Üdvözöljük a

Heti jogász 43-44. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 43-44. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. november 14.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/171.
Megjelent: 2017. X. 25.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CXXIV. törvény
        az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és
társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült
Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 26.


2017. évi CXXV. törvény
        a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Hatályos: 2019. 01. 01.


2017. évi CXXVI. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 28., 2018. 01. 01.


2017. évi CXXVII. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 26.


28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet
        egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 30., 2018. 07. 01.


54/2017. (X. 25.) FM rendelet
        a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete
alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 02.


27/2017. (X. 25.) AB határozat
        a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
28. § ának a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
törvény módosításáról szóló 2016. évi CVII. törvény
1. § ával megállapított módosításával kapcsolatos
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség
megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2010.
évi LXXXVII. törvény 28. § és 38. § a és a „Földet a
gazdáknak!” Programról szóló 2016. évi CVI. törvény
alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról


28/2017. (X. 25.) AB határozat
        a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000
földrészletek értékesítése és hasznosítása természetvédelmi
szempontjai érvényesítésével kapcsolatos mulasztásban
megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról,
valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.
17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 9. pontja
megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról


1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat
        a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes
intézkedésekről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1991. évi XLIX. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 10. 28., 2018. 01. 01.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 10. 28.


1997. évi CXXXII. törvény
        a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Módosítja: 2017. évi CXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 10. 28.


2011. évi CCIV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 26.


2017. évi XXV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 26.


12/1991. (V. 18.) NM rendelet
        a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi
feltételeiről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


37/1996. (X. 18.) NM rendelet
        a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


51/1997. (XII. 18.) NM rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
        a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
        a betegszállításról

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
        a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
        az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv-
és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései
végrehajtásáról

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
        a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30., 2018. 07. 01.


44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
        a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet
        a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető
testületéről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
        a területi védőnői ellátásról

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
        az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet
        a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok
élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 28/2017. (X. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 30.


42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet
        a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete
alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól

Módosítja: 54/2017. (X. 25.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 02.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/172.
Megjelent: 2017. X. 26.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CXXVIII. törvény
        a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és
közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CXXIX. törvény
        a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal
összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.


302/2017. (X. 26.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 10. 27. – kivétellel.


33/2017. (X. 26.) NGM rendelet
        a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő
és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII.
törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése
minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 29.


34/2017. (X. 26.) NGM rendelet
        a játékkaszinót, kártyatermet működtetők,
távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást,
távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők
részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII.
törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése
minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 29.


35/2017. (X. 26.) NGM rendelet
        a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 10.


404/2017. (X. 26.) KE határozat
        a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása
megszűnésének megállapításáról


1749/2017. (X. 26.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


108/2017. (X. 26.) ME határozat
        Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a
Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem magyarországi
oktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1996. évi LVII. törvény
        a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról

Módosítja: 2017. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CLXIV. törvény
        a kereskedelemről

Módosítja: 2017. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XLVII. törvény
        a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról

Módosítja: 2017. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
        a rendbírságról

Módosítja: 35/2017. (X. 26.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 10.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
        a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/173.
Megjelent: 2017. X. 26.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

303/2017. (X. 26.) Korm. rendelet
        az állami sport célú támogatások felhasználásáról és
elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 27.


1750/2017. (X. 26.) Korm. határozat
        az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
bevezetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
        az állami sport célú támogatások felhasználásáról és
elosztásáról

Módosítja: 303/2017. (X. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 27.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/174.
Megjelent: 2017. X. 27.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CXXX. törvény
        a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.


2017. évi CXXXI. törvény
        a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
        az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről
szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet és az állami tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


306/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső
Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról
szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 28.


307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
        a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek,
valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 04., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.


308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
        az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként
részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 04.


309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
        az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 11. 04.


25/2017. (X. 27.) MNB rendelet
        a „Reformáció” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 10. 30.


26/2017. (X. 27.) MNB rendelet
        a „Reformáció” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 10. 30.


1751/2017. (X. 27.) Korm. határozat
        Magyarország klinikai vizsgálatokban való részvételét
támogató, versenyképességét növelő intézkedésekről


1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat
        a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő,
a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források
pontos meghatározásáról

Hatályos: 2017. 10. 28.


