Üdvözöljük a

Heti jogász 5. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 5. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. február 6.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/11. (I. 30.)
Megjelent: 2017. I. 30. 17:54:36

ÚJ JOGSZABÁLYOK

3/2017. (I. 30.) MvM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016.
(III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 31.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2017. (I. 30.) MvM r.
Hatályos: 2017. 01. 31.

*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/12. (I. 31.)
Megjelent: 2017. I. 31. 16:29:10

ÚJ JOGSZABÁLYOK

16/2017. (I. 31.) Korm. rendelet
        a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 01.

3/2017. (I. 31.) NFM rendelet
        a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
kijelöléséről

Hatályos: 2017. 02. 01.

24/2017. (I. 31.) KE határozat
        a 30/2014. (II. 6.) KE határozat módosításáról

1031/2017. (I. 31.) Korm. határozat
        az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezésével
kapcsolatos intézkedésről

1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
Korm. határozatok módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról

Módosítja: 16/2017. (I. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 01.


1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h.

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015.
évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h.

1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi
Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez
kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a
kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges
források biztosításáról

Módosítja: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h.

1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő átcsoportosításról

Módosítja: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/13. (II. 1.)
Megjelent: 2017. II. 1. 11:36:39

ÚJ JOGSZABÁLYOK

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
        az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról

Hatályos: 2017. 02. 02.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 17/2017. (II. 1.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 02.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/14. (II. 1.)
Megjelent: 2017. II. 1. 19:28:30

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1035/2017. (II. 1.) Korm. határozat
        az űrkutatás és az űripar területén megvalósuló
magyar–orosz együttműködéshez szükséges forrás biztosításáról


1036/2017. (II. 1.) Korm. határozat
        a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális
fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása
érdekében szükséges intézkedésekről

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/15. (II. 2.)
Megjelent: 2017. II. 2. 16:43:43

ÚJ JOGSZABÁLYOK

19/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról
szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 02. 03. – kivétellel.

20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
        a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 03., 2017. 02. 15., 2017. 07. 01.

21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
        a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 10.

22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
        a Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs
fejlesztési terület kialakításával és a területen
megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 02. 03.

1037/2017. (II. 2.) Korm. határozat
        az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
szóló kormányhatározatokban és szerződésekben meghatározott
hasznosítási célok módosításáról

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó
tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás
engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

1039/2017. (II. 2.) Korm. határozat
        az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő
ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges költségvetési
forrás biztosításáról

1040/2017. (II. 2.) Korm. határozat
        a Debrecen megyei jogú város területén található
földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és a
Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez
szükséges intézkedésekről

1041/2017. (II. 2.) Korm. határozat
        a Verseg Község Önkormányzatát érintő bírósági eljárás
lezárása érdekében szükséges források biztosításáról

1042/2017. (II. 2.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az
ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

13/2017. (II. 2.) ME határozat
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az
Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti Partnerségi és
Fejlesztési Együttműködési Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 15.

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
        a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző
szervekről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 15.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
        a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének
engedélyezéséről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a levegő védelméről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03., 2017. 02. 15., 2017. 07. 01.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
        a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 15.

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03., 2017. 02. 15.

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03., 2017. 02. 15.

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 20/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 03.

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
        a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 21/2017. (II. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 10.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/16. (II. 3.)
Megjelent: 2017. II. 3. 15:11:34

ÚJ JOGSZABÁLYOK

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
        a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás
építéséhez nyújtható támogatásról

Hatályos: 2017. 03. 01.

24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú
módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 04., 2017. 03. 05., 2017. 04. 01.

4/2017. (II. 3.) MvM rendelet
        a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő
ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 04.

1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat
        az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa
Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos
tagállami feladatok ellátásáról

Hatályos: 2017. 02. 06.

1050/2017. (II. 3.) Korm. határozat
        a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításról

1051/2017. (II. 3.) Korm. határozat
        az ELI–HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

1052/2017. (II. 3.) Korm. határozat
        a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 04.

1053/2017. (II. 3.) Korm. határozat
        a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni
beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási
Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási
Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. számú
módosításának jóváhagyásáról

15/2017. (II. 3.) ME határozat
        a Magyar–Iráni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozati elnökének kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
        az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Módosítja: 24/2017. (II. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 04.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 24/2017. (II. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 04., 2017. 03. 05., 2017. 04. 01.

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet
        a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő
ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 4/2017. (II. 3.) MvM r.
Hatályos: 2017. 02. 04.

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 02. 04.

1197/2016. (IV. 13.) Korm. határozat
        az IKOP–3.1.0–15–2015–00001 azonosító számú („Az M3
metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című)
nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és támogatásának
növeléséről

Módosítja: 1053/2017. (II. 3.) Korm. h.

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.