Üdvözöljük a

Heti jogász 45-46. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 45-46. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. november 21.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

 

A 45-46. héten a Magyar közlöny 177-. 187. számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/177.
Megjelent: 2017. XI. 6.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

315/2017. (XI. 6.) Korm. rendelet
        a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező
közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07.


12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet
        a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által
szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli
adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a
földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.
13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő
hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 14.


12/2017. (XI. 6.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes
szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07.


27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet
        az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és
fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről

Hatályos: 2017. 11. 07.


28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet
        a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07.


29/2017. (XI. 6.) MvM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.
17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07.


28/2017. (XI. 6.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó
természetbeni ellátásról

Hatályos: 2017. 11. 07., 2018. 01. 01.


29/2017. (XI. 6.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek
egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati
és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges
foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti,
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről
szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07.


55/2017. (XI. 6.) FM rendelet
        az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó
miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07., 2018. 04. 01.


37/2017. (XI. 6.) NGM rendelet
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő
egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07.


111/2017. (XI. 6.) ME határozat
        az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december
10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 7.
Ülésén való magyar részvételről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
        a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező
közbeszerzési szakmai képzéséről

Módosítja: 315/2017. (XI. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
        a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által
szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli
adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a
földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.
13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba
léptetéséről

Módosítja: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 11. 14.


2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes
szabályairól

Módosítja: 12/2017. (XI. 6.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


14/2016. (V. 25.) MvM rendelet
        a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenységről

Módosítja: 28/2017. (XI. 6.) MvM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól

Módosítja: 29/2017. (XI. 6.) MvM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


14/2016. (V. 10.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek
egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati
és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges
foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti,
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja: 29/2017. (XI. 6.) BM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
        egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek
támogatásáról

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


59/2009. (V. 8.) FVM rendelet
        a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj
támogatása igénybevételének szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet
        a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott
csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


56/2013. (VI. 29.) VM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
        a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a
törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély
összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


7/2014. (II. 6.) VM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


5/2015. (II. 19.) FM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


9/2015. (III. 13.) FM rendelet
        a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07., 2018. 04. 01.


35/2015. (VI. 30.) FM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


51/2015. (IX. 7.) FM rendelet
        a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
        az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint
tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
        a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


8/2017. (III. 2.) FM rendelet
        a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci
jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési
intézkedés kiterjesztéséről

Módosítja: 55/2017. (XI. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


38/2006. (XII. 25.) PM rendelet
        a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem
benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi
kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának
módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes
szabályairól

Módosítja: 37/2017. (XI. 6.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet
        az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi
fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

Módosítja: 37/2017. (XI. 6.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
        a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a
nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel
rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Módosítja: 37/2017. (XI. 6.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról

Módosítja: 37/2017. (XI. 6.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
        az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 37/2017. (XI. 6.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.


12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
        a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 37/2017. (XI. 6.) NGM r.
Hatályos: 2017. 11. 07.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

38/2016. (IX. 29.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott
természetbeni ellátásról

Hatályon kívül helyezi: 28/2017. (XI. 6.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/178.
Megjelent: 2017. XI. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
        a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 08.


317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
        egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 08.


318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
        a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP
Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 11. 08., 2018. 01. 01.


42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet
        az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó
rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének
részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 08.


1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        „Digitalizáció az aktív idősekért” programról


1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség
biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és
működtetéséről


1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről


1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs
cseréjét szolgáló beszerzésekről


1765/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás
céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő
átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a
Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemeléséről


1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról


1767/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításokról


1768/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére
történő előirányzat-átcsoportosításról


1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról


1770/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        az Egészséges Budapest Program előkészítéséhez kapcsolódó,
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról


1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos
gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint
ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum
feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával
kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a
Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek
közötti előirányzat-átcsoportosításáról


1772/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Rákóczi Szövetség 2017. második félévi programjainak
támogatásáról


1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1774/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1776/2017. (XI. 7.) Korm. határoza
        az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint
kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez
történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról


1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további
finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1778/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        állami tulajdonban álló ingatlannak a Szabadságharcosokért
Közalapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő
használatba adásáról


1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő
költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről,
valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről


1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        Budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatt (Budapest
29687 hrsz.) található épületnek a Magyarországi Baptista
Egyház részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról


1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az
ehhez szükséges források biztosításáról


1782/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Krétai Szent András Alapítvány támogatásával összefüggő
feladatokról


1783/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és
tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás
biztosításáról


1784/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes
intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat
módosításáról


1785/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
        a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és
szociális célú programok támogatásáról szóló 1349/2017. (VI.
9.) Korm. határozat módosításáról


112/2017. (XI. 7.) ME határozat
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság
Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról
szóló, 2006. május 12-én, Havannában kelt megállapodás
módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
        a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 316/2017. (XI. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 08.