1753/2017. (X. 27.) Korm. határozat
        a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető
ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati
hozzájárulásról


1754/2017. (X. 27.) Korm. határozat
        az Apátfalva–Mezőhegyesi öntözőrendszer tervezett
fejlesztésének tervezési feladatairól


1755/2017. (X. 27.) Korm. határozat
        a Báta község árvízvédelmét biztosító beruházás
előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról


1756/2017. (X. 27.) Korm. határozat
        a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Rába Futómű Gyártó és
Kereskedelmi Kft. és konzorciumi partnereik által
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra benyújtott GINOP–2.2.1–15-2016–00017 azonosító
számú („Új haszongépjármű hajtáslánc, magasabb hatásfokú,
nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és
kiterjesztett élettartammal rendelkező hajtóművének
kifejlesztése” című) projektjavaslat tekintetében történő
hozzájárulásról


109/2017. (X. 27.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya
között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem
magyarországi működéséről szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXVIII. törvény
        a használati minták oltalmáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXIX. törvény
        a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának
oltalmáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLI. törvény
        a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLIX. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi XXXI. törvény
        a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XLVIII. törvény
        a bányászatról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XCVI. törvény
        az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LXVI. törvény
        a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi XXXIII. törvény
        a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XXV. törvény
        a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XLVIII. törvény
        a közraktározásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXXV. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XI. törvény
        a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXII. törvény
        a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXIII. törvény
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLIV. törvény
        az egészségügyről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLV. törvény
        a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi LXXVI. törvény
        a szerzői jogról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi CXXI. törvény
        a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi XLVIII. törvény
        a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi LXXX. törvény
        a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2002. évi LV. törvény
        a közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi LXXX. törvény
        a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi CXXV. törvény
        az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi XVIII. törvény
        a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi XLVIII. törvény
        az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő
kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CXXXV. törvény
        a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi LIII. törvény
        a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


2006. évi XCVIII. törvény
        a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XL. törvény
        a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XLV. törvény
        az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi L. törvény
        a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXII. törvény
        a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi XXXVIII. törvény
        a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi CXXII. törvény
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi LXVII. törvény
        a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági
feladatok ellátásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXII. törvény
        az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXXII. törvény
        a központi hitelinformációs rendszerről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXI. törvény
        a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXII. törvény
        a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXV. törvény
        az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXI. törvény
        a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi I. törvény
        a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXXVI. törvény
        a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CCV. törvény
        a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


2013. évi V. törvény
        a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi XXXIV. törvény
        az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes
törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXXXIX. törvény
        a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CLXXV. törvény
        a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok
nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CLXXVII. törvény
        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXL. törvény
        a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi VII. törvény
        a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló
jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XV. törvény
        a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XVI. törvény
        a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXVI. törvény
        a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi XLII. törvény
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi LVII. törvény
        az energiahatékonyságról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi LXXI. törvény
        a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31.
cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint
egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CV. törvény
        a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CCXXII. törvény
        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XXIX. törvény
        az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


2016. évi XCIII. törvény
        a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezeléséről

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi I. törvény
        a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


2017. évi XLIII. törvény
        a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános
meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


2011. évi LXXXV. törvény
        a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2017. évi CXXXI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 305/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
        az állami tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 305/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső
Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 306/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 28.


100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
        az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 307/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 04., 2018. 01. 01.


229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 307/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 04., 2018. 04. 01.


316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
        a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 307/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 04.


121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
        az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 307/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 04., 2018. 01. 01.


326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
        a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 307/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 04., 2018. 01. 01.


134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
        az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként
részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 308/2017. (X. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 04.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1952. évi 22. törvényerejű rendelet
        a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/175.
Megjelent: 2017. X. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
        a Magyar Államkincstárról

Hatályos: 2017. 10. 31. 18 órakor, 2017. 11. 01.


311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
        az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar
Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
        a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi
kiegészítéséről

Hatályos: 2017. 11. 01.


313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
        a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után
járó egyszeri juttatásról

Hatályos: 2017. 11. 01.


