II. 16.) KIM rendelet
        a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes
kérdésekről

Módosítja: 23/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04., 2018. 07. 01.


24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
        a civil szervezetek információs rendszeréről

Módosítja: 23/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04.


40/2002. (V. 24.) OM rendelet
        az érettségi vizsga részletes követelményeiről

Módosítja: 24/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04., 2017. 10. 15.


20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
        a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 24/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04.


48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
        a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés
feltételeiről

Módosítja: 24/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04., 2018. 01. 01.


51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
        a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Módosítja: 24/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04., 2017. 10. 15.


15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
        a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 24/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04.


17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
        a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Módosítja: 24/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04.


14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet
        a 2017/2018. tanév rendjéről

Módosítja: 24/2017. (X. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 04.


16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Módosítja: 28/2017. (X. 3.) NGM r.
Hatályos: 2017. 10. 04.


11/2014. (V. 6.) OGY határozat
        az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 17/2017. (X. 3.) OGY h.
Hatályos: 2017. 10. 02.


13/2014. (V. 6.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 18/2017. (X. 3.) OGY h.
Hatályos: 2017. 10. 02.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/161.
Megjelent: 2017. X. 3.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet
        a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


1714/2017. (X. 3.) Korm. határozat
        az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme 2018. évi
előirányzatának, valamint a többletkapacitás-befogadások
teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg
megemeléséről


1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat
        a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a
Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a
belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló
költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt
hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás
biztosításáról


1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat
        a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához
kapcsolódó forrás biztosításáról


1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat
        a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges
források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


1718/2017. (X. 3.) Korm. határozat
        a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előkészítésének
támogatásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
        a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 291/2017. (X. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/162.
Megjelent: 2017. X. 5.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő
Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a
jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 06.


19/2017. (X. 5.) OGY határozat
        a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és
székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 06., 2020. 06. 04.


1719/2017. (X. 5.) Korm. határozat
        a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a
radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott
közös egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a
részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati
értekezleten való magyar részvételről


1720/2017. (X. 5.) Korm. határozat
        az Egységes központi elektronikus irat- és
dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei
kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó
további feladatokról


1721/2017. (X. 5.) Korm. határozat
        a 2018. évi IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság
megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 292/2017. (X. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 06.


233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és
működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt
kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról

Módosítja: 292/2017. (X. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 06.


67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
        a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és
székhelyéről

Módosítja: 19/2017. (X. 5.) OGY h.
Hatályos: 2020. 06. 04.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/163.
Megjelent: 2017. X. 6.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

29/2017. (X. 6.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 07.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 29/2017. (X. 6.) NGM r.
Hatályos: 2017. 10. 07.

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.