Üdvözöljük a

Heti jogász 47. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 47. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. november 29.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

 

A 47. héten a Magyar Közlöny 188-195. számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/188.
Megjelent: 2017. XI. 20.ÚJ JOGSZABÁLYOK

346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet
        a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról
szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 21., 2018. 01. 10.


44/2017. (XI. 20.) NFM rendelet
        a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági
részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet hatályon kívül
helyezéséről

Hatályos: 2017. 11. 30.


1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozat
        a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű
fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli
túllépésének engedélyezéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
        a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 21., 2018. 01. 10.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelet
        a Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból
kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott projekttámogatások
szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 21.


27/2015. (V. 28.) NFM rendelet
        a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági
részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XI. 20.) NFM r.
Hatályos: 2017. 11. 30.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/189.
Megjelent: 2017. XI. 21.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
        a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 10. 01.


30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet
        az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 22.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet
        a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve
képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja: 27/2017. (XI. 21.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
        az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről

Módosítja: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 11. 22.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet
        a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes
pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira
és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 27/2017. (XI. 21.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 27/2017. (XI. 21.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/190.
Megjelent: 2017. XI. 21.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1856/2017. (XI. 21.) Korm. határozat
        az egyrészről az Európai Unió, az Európai
Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény
Köztársaság közötti Átfogó és Megerősített Partnerségi
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/191.
Megjelent: 2017. XI. 22.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
        a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2017. 11. 23., 2018. 01. 01.


29/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
        a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről

Hatályos: 2017. 11. 23., 2018. 01. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 28/2017. (XI. 22.) MNB r.
Hatályos: 2017. 11. 23.


52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 29/2017. (XI. 22.) MNB r.
Hatályos: 2017. 11. 23.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/192.
Megjelent: 2017. XI. 22.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CXLVII. törvény
        a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes
költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 11. 30.


2017. évi CXLVIII. törvény
        a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes
költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CXLIX. törvény
        egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében szükséges módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


2017. évi CL. törvény
        az adózás rendjéről

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.


2017. évi CLI. törvény
        az adóigazgatási rendtartásról

Hatályos: 2018. 01. 01.


347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet
        a napelemes erőművek megvalósítására irányuló
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 11. 23., 2018. 01. 01.


1857/2017. (XI. 22.) Korm. határozat
        a napelemes erőművek megvalósítására irányuló
beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási
célterületté nyilvánításáról


1858/2017. (XI. 22.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK


2012. évi C. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXLIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 01.


2017. évi XCV. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének
megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2003. évi XCII. törvény
        az adózás rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/193.
Megjelent: 2017. XI. 23.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CLII. törvény
        az uniós vámjog végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 05. 25., 2018. 06. 30., 2018.
07. 01., 2019. 05. 01.


2017. évi CLIII. törvény
        az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


2017. évi CLIV. törvény
        a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CLV. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi CLVI. törvény
        a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a
kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


2017. évi CLVII. törvény
        a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


2017. évi CLVIII. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi CLIX. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb
törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019.
01. 01.


2017. évi CLX. törvény
        az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi CLXI. törvény
        az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi CLXII. törvény
        a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi CLXIII. törvény
        a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú
törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


2017. évi CLXIV. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.


2017. évi CLXV. törvény
        a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi CLXVI. törvény
        a Wacław Felczak Alapítványról

Hatályos: 2017. 11. 26.


348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
        a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 04. 01.