378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről

Módosítja: 317/2017. (XI. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 08.


42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
        az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó
rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének
részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjéről

Módosítja: 42/2017. (XI. 7.) NFM r.
Hatályos: 2017. 11. 08.


1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
        a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával
kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1762/2017. (XI. 7.) Korm. h.


1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
        az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház
2016. évi megbízható működéséhez és szakmai
feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1766/2017. (XI. 7.) Korm. h.


1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő és egyes fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1766/2017. (XI. 7.) Korm. h.


1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat
        a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes
intézkedésekről

Módosítja: 1784/2017. (XI. 7.) Korm. h.


1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és
szociális célú programok támogatásáról

Módosítja: 1785/2017. (XI. 7.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/179.
Megjelent: 2017. XI. 8.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya
közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 11. 09. – kivétellel.


320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09., 2018. 01. 01.


321/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról,
valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló
208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes
erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 11. 09.


323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti
Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi
megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2017. 11. 09.


324/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2017. 11. 09.


325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a TA–MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2017. 11. 09.


326/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
„végelszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2017. 11. 09.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2017/5. határozata
        Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterület használatáról szóló 12/2013. (V. 1.)
önkormányzati rendelete törvénysértő voltának
megállapításáról és megsemmisítéséről


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5017/2017/6. határozata
        Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testületének
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének
elmulasztásáról


1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2017. 11. 09.


1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről


1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás
céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő
átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím
2018. évi előirányzatának megemeléséről


1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében
Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról szóló
1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról


1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a 2018. évi British Educational Training and Technology
Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő
magyar részvételről


1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti
sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához
szükséges intézkedésekről


1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az Árpád-ház Program részét képező „Az ország bölcsője”
kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további
elemeinek előzetes koncepciójáról


1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program
első üteme (2016–2022) keretében Székesfehérváron
megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről


1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnak a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló
részesedésének a Magyar Állam részéről történő
megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú részesedés
felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlásáról


1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a
Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő
előirányzat- átcsoportosításról, valamint az egyes
települési önkormányzatok támogatását érintő
kormányhatározatok módosításáról


1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített
honosítási programjának megvalósításával összefüggő
feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának
előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról


1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület
2017–2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja
kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges
vasútüzemi eszközkiváltások forrásigényének biztosításához
kapcsolódó intézkedésekről


1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi
ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta károk
helyreállításáról


1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett
viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex
energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás
biztosításáról


1803/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi
belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme,
valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló
1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása során
alkalmazandó eltérő rendelkezésről


1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai
Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő
támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai
Színház Modern Városok Program keretében történő
felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016.
(XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról


1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az „ELI” Science Park Szeged projekthez kapcsolódó
területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról


1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának
előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról


1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez
kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i
2014/139/EU bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében


1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és
egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról


1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Normafa Park program megvalósításával összefüggésben
egyes kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról


1812/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának
nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011.
szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás
módosítása szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


113/2017. (XI. 8.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya
között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról


114/2017. (XI. 8.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti
légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
        egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 320/2017. (XI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 09., 2018. 01. 01.


208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
        a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról,
valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja: 321/2017. (XI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat
        egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1796/2017. (XI. 8.) Korm. h.


1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak
szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes
kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1796/2017. (XI. 8.) Korm. h.


1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben
történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1796/2017. (XI. 8.) Korm. h.


1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
        a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal
összefüggő feladatokról

Módosítja: 1811/2017. (XI. 8.) Korm. h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1345/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1786/2017. (XI. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 09.


1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat
        a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében
Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról

Visszavonta: 1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozat.


1114/2015. (III. 6.) Korm. határozat
        a Zöldbank koncepció megszervezése érdekében szükséges
intézkedésekről

Visszavonta: 1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat.


1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
        a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program
keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Visszavonta: 1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat.


