Üdvözöljük a

Heti jogász 41-42. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 41-42. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. november 9.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/164.
Megjelent: 2017. X. 9.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

39/2017. (X. 9.) NFM rendelet
        a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével
kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés
kiszámításának szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 12.


40/2017. (X. 9.) NFM rendelet
        a megújuló forrásokból előállított energia részarányának
kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 12.


1722/2017. (X. 9.) Korm. határozat
        az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő
kormányhatározatok módosításáról


1723/2017. (X. 9.) Korm. határozat
        az EFOP–2.2.2–17–2017–00001 azonosító számú („Irmák
Nonprofit Kft. – Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató
Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című)
projektjavaslat tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra
történő átcsoportosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet
        a megújuló forrásokból előállított energia részarányának
kiszámítási módszertanáról

Módosítja: 40/2017. (X. 9.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 12.


1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h.


1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat
        egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h.


1107/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponthoz
kapcsolódó adósság rendezéséről

Módosítja: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
        a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás
elkerülés kiszámításának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 39/2017. (X. 9.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 12.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/165.
Megjelent: 2017. X. 10.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
        a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
        a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló
329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 13.


295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016.
(VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
        a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 10. 11., 2018. 01. 01.


297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
        a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések
keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger
Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú
beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


50/2017. (X. 10.) FM rendelet
        a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Hatályos: 2017. 10. 11., 2018. 01. 01.


30/2017. (X. 10.) NGM rendelet
        az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11., 2017. 11. 10., 2017. 12. 31.


23/2017. (X. 10.) AB határozat
        a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
80. § (3) bekezdés „megállapítása, vagy annak” szövegrésze
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről


24/2017. (X. 10.) AB határozat
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség
megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3)
bekezdése utolsó mondata alaptörvény- ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről


1724/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a Cook-szigetekkel való diplomáciai kapcsolatok felvételéről


1725/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        Magyarország turisztikai országmárka építéséről


1726/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához
kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról


1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról


1728/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött
segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének
jóváhagyásáról


1729/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat
túllépésének jóváhagyásáról


1730/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális
intézményeinek energiahatékonysági felújításait célzó
fejlesztési projektek finanszírozásának támogatásáról


1731/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór
Kórház déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása
érdekében támogatás biztosításáról


1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő
támogatásáról


1733/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések
keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival
összefüggő egyes intézkedésekről


1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi
Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez
kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a
kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges
források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm.
határozat módosításáról


1735/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2016–00090 azonosító számú („Eger város
szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


1736/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2016–00085 azonosító számú [„Észak- és
Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés
6. (ÉKDU 6)” című] projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


1737/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2016–00091 azonosító számú („Gyöngyös és
térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának
fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.3.0–16–2017–00001 azonosító számú („HUHA II. Új
Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű” című)
nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről


1739/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a KEHOP–1.5.0–15–2016–00007 azonosító számú
(„Záportározók
építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című) projekt
tekintetében az ingatlanvásárlás költségtípusra történő
átcsoportosításról


1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.
9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 11.


1741/2017. (X. 10.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
        a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 293/2017. (X. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 11.


329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
        a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Módosítja: 294/2017. (X. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 13.


250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja: 295/2017. (X. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 11.


24/2010. (III. 19.) FVM rendelet
        a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

Módosítja: 50/2017. (X. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 11.


53/2016. (VII. 21.) FM rendelet
        a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti
támogatásáról

Módosítja: 50/2017. (X. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 11., 2018. 01. 01.


32/2005. (X. 21.) PM rendelet
        az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról

Módosítja: 30/2017. (X. 10.) NGM r.
Hatályos: 2017. 10. 11., 2017. 11. 10., 2017. 12. 31.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 23/2017. (X. 10.) AB h.
Hatályos: 2017. 10. 11.


2013. évi CXXII. törvény
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 24/2017. (X. 10.) AB h.
Hatályos: 2017. 10. 11.


1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
        az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának
megvalósításához szükséges – részben a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosítással történő – forrás
biztosításáról

Módosítja: 1727/2017. (X. 10.) Korm. h.


1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat
        a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a
fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet
Fejlesztési Program megvalósításával

Módosítja: 1727/2017. (X. 10.) Korm. h.