30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
        a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


31/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
        a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII.
12.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
        a Wacław Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a
működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1994. évi XLII. törvény
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2017. évi CLII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi XXXVII. törvény
        az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXXVI. törvény
        a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2017. évi CLIV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXXI. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi CLV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CLVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi LXVI. törvény
        az egészségügyi hozzájárulásról

Módosítja: 2017. évi CLVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CXX. törvény
        az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2017. évi CLVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLVI. törvény
        egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXLVII. törvény
        a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról

Módosítja: 2017. évi CLVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CLXXXII. törvény
        egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLVI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2012. évi CXLVII. törvény
        a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról

Módosítja: 2017. évi CLVII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CLVIII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


1988. évi I. törvény
        a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1990. évi C. törvény
        a helyi adókról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XX. törvény
        a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXIV. törvény
        a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi LXXXII. törvény
        a gépjárműadóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLIX. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XLVIII. törvény
        a bányászatról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi CXIV. törvény
        az állattenyésztésről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LXVI. törvény
        a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi LVII. törvény
        a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi XCVII. törvény
        a légiközlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XX. törvény
        a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XXXI. törvény
        a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LIII. törvény
        a természet védelméről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LV. törvény
        a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXV. törvény
        a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXXI. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


1996. évi LXXXV. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXIII. törvény
        a lakástakarékpénztárakról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXVI. törvény
        az atomenergiáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXXVI. törvény
        a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXI. törvény
        a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXIII. törvény
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XXVI. törvény
        a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XXVIII. törvény
        az állatok védelméről és kíméletéről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi LXVI. törvény
        az egészségügyi hozzájárulásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2000. évi C. törvény
        a számvitelről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2002. évi XLIII. törvény
        az egyszerűsített vállalkozói adóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.


2003. évi LXXX. törvény
        a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi LXXXIX. törvény
        a környezetterhelési díjról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi XCII. törvény
        az adózás rendjéről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2003. évi CX. törvény
        a regisztrációs adóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi XVIII. törvény
        a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi CXXIII. törvény
        a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CXXXV. törvény
        a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CLXXXIII. törvény
        a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi LIX. törvény
        az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és
járadékról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi XCVIII. törvény
        a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi CXXX. törvény
        a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi XVII. törvény
        a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LX. törvény
        az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXV. törvény
        a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


2007. évi CVI. törvény
        az állami vagyonról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXXVII. törvény
        az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.


2007. évi CXXIX. törvény
        a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXL. törvény
        a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CLII. törvény
        egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XLVI. törvény
        az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi LXVII. törvény
        a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi XXXVII. törvény
        az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXIV. törvény
        az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű
szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXXV. törvény
        a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CXV. törvény
        az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CXVI. törvény
        az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő
törvénymódosításokról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi XXXVIII. törvény
        a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi LXXV. törvény
        az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi XC. törvény
        egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi CXXII. törvény
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CII. törvény
        a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CIII. törvény
        a népegészségügyi termékadóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXXVIII. törvény
        a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLV. törvény
        a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLVI. törvény
        egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXV. törvény
        az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXI. törvény
        a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXVII. törvény
        a szakképzésről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCI. törvény
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCV. törvény
        az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi I. törvény
        a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XLI. törvény
        a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XLVI. törvény
        a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXXXIV. törvény
        a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXLVII. törvény
        a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLXVIII. törvény
        a közművezetékek adójáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLXXXV. törvény
        a hulladékról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CCXIX. törvény
        a hegyközségekről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi XXXIV. törvény
        az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes
törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2013. évi XXXVII. törvény
        az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


2013. évi LXXXVIII. törvény
        a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek,
dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXVIII. törvény
        egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes
tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.
törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXXXIX. törvény
        a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXL. törvény
        a fémkereskedelemről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXII. törvény
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XVI. törvény
        a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XXII. törvény
        a reklámadóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXVI. törvény
        a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi LXXXV. törvény
        egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer
fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2015. évi XCVII. törvény
        a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes
kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CV. törvény
        a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi LXVIII. törvény
        a jövedéki adóról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CXC. törvény
        a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus
cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú
Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XCIII. törvény
        a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezeléséről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CL. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi LXXVII. törvény
        egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2017. évi XCI. törvény
        az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes
hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi LXXXVII. törvény
        az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről

Módosítja: 2017. évi CLX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2010. évi LXXV. törvény
        az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja: 2017. évi CLXI. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2004. évi I. törvény
        a sportról

Módosítja: 2017. évi CLXII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


1990. évi C. törvény
        a helyi adókról

Módosítja: 2017. évi CLXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXXI. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi CLXIII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2005. évi CXX. törvény
        az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2017. évi CLXIII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2006. évi LIX. törvény
        az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és
járadékról

Módosítja: 2017. évi CLXIII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CLXIV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.


