Üdvözöljük a

Heti jogász 49. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 49. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. december 14.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 49. héten a Magyar Közlöny 202-206. számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/202.
Megjelent: 2017. XII. 4.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet     az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet     a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 07.


1894/2017. (XII. 4.) Korm. határozat     közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat- átcsoportosításról

 


1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat     a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 


1896/2017. (XII. 4.) Korm. határozat     az EFOP–3.4.6-VEKOP–17–2017–00002 azonosító számú („Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

 


1897/2017. (XII. 4.) Korm. határozat     a KEHOP–5.1.1–17–2017–00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás” című) és a KEHOP–5.1.1–17–2017–00002 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról szóló 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet     a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja: 40/2017. (XII. 4.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


26/2007. (III. 1.) GKM—HM—KvVM együttes rendelet     a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 45/2017. (XII. 4.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 07.

 


1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat     az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1895/2017. (XII. 4.) Korm. h.

 


1551/2016. (X. 13.) Korm. határozat     a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról

Módosítja: 1895/2017. (XII. 4.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet     a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi: 40/2017. (XII. 4.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/203.
Megjelent: 2017. XII. 5.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

365/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 06.

 


366/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 06.

 

 

31/2017. (XII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 06.

 


1898/2017. (XII. 5.) Korm. határozat a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításáról

 


1899/2017. (XII. 5.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti programozási időszakban a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításához az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára szükséges források biztosításáról

 


1900/2017. (XII. 5.) Korm. határozat az egyes állami tulajdonban álló víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP–6.1.5–17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című) és a VEKOP–8.5.2–17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című), gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról

 


1901/2017. (XII. 5.) Korm. határozat egyes Észak- és Északkelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 06.

 


1902/2017. (XII. 5.) Korm. határozat az Agrárgazdasági Kutató Intézettel, a Debreceni Egyetemmel, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3–16.1.1–4.1.5–4.2.1–4.2.2–8.1.1-8.2.1–8.3.1–8.5.1–8.5.2–8.6.1–17 azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

 


1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat a kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 365/2017. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 06.

 


255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 365/2017. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 06.

 


44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 366/2017. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 06.

 


18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Módosítja: 31/2017. (XII. 5.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 06.

 


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1901/2017. (XII. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 01.


***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/204.
Megjelent: 2017. XII. 6.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 07.

 


31/2017. (XII. 6.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


31/2017. (XII. 6.) AB határozat a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

 


32/2017. (XII. 6.) AB határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 


33/2017. (XII. 6.) AB határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás 5. § e) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 


1904/2017. (XII. 6.) Korm. határozat a Kisbér város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 07.

 


122/2017. (XII. 6.) ME határozat a Kereskedelmi Világszervezet 11. Miniszteri Értekezletén történő részvételről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 367/2017. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 07.

 


61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 31/2017. (XII. 6.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1905/2017. (XII. 6.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 07.


***************************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2017/205.
Megjelent: 2017. XII. 7.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet     az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 08., 2018. 01. 01.

 


369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet     a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 08., 2018. 01. 01.

 


33/2017. (XII. 7.) MvM rendelet     a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 6/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


16/2017. (XII. 7.) IM rendelet     az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2018. 01. 07., 2018. 07. 01.

 


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5024/2017/4. határozata     Terem Község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjából, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról

 


1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a maszkati nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról

 


1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről

 


1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

 


1909/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 


1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről  

 


1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

 


1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról

 


1913/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 


1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 


1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 


1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

 


1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat     a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 368/2017. (XII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 08., 2018. 01. 01.

 


16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 33/2017. (XII. 7.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

Módosítja: 16/2017. (XII. 7.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 07.


***************************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2017/206.
Megjelent: 2017. 12. 08.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet   a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet   a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Hatályos: 2017. 12. 09.

 


372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet   a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 09., 2018. 01. 01.

 


373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet   az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 09.

 


374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet   a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09.

 


41/2017. (XII. 8.) NGM rendelet      a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09.

 


1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

 


1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról

 


1920/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelésével kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról

 


1921/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Magyar Honvédség légtérellenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének hosszú távú biztosításával kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról

 


1922/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a 2018-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 


1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

 


1924/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról

 


1925/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, üzemeltetésbiztonságot érintő intézkedésekről

 


1926/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

 


1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról

 


1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről

 


1929/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet rövid távú fejlesztéseinek megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításáról

 


1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról

 


1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséről

 


1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről

 


1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról

 


1934/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség oktatási intézményének elhelyezése érdekében szükséges forrásbiztosításról

 


1935/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           egyes kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról, valamint a Terror Háza Múzeum látogatásáról szóló 1021/2002. (III. 21.) Korm. határozat visszavonásáról

Hatályos: 2017. 12. 09., 2017. 12. 16.

 


1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09.

 


1937/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09.

 


1938/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásról

 


1939/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 


1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat           a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

Módosítja: 374/2017. (XII. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 09.

 


5/1996. (I. 26.) PM rendelet  a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

Módosítja: 41/2017. (XII. 8.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 09.

 


12/1998. (III. 27.) PM rendelet         a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

Módosítja: 41/2017. (XII. 8.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 09.

 


1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

Módosítja: 1926/2017. (XII. 8.) Korm. h.

 


1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat        az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

Módosítja: 1935/2017. (XII. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat  az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról

Módosítja: 1935/2017. (XII. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 09.

 


1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat  a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1936/2017. (XII. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 09.

 


1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat           a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról

Módosítja: 1937/2017. (XII. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 09.

 


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet  a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

Hatályon kívül helyezi: 370/2017. (XII. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1419/2016. (VII. 29.) Korm. határozat         a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról

Visszavonta: 1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat.

 

 

1021/2002. (III. 21.) Korm. határozat           a Terror Háza Múzeum látogatásáról

Visszavonta: 1935/2017. (XII. 8.) Korm. határozat.


**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.