1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi
Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez
kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a
kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges
források biztosításáról

Módosítja: 1734/2017. (X. 10.) Korm. h.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1735/2017. (X. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 10. 11.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1736/2017. (X. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 10. 11.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1737/2017. (X. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 10. 11.


1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat
        a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból
megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos
feladatokról

Hatályos: 1738/2017. (X. 10.) Korm. h.


1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 10. 11.


1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 10. 11.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
        a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői
szervezetekről

Hatályon kívül helyezi: 50/2017. (X. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 11.


1526/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór
Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása
érdekében támogatás biztosításáról

Megjegyzés: Visszavonta: 1731/2017. (X. 10.) Korm. határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/166.
Megjelent: 2017. X. 12.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CVII. törvény
        a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról
szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CVIII. törvény
        a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai
közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság
Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából
történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CIX. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési
megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való
csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról
szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13.


2017. évi CX. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről
a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó
partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt,
a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CXI. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az
Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és
fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CXII. törvény
        a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén,
Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény
módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13.


2017. évi CXIII. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya
között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös
rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CXIV. törvény
        a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CXV. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya
között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CXVI. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya
között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CXVII. törvény
        a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya
között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 13. – kivétellel.


2017. évi CXVIII. törvény
        a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CXIX. törvény
        a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 13., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.


2017. évi CXX. törvény
        a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás
módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CXXI. törvény
        az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar
Államkincstárba történő beolvadásához szükséges
törvénymódosításokról

Hatályos: 2017. 11. 01.


2017. évi CXXII. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a
szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 13.


2017. évi CXXIII. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 20., 2017. 11. 02.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2000. évi XLII. törvény
        a víziközlekedésről

Módosítja: 2017. évi CVII. tv.
Hatályos: az Egyezmény 17. cikkében meghatározott időponttól.


1991. évi XLI. törvény
        a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi CXIX. tv.
Hatályos: 2017. 10. 13., 2018. 01. 01.


2008. évi XLV. törvény
        az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2017. évi CXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi XXXVIII. törvény
        a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.


1991. évi XXXVIII. törvény
        a használati minták oltalmáról

Módosítja: 2017. évi CXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi C. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi LXVI. törvény
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1992. évi LXXXIV. törvény
        a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.
évi költségvetéséről

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1996. évi XX. törvény
        a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1998. évi XXXIX. törvény
        a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


2012. évi CLXVI. törvény
        a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


2012. évi CLXVI. törvény
        a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 13.


2006. évi X. törvény
        a szövetkezetekről

Módosítja: 2017. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 13.


2010. évi CXXII. törvény
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi CXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 20.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 20., 2017. 11. 02.


2015. évi XLII. törvény
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi CXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 20.


2016. évi LII. törvény
        az állami tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 20.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2004. évi LXXXIX. törvény
        a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság
Kormánya között a minősített információk kölcsönös
védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt
Biztonsági Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXVII. tv.
Hatályos: az Egyezmény 14. Cikk 1. bekezdésében
meghatározott időponttól.


105/1952. (XII. 28.) MT rendelet
        a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések
tárgyában

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1/1960. (IV. 13.) IM rendelet
        a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének
megállapításával kapcsolatos eljárásról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/167.
Megjelent: 2017. X. 13.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

25/2017. (X. 13.) MvM rendelet
        Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási
követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és
vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló
18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 21.


51/2017. (X. 13.) FM rendelet
        az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek
megállapításáról

Hatályos: 2017. 10. 14.


52/2017. (X. 13.) FM rendelet
        a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 23.


Kúria Knk.IV.37.774/2017/2. végzése
        a Fővárosi Választási Bizottság 34/2017. (VIII. 25.) FVB
határozatának megváltoztatásáról


Kúria közleménye
        a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak
helybenhagyásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet
        Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási
követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és
vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról

Módosítja: 25/2017. (X. 13.) MvM r.
Hatályos: 2017. 10. 21.


68/2016. (X. 13.) FM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM
rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás
jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek
megállapításáról

Módosítja: 51/2017. (X. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 14.


36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
        a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: 52/2017. (X. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 10. 23.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/168.
Megjelent: 2017. X. 17.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
        a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia
kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Hatályos: 2017. 10. 20., 2018. 07. 01.


300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
        a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános
értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 20.