2011. évi CIX. törvény
        a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja: 2017. évi CLXV. tv.
Hatályos: 2017. 11. 24.


58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
        a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 348/2017. (XI. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 04. 01.


48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 31/2017. (XI. 23.) MNB r.
Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2016. évi XIII. törvény
        az uniós vámjog végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 30/2017. (XI. 23.) MNB r.
Hatályos: 2017. 11. 24.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/194.
Megjelent: 2017. XI. 23.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
        a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött
munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre
kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott
támogatásról

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.


350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete
        az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók
részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és
garantált bérminimum támogatásáról

Hatályos: 2017. 11. 24.


351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 11. 01.


38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet
        a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2017. 12. 24.


1/2017. Közigazgatási–munkaügyi–polgári jogegységi határozat
        a tulajdonjog haszonélvezeti jog fenntartásával történő
átruházása esetén a haszonélvezeti jog
ingatlan-nyilvántartási bejegyezésének értelmezéséről


2/2017. Közigazgatási–munkaügyi–polgári jogegységi határozat
        a több kollégium ügykörét érintő eljárásjogi tárgyú elvi
iránymutatásoknak az új Pp. és a Kp. hatálybalépésére
tekintettel történő felülvizsgálatáról


1/2017. Polgári jogegységi határozat
        az eljárásjogi tárgyú elvi iránymutatásoknak az új Pp.
hatálybalépése folytán történő felülvizsgálatáról


1860/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
        Magyarországnak a SINO-CEE Fund elnevezésű tőkebefektetési
alaphoz történő csatlakozásáról


118/2017. (XI. 23.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya
között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló
Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
        az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 349/2017. (XI. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 351/2017. (XI. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 11. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

3/2012. (II. 1.) KIM rendelet
        a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályon kívül helyezi: 38/2017. (XI. 23.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 24.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/195.
Megjelent: 2017. XI. 24.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CLXVII. törvény
        az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló
euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt
jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 11. 25.


2017. évi CLXVIII. törvény
        a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról
szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek
végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a
Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult
karibi területek között aláírt Megállapodások
megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII.
törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó
módosításokról

Hatályos: 2017. 11. 25. – kivétellel.


2017. évi CLXIX. törvény
        az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására
vonatkozó A.T.A. igazolványról szóló Vámegyezmény és
módosítása kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 11. 25.


30/2017. (XI. 24.) BM rendelet
        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások
díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 25.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5019/2017/3. határozata
        Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2005. évi LII. törvény
        a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról
szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek
végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a
Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult
karibi területek között aláírt Megállapodások
megerősítéséről és kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 25., 2019. 01. 01., a magyar felmondó
nyilatkozat másik szerződő fél részére történő
kézbesítésétől számított 12 hónap lejártát követő naptól.


2014. évi XLII. törvény
        az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív
segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő
kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt
módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 11. 25.


28/2007. (V. 31.) IRM rendelet
        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja: 30/2017. (XI. 24.) BM r.
Hatályos: 2017. 11. 25.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2005. évi LII. törvény
        a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról
szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek
végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a
Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult
karibi területek között aláírt Megállapodások
megerősítéséről és kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXVIII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 02.


1966. évi 5. törvényerejű rendelet
        az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához
szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T.
A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S.
igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén
megkötött és a Vámegyüttműködési Tanács ajánlására 1960.
június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXIX. tv.
Hatályos: 2017. 11. 25.


**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.