1388/2013. (VI. 30.) Korm. határozat
        a Normafa Park beruházás megvalósításáról

Visszavonta: 1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/180.
Megjelent: 2017. XI. 8.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz
kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus
adatkommunikációs technológiák egységességét és
átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai
előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz
kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető
szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09.


328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami
projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 11.


329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 11.


13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet
        a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia
működési támogatásának mértékéről

Hatályos: 2017. 11. 09., 2018. 01. 01.


14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.
4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09., Hat: 2017. 12. 09.


43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet
        a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására
vonatkozó szabályok módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09., 2018. 01. 01., 2018. 06. 30., 2018.
08. 01., 2018. 09. 01.


1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a 2014–2020 közötti programozási időszakot érintő állami
projektértékelési feladatok finanszírozásához szükséges
további forrás biztosításáról


1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2015–00042 azonosító számú
[„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 6. (ÉMO 6)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09.


1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2016–00081 azonosító számú
[„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 7. (ÉMO 7)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09.


1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        egyes, a KEHOP–5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt
épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás keretében
megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09.


1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a KEHOP–5.2.2–16–2016–00104 azonosító számú („Kiemelt
épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei
Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09.


1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 11.


1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer
létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek
meghatározásáról, valamint az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09.


1820/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint
kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez
történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz
kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus
adatkommunikációs technológiák egységességét és
átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai
előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz
kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető
szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 327/2017. (XI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 09.


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 11.


110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
        az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról

Módosítja: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 11.


435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról

Módosítja: 329/2017. (XI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 11.


1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 14/2017. (XI. 8.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 11. 08., 2017. 12. 09.


55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet
        a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek
beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások
igénybevételének műszaki követelményeiről

Módosítja: 43/2017. (XI. 8.) NFM r.
Hatályos: 2017. 11. 09.


62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
        a megújuló energiaforrásból származó villamos energia
termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú
támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Módosítja: 43/2017. (XI. 8.) NFM r.
Hatályos: 2017. 11. 09., 2018. 01. 01.


63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
        a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt
villamos energia működési támogatásának finanszírozásához
szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 43/2017. (XI. 8.) NFM r.
Hatályos: 2017. 11. 09., 2018. 06. 30., 2018. 08. 01., 2018.
09. 01.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1814/2017. (XI. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 09.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1815/2017. (XI. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 09.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 09.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1817/2017. (XI. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 09.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1818/2017. (XI. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 11.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1819/2017. (XI. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 09.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet
        a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia
működési támogatásának mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 13/2017. (XI. 8.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 11. 09.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/181.
Megjelent: 2017. XI. 9.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek
Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről
szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 11. 10. – kivétellel.


331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú
vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel
iránti eljárásának részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 09.


332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
        az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú
minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 10., 2018. 01. 01.


333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól,
valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 10.


334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi
adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 10.


336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 11. 10.


1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház
közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő
feladatokról


1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Kárpát-medencei Falugazdász Programról


1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm.
határozat végrehajtásával összefüggésben a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő
költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről


1824/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a MotoGP Magyar Nagydíj jövőbeni megrendezéséhez szükséges
kormányzati intézkedésekről


1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális
Tanárképző Központjának támogatásáról


1826/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Ceglédi GULÁG–GUPVI Emlékhely létrehozása érdekében a
kommunista diktatúra idején internáló- és
kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként
működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek
létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a
megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról szóló
1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról


1827/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló
1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához
szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő
hozzájárulásról


1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa
Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum
által jelenleg használt épület szállodai célra történő
átalakítását célzó beruházás érdekében támogatás
biztosításáról


1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi
Operatív Program egyes prioritásai tekintetében
többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről
szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról


1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére
történő finanszírozásával összefüggő intézkedésekről


1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a KEHOP–5.3.1–17–2017–00002 azonosító számú
(„Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók hálózatra
kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt.
távhőrendszereiben” című) és a KEHOP–5.3.1–17–2017–00006
azonosító számú („Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók
hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a
FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című), hárommilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához
történő hozzájárulásról


1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a
tagállamok TEN–T törzshálózati folyosókban való
részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására
benyújtott „Magyarország részvételének támogatása a TEN–T
törzshálózati folyosókban a 2018–2020 közötti időszakban”
című projekt jóváhagyásáról


1834/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal
összefüggésben a MAHOP–2.1–2016 azonosító jelű, „Az
akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra a „Fenntartható, innovatív haltermelési és
környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati
bevezetésének támogatása” című támogatási kérelem
benyújtásához történő hozzájárulásról


1835/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a TOP–1.1.3–15-NG1–2016–00001 azonosító számú („Hűtőház
létesítése Szécsényben” című) projekttel összefüggésben a
HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási
kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről


1836/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        az egyes központi költségvetési szervek támogatási
kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívásokra
történő benyújtásához való hozzájárulásról


1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 10.