27/2017. (X. 31.) BM rendelet
        a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.
22.) BM rendelet és a Terrorelhárítási Információs és
Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti
kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának
szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


29/2017. (X. 31.) AB határozat
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 83/C. § a, valamint 102/J. § a
alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról


405/2017. (X. 31.) KE határozat
        a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való
megerősítéséről


1757/2017. (X. 31.) Korm. határozat
        az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar
Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes
kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


1758/2017. (X. 31.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28.
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat
túllépésének jóváhagyásáról


1759/2017. (X. 31.) Korm. határozat
        a Károlyi–Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú
hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó
felújításával összefüggő kivitelezési munkák, valamint a
felújításhoz kapcsolódó egyéb feladatok forrásának
biztosításáról


1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat
        a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017.
évi módosított programstratégiájáról, valamint egyes
kapcsolódó kormányhatározatok visszavonásáról


110/2017. (X. 31.) ME határozat
        állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
        egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási
kedvezményeiről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
        a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
        a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást
nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
        a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
        a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos
információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
        a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
        az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
        a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék
eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
        az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak
nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló
törvény végrehajtásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
        a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
        a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos
nyilvántartásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői
nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet
        a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő
személyek egyszeri juttatásáról

Módosítja: 311/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
        a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 27/2017. (X. 31.) BM r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


28/2016. (VII. 15.) BM rendelet
        a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és
az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint
az adatátadás módjának szabályozásáról

Módosítja: 27/2017. (X. 31.) BM r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
        az Idősek Tanácsáról

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1133/2015. (III. 10.) Korm. határozat
        az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013.
évekre szóló akciótervének módosításáról

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.


2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
        a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények
köréről

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
        a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Módosítja: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a Magyar Államkincstárról

Hatályon kívül helyezi: 310/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

Hatályon kívül helyezi: 310/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
        a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú
hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó
felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának
biztosításáról

Megjegyzés: Visszavonta: 1759/2017. (X. 31.) Korm. határozat.


1762/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
        a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017.
évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjegyzés: Visszavonta: 1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat.


1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017.
évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjegyzés: Visszavonta: 1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/176.
Megjelent: 2017. X. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
        a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.
21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


26/2017. (X. 31.) MvM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016.
(III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet
        az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez
kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb,
gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.


14/2017. (X. 31.) IM rendelet
        a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


15/2017. (X. 31.) KKM rendelet
        a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli
képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok
magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a
nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és
mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy
mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult
tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító
igazolványokról

Hatályos: 2017. 11. 01.


36/2017. (X. 31.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az
élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automataberendezések üzemeltetői számára az Automata
Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról
szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet
        a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű
előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


Kúria Knk.VII.37.592/2017/2. végzése
        a Nemzeti Választási Bizottság 77/2017. számú határozatának
megváltoztatásáról


23/2017. (X. 31.) OGY határozat
        a magyar jelnyelv napjáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


24/2017. (X. 31.) OGY határozat
        a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés
támogatásáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


25/2017. (X. 31.) OGY határozat
        a Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és
beszámolója elfogadásáról


26/2017. (X. 31.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 30.


418/2017. (X. 31.) KE határozat
        a 417/2014. (X. 31.) KE határozat módosításáról


426/2017. (X. 31.) KE határozat
        kitüntetés adományozásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet
        a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

Módosítja: 314/2017. (X. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 26/2017. (X. 31.) MvM r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet
        a társadalombiztosítási támogatással rendelhető
gyógyszerekről és a támogatás összegéről

Módosítja: 29/2017. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
        a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott
személy képesítési feltételeiről

Módosítja: 29/2017. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet
        az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és
kiadásáról

Módosítja: 29/2017. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 11. 01., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.


43/2005. (X. 15.) EüM rendelet
        a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek
orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,
egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának,
nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

Módosítja: 29/2017. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


2/2008. (I. 8.) EüM rendelet
        a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően
készletben tartandó termékekről

Módosítja: 29/2017. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet
        az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel
kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 29/2017. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


7/2011. (III. 4.) KIM rendelet
        a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról

Módosítja: 14/2017. (X. 31.) IM r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Módosítja: 36/2017. (X. 31.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet
        az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automataberendezések üzemeltetői számára az Automata
Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

Módosítja: 36/2017. (X. 31.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


13/2014. (V. 6.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 26/2017. (X. 31.) OGY h.
Hatályos: 2017. 10. 30.


**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.