Üdvözöljük a

Heti jogász 48. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 48. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. december 6.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

A 48. héten a Magyar Közlöny 196-201. számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/196.
Megjelent: 2017. XI. 27.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

16/2017. (XI. 27.) HM rendelet
        a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII.
18.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 02.


16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Hatályos: 2017. 11. 28.

 


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

18/2009. (XII. 18.) HM rendelet
        a honvédségi járművek fenntartásáról

Módosítja: 16/2017. (XI. 27.) HM r.
Hatályos: 2017. 12. 02.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 16/2017. (XI. 27.) KKM r.
Hatályos: 2017. 11. 28.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/197.
Megjelent: 2017. XI. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet
        az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak
illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és
költségtérítés szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 01.


31/2017. (XI. 28.) MvM rendelet
        az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak a más
keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az
összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma megszegése
következményeivel kapcsolatos eljárásról

Hatályos: 2017. 11. 29.


32/2017. (XI. 28.) MvM rendelet
        az Információs Hivatal hivatásos állományával összefüggő
szociális és kegyeleti gondoskodás rendjéről

Hatályos: 2017. 12. 06.


56/2017. (XI. 28.) FM rendelet
        a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról
szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet
        a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

Módosítja: 56/2017. (XI. 28.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 01.

 


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

4/1997. (II. 28.) TNM rendelet
        a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú
tagjainak illetményéről, valamint egyéb pénzbeli és
természetbeni ellátásáról

Hatályon kívül helyezi: 30/2017. (XI. 28.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


2/1997. (II. 26.) TNM rendelet
        a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál más kereső
foglalkozást nem folytatható vezetők körének
meghatározásáról, a más kereső foglalkozás bejelentésével,
engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és
tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárás
rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 31/2017. (XI. 28.) MvM r.
Hatályos: 2017. 11. 29.


3/1997. (II. 26.) TNM rendelet
        a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szociális és
kegyeleti gondoskodásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 32/2017. (XI. 28.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 06.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/198.
Megjelent: 2017. XI. 29.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott
szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Hatályos: 2017. 11. 30.


32/2017. (XI. 29.) MNB rendelet
        a „Kossuth tér” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 11. 30.


1861/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme és Összevont
szakellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről


1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló
intézkedésekről


1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges
források biztosításáról


1864/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1865/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1866/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú
humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról


1867/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal
összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm.
határozat módosításáról


1868/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a kolozsvári Iskola Alapítvány ingatlanvásárlásának,
valamint oktatási és kulturális célú ingatlanfejlesztésének
támogatásáról


1869/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a Piarista Rend Magyar Tartománya által tervezett beruházás
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő
támogatásáról

 


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 352/2017. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 30.


1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének
biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1865/2017. (XI. 29.) Korm. h.


1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat
        az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal
összefüggő támogatásáról

Módosítja: 1867/2017. (XI. 29.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/199.
Megjelent: 2017. XI. 29.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
        a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről
és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Hatályos: 2017. 12. 07.


354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
        az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
        az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a
főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli
szakaszai kezelőjének kijelöléséről

Hatályos: 2017. 12. 07.


356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
        a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30.


357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
        a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új
képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015.
(VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30.


358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
        a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő
kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30.


1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról


1871/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a magyarországi kényszerkollektivizálás áldozatai emlékére
tervezett programokról


1872/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánításáról


1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről


1874/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi
Biológiai és Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai
Olimpia megvalósításáról


1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásáról


1876/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5.
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról


1877/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető
ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról


1878/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
fejlesztési munkálatainak befejezéséhez szükséges támogatás
biztosításáról


1879/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        az egri Szent Antal Minorita templom és rendház
rekonstrukciójához szükséges forrás biztosításáról


1880/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról, valamint a 2018. évi British Educational
Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai
kiállításon történő magyar részvételről szóló 1790/2017.
(XI. 8.) Korm. határozat módosításáról


1881/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya
közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről
szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 356/2017. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 30.


139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új
képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Módosítja: 357/2017. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 30.


328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
        a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő
kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 358/2017. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 30.


1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
        a 2018. évi British Educational Training and Technology
Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő
magyar részvételről

Módosítja: 1880/2017. (XI. 29.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/200.
Megjelent: 2017. XI. 30.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
        a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi
emeléséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
        az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
        az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.


362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
        a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


363/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
        a SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és
Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság „felszámolás alatt”
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté
minősítéséről

Hatályos: 2017. 12. 01.


364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
        a Budapest XIII. kerület, Váci út 160–168. szám alatti
ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén
megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


33/2017. (XI. 30.) MNB rendelet
        a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre
vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X.
11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


15/2017. (XI. 30.) IM rendelet
        az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes
igazolványáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Hatályos: 2017. 12. 01.


1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia
megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a
beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról


1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.1–15–2015–00005 azonosító számú [„Észak- és
Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
4. (ÉKDU 4)” című] projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a KEHOP–1.3.0–15–2016–00012 azonosító számú („Mosoni-Duna
torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című)
projekt megvalósításához szükséges további forrásokról

Hatályos: 2017. 12. 01.


1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2015–00045 azonosító számú
[„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 2. (DKMO 2)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


1889/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.4.0–17–2017–00001 azonosító számú („A KEHOP
keretében megvalósuló víziközmű projektek
vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének,
valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése”
című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról


1890/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a TOP–1.3.1–16-FE1–2017–00001 azonosító számú
(„Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II.” című),
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat támogatásáról


1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01.


1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út
Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről,
valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016.
(III. 10.) Korm. határozat módosításáról


1893/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
        a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja
együttműködésének és összehangolt fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2017. 12. 01.


119/2017. (XI. 30.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok
Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet
        a rokkantsági járadékról

Módosítja: 359/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
        a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 359/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 359/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól

Módosítja: 359/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 359/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 360/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék
eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 360/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
        az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak
nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló
törvény végrehajtásáról

Módosítja: 360/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 361/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
        az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 361/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
        az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 361/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.


24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
        a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 362/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
        a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 362/2017. (XI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 01.


39/2016. (X. 11.) MNB rendelet
        a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre
vonatkozó prudenciális követelményekről

Módosítja: 33/2017. (XI. 30.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1885/2017. (XI. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1886/2017. (XI. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1887/2017. (XI. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat
        a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból
megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos
feladatokról

Módosítja: 1887/2017. (XI. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1888/2017. (XI. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról

Módosítja: 1891/2017. (XI. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1892/2017. (XI. 30.) Korm. h.

 


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet
        az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a
külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok
igazolványáról

Hatályon kívül helyezi: 15/2017. (XI. 30.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
        a KEHOP–1.3.0–15–2016–00012 azonosító számú („Mosoni-Duna
torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című)
nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

Visszavonta: 1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozat.


1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
        a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja
együttműködésének és összehangolt fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1893/2017. (XI. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/201.
Megjelent: 2017. XII. 1.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet
        a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint-
és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB
rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 16.


39/2017. (XII. 1.) NGM rendelet
        a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak
felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


121/2017. (XII. 1.) ME határozat
        a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a
beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

 


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet
        a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint-
és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB
rendelet módosításáról

Módosítja: 34/2017. (XII. 1.) MNB r.
Hatályos: 2017. 12. 16.


36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
        a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak
felhasználási szabályairól

Módosítja: 39/2017. (XII. 1.) NGM r.


**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.