1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
        a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes
kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia 2018–2019. évekre szóló intézkedési
tervéről

Hatályos: 2017. 11. 10.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
        a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési
feladatokról

Módosítja: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 10.


378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről

Módosítja: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 10.


218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
        a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól

Módosítja: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről

Módosítja: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról

Módosítja: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 10.


1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
        a kommunista diktatúra idején internáló- és
kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként
működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek
létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a
megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1826/2017. (XI. 9.) Korm. h.


1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi
Operatív Program egyes prioritásai tekintetében
többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről

Módosítja: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h.


1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 10.


1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat
        a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023)

Módosítja: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 10.


1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat
        a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló
intézkedési tervéről

Módosítja: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 10.


1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
        a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 10.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet
        az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú
minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 332/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 10.


192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
        a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 336/2017. (XI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 10.


1057/1999. (V. 26.) Korm. határozat
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Református
Egyház között 1998. december 8-án létrejött Megállapodás
közzétételéről

Visszavonta: 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/182.
Megjelent: 2017. XI. 10.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CXXXII. törvény
        egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak
adómentességéről

Hatályos: 2017. 11. 11., 2018. 01. 01.


2017. évi CXXXIII. törvény
        az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény módosításáról


2017. évi CXXXIV. törvény
        a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények
módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 05. 10., 2019.
01. 01.


2017. évi CXXXV. törvény
        a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 11.


2017. évi CXXXVI. törvény
        az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


2017. évi CXXXVII. törvény
        a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes
törvénymódosításokról

Hatályos: 2017. 11. 11., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018.
02. 01.


3/2017. (XI. 10.) MK rendelet
        a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai
követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary
Helps védjegy használatáról

Hatályos: 2017. 11. 11.


Kúria Önkormányzati Tanácsának 5028/2017/4. határozata
        Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési adóról


1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
        a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati
intézkedésekről


1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról


1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
        a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges
forrás biztosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 11., 2018. 01. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi CXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 11.


2007. évi CXXVII. törvény
        az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2017. évi CXXXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi XXXIII. törvény
        a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi LIII. törvény
        a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


1995. évi LVII. törvény
        a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


1996. évi LXXXV. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XLVII. törvény
        az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi CVIII. törvény
        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 05. 10.


2007. évi XVII. törvény
        a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


2007. évi CXXIX. törvény
        a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXXVIII. törvény
        a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXIX. törvény
        Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi II. törvény
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XLVI. törvény
        a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXX. törvény
        az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLXVI. törvény
        a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 05. 10.


2013. évi L. törvény
        az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 05. 10.


2013. évi LXXXVIII. törvény
        a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek,
dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXII. törvény
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi XLII. törvény
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CCXI. törvény
        a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CCXXII. törvény
        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XLI. törvény
        a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CLV. törvény
        a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 11.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLI. törvény
        a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


1992. évi XLIV. törvény
        a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XLVIII. törvény
        a bányászatról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi LXXVIII. törvény
        a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XCVI. törvény
        az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi XLIX. törvény
        az erdőbirtokossági társulatról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi XXXII. törvény
        a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CXXXII. törvény
        a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2000. évi CXVI. törvény
        az egészségügyi közvetítői eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2002. évi XLIII. törvény
        az egyszerűsített vállalkozói adóról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2002. évi LV. törvény
        a közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi XLIX. törvény
        az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs
célú módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi LXXX. törvény
        a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi CXXXIII. törvény
        a társasházakról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi II. törvény
        a mozgóképről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi CXV. törvény
        a lakásszövetkezetekről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi L. törvény
        a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2005. évi CXXXV. törvény
        a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXVII. törvény
        a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXL. törvény
        a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi XXXVII. törvény
        az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXII. törvény
        a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXVI. törvény
        a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXXV. törvény
        a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CXLIV. törvény
        a vízitársulatokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi XXXVIII. törvény
        a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXII. törvény
        az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXI. törvény
        a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXI. törvény
        a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi V. törvény
        a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXXXIX. törvény
        a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXII. törvény
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXI. törvény
        a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XV. törvény
        a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CV. törvény
        a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CXLIII. törvény
        a közbeszerzésekről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CCXXII. törvény
        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XXIX. törvény
        az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XXX. törvény
        a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CXXX. törvény
        a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2017. évi LIII. törvény
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi LX. törvény
        a választottbíráskodásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2017. évi LXXVIII. törvény
        az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


1997. évi LXXVIII. törvény
        az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 01.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 11., 2017. 12. 01.