31/2017. (X. 17.) NGM rendelet
        a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez
nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 18.


41/2017. (X. 17.) NFM rendelet
        az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.
12.) KHVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 18.


25/2017. (X. 17.) AB határozat
        a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. §
(1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói
kezdeményezések elutasításáról


26/2017. (X. 17.) AB határozat
        az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5)
bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5016/2017/4. határozata
        Terem Község Önkormányzata Képviselő-testületének törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról


20/2017. (X. 17.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 16.


21/2017. (X. 17.) OGY határozat
        dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében


1742/2017. (X. 17.) Korm. határozat
        a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi
módosításokról


1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat
        a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez
szükséges intézkedésekről


1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat
        az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról


1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat
        a Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
        a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak
nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról,
továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 300/2017. (X. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 20.


17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
        a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak
elektronikus értékesítéséről

Módosítja: 300/2017. (X. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 20.


47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
        a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez
nyújtott támogatásról

Módosítja: 31/2017. (X. 17.) NGM r.
Hatályos: 2017. 10. 18.


26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet
        az útügyi hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 41/2017. (X. 17.) NFM r.
Hatályos: 2017. 10. 18.


13/2014. (V. 6.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 20/2017. (X. 17.) OGY h.
Hatályos: 2017. 10. 16.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet
        a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia
kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 299/2017. (X. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 20.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/169.
Megjelent: 2017. X. 18.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet
        a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 19.


25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
        a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást
nyújtó személyek vezetőképzéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
        egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 21., 2018. 01. 01.


27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
        a nevelési-oktatási intézmények által szervezett
országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


53/2017. (X. 18.) FM rendelet
        a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási
határértékeiről

Hatályos: 2017. 12. 19., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.


14/2017. (X. 18.) HM rendelet
        egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 19.


32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
        a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő
nyilvántartási kötelezettségről

Hatályos: 2017. 11. 17.


402/2017. (X. 18.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


1746/2017. (X. 18.) Korm. határozat
        a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról


1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat
        a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
        a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 301/2017. (X. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 19.


15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 25/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról

Módosítja: 25/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 25/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről

Módosítja: 26/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 21.


1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 26/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 21., 2018. 01. 01.


36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
        a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól

Módosítja: 26/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 21.


4/2011. (I. 14.) VM rendelet
        a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Módosítja: 53/2017. (X. 18.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 19.


9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
        a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 14/2017. (X. 18.) HM r.
Hatályos: 2017. 10. 19.


7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
        a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 14/2017. (X. 18.) HM r.
Hatályos: 2017. 10. 19.


24/2016. (XII. 22.) HM rendelet
        a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos
eljárásrendről

Módosítja: 14/2017. (X. 18.) HM r.
Hatályos: 2017. 10. 19.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról

Hatályon kívül helyezi: 25/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről

Hatályon kívül helyezi: 26/2017. (X. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 21.


23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet
        a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések
légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről

Hatályon kívül helyezi: 53/2017. (X. 18.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 19.


7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet
        a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák
légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről

Hatályon kívül helyezi: 53/2017. (X. 18.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 19.


32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
        a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai
kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó
szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 53/2017. (X. 18.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 19.


23/2002. (IV. 10.) HM rendelet
        a katonai toborzás rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 14/2017. (X. 18.) HM r.
Hatályos: 2017. 10. 19.


22/2009. (X. 16.) PM rendelet
        a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő
nyilvántartási kötelezettségről

Hatályon kívül helyezi: 32/2017. (X. 18.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 17.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/170.
Megjelent: 2017. X. 20.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

26/2017. (X. 20.) BM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 21.


15/2017. (X. 20.) HM rendelet
        a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 28.


13/2017. (X. 20.) IM rendelet
        a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009.
(III. 6.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


22/2017. (X. 20.) OGY határozat
        az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


403/2017. (X. 20.) KE határozat
        kitüntetés adományozásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2017. (II. 28.) BM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről

Módosítja: 26/2017. (X. 20.) BM r.
Hatályos: 2017. 10. 21.


4/2009. (III. 6.) IRM rendelet
        a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról

Módosítja: 13/2017. (X. 20.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet
        a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 15/2017. (X. 20.) HM r.
Hatályos: 2017. 10. 28.


**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.