2008. évi XL. törvény
        a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 11., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 11.


2015. évi CCXI. törvény
        a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
        a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések
műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos
bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
        a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések
műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


29/2014. (IV. 3.) BM rendelet
        a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések
műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének
eljárási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/183.
Megjelent: 2017. XI. 11.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CXXXVIII. törvény
        az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 12., 2017. 11. 26.


2017. évi CXXXIX. törvény
        a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének
megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 19., 2018. 01. 01.


Helyesbítés
        a Magyar Közlöny 2017/183. számában

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2003. évi C. törvény
        az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2017. évi CXXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 12., 2017. 11. 26.


1952. évi III. törvény
        a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 19.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 19.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 19., 2018. 01. 01.


2012. évi V. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő
átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 19.


2017. évi I. törvény
        a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 19.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 19.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/184.
Megjelent: 2017. XI. 13.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CXL. törvény
        az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és
társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából
készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 11. 14.


2017. évi CXLI. törvény
        a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar
Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat
átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó
együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án
aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 11. 14. – kivétellel.


2017. évi CXLII. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és
határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és
rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 11. 14. – kivétellel.


2017. évi CXLIII. törvény
        az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CXLIV. törvény
        a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes
büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a
nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények
módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 05. 25., 2018.
07. 01.


2017. évi CXLV. törvény
        egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 21., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03., 2018.
01. 13., 2018. 02. 23., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.


2017. évi CXLVI. törvény
        az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű
nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása
érdekében egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 28., 2018. 01. 02.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXI. törvény
        a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXIII. törvény
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XXVI. törvény
        a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi LXXXIV. törvény
        a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi C. törvény
        a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi LXXXVIII. törvény
        a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi I. törvény
        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi II. törvény
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXX. törvény
        a menedékjogról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi XLVII. törvény
        a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi I. törvény
        az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCI. törvény
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CCIV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi CXLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLIX. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XXXVIII. törvény
        a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XIX. törvény
        a büntetőeljárásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi LIV. törvény
        az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében
megvalósuló együttműködésről és információcseréről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi CIV. törvény
        a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi LXXX. törvény
        a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi C. törvény
        az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CXXXV. törvény
        a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi CXXIII. törvény
        a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi XXXVI. törvény
        a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi XLVII. törvény
        a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi C. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 05. 25.


2012. évi CLXXX. törvény
        az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi
együttműködésről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLXXXI. törvény
        a Schengeni Információs Rendszer második generációja
keretében történő információcseréről, továbbá egyes
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CCXXIII. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és
egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi LXXXVIII. törvény
        a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek,
dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXL. törvény
        a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.


2017. évi XXXIX. törvény
        az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést
szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények
jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 03.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 03., 2018. 01. 13.


2009. évi LXII. törvény
        a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.


2009. évi LXXXV. törvény
        a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 13.


2009. évi CLXII. törvény
        a fogyasztónak nyújtott hitelről

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2011. évi CXCIV. törvény
        Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2011. évi CXCV. törvény
        az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2013. évi CXXXIX. törvény
        a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2018. 01. 13., 2018.
02. 23., 2019. 01. 01.


2013. évi CCXXXV. törvény
        az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 13.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2018. 01. 13.


2014. évi XVI. törvény
        a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2018. 02. 23., 2018.
07. 01.


2016. évi CXLIV. törvény
        a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


2017. évi XXXIX. törvény
        az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést
szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények
jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 18.


1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


1996. évi LXXV. törvény
        a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28., 2018. 01. 02.


1996. évi LXXXI. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


1998. évi LXVI. törvény
        az egészségügyi hozzájárulásról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


2006. évi X. törvény
        a szövetkezetekről

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


2011. évi CLVI. törvény
        egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.


2017. évi LXXXIX. törvény
        egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
létrehozásával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 28.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

195/2007. (VII. 27.) Korm. rendelet
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak
és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és
rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXLII. tv.
Hatályos: a Megállapodás 14. cikk (1) bekezdésében
meghatározott időponttól.


83/2011. (V. 20.) Korm. rendelet
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak
és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és
rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást
módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CXLII. tv.
Hatályos: a Megállapodás 14. cikk (1) bekezdésében
meghatározott időponttól.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/185.
Megjelent: 2017. XI. 14.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
        a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


338/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
        egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 15., 2018. 01. 01.


339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
        a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 15.


340/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
        a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2017. 11. 15.


30/2017. (XI. 14.) AB határozat
        a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdésének b) pontja,
illetve az 1. § (4b), (4f) és (4g) bekezdése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről


27/2017. (XI. 14.) OGY határozat
        a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről


28/2017. (XI. 14.) OGY határozat
        dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében


429/2017. (XI. 14.) KE határozat
        kitüntetés adományozásáról


430/2017. (XI. 14.) KE határozat
        kitüntetés adományozásáról


1842/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        Magyarország IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Tervéről


1843/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        a Debreceni Egyetem ipari parkjába tervezett Innovációs
Központ létrehozásának támogatása érdekében történő
előirányzat-átcsoportosításról


1844/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető
ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati
hozzájárulásról


1845/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        a Mária Rádió Közhasznú Egyesület, a Mária Út Közhasznú
Egyesület, illetve a Volkra Ottó János – Magyar Múzsa
Alapítvány támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1846/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 15.


1847/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú („Heves megyei
oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című)
projekt támogatásának növeléséről


1848/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 azonosító számú
(„Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai
Centrum területén” című), valamint a
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú („Zöld Város
kialakítása Miskolc Belváros – Történelmi Avas
akcióterületen” című), hárommilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról


1849/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
        a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 15.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

Módosítja: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 15., 2018. 01. 01.


168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet
        a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

Módosítja: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 15.


249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról
és egyes illetménypótlékokról

Módosítja: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 15.


273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 15.


10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
        a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 15.


321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
        az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

Módosítja: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 15.


257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
        a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról

Módosítja: 339/2017. (XI. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 15.


2011. évi CVI. törvény
        a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 30/2017. (XI. 14.) AB. h.
Hatályos: 2017. 11. 15.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 15.


1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 11. 15.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/186.
Megjelent: 2017. XI. 15.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
        a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő
személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról

Hatályos: 2017. 11. 16.


342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 22.


343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség
növeléséhez szükséges módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 16., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018.
02. 01.


344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
        a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 11. 16.


Kúria Knk.IV.37.686/2017/3. végzése
        a Nemzeti Választási Bizottság 92/2017. számú határozatának
megváltoztatásáról


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2017/3. határozata
        Gödöllő Város Önkormányzatának Gödöllő város
közterületeinek használatáról, a közterületek és vásárok
rendjéről szóló 23/2015. (X. 16.) önkormányzati rendelete
egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról
és megsemmisítéséről


1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1851/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
        az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú („M6 autóút
Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása
Villányi csomóponttal” című) projekt előkészítési
költségeinek támogatásáról


1852/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
        a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási
célterületté nyilvánításáról


1853/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
módosításáról


1854/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya
között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös
védelméről szóló egyezmény szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről

Módosítja: 342/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 22.


203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
        a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
        a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
        a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 16., 2017. 12. 01.


382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról

Módosítja: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.


19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
        a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 16., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018.
02. 01.


53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
        a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól

Módosítja: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
        a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/187.
Megjelent: 2017. XI. 16.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet
        az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 17., 2017. 12. 01.


1/2017. Büntető jogegységi határozat
        a 2/2016. Büntető jogegységi határozat hatályon kívül
helyezéséről


Kúria Knk.VII.37.689/2017/2. végzése
        a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. határozatának
helybenhagyásáról


431/2017. (XI. 16.) KE határozat
        egyetemi tanári kinevezésről


432/2017. (XI. 16.) KE határozat
        a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává
történő kinevezésről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
        a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői
tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről

Módosítja: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet
        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

Módosítja: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 17.


445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
        a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség
alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban
való szakhatósági közreműködéséről, valamint a
Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának
bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság
igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek
megtérítéséről

Módosítja: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és
illetékességéről

Módosítja: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 17.


365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
        Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról

Módosítja: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 17.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2/2016. Büntető jogegységi határozat
        a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére
elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2017. Büntető jogegységi határozat
Hatályos: 2017. 11. 16.


**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.