Üdvözöljük a

Heti jogász 51. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 51. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. január 9.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 51. héten a Magyar Közlöny 214-223. számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/214.
Megjelent: 2017. 12. 18.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CLXXXV. törvény
a váltójogi szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi CLXXXVI. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 


2017. évi CLXXXVII. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2020. 03. 01.

 


2017. évi CLXXXVIII. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19., 2018. 01. 01., 2018. 01. 18., 2018. 07. 01., 2019. 02. 09.

 


2017. évi CLXXXIX. törvény
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 


2017. évi CXC. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 19., 2018. 01. 01.

 


2017. évi CXCI. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 19., 2018. 01. 01.

 


2017. évi CXCII. törvény
egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 


2017. évi CXCIII. törvény
a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi CXCIV. törvény
egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2017. évi CXCV. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2017. évi CXCVI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 07. 05.

 


414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 26., 2018. 01. 01.

 


58/2017. (XII. 18.) FM rendelet
a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról

Hatályos: 2017. 12. 26.

 


59/2017. (XII. 18.) FM rendelet
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 26., 2018. 08. 01.

 


17/2017. (XII. 18.) HM rendelet
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 19.

 


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5020/2017/3. határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

1991. évi XLI. törvény
a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi CLXXXV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1965. évi 1. törvényerejű rendelet
a Genfben, 1930. június 7-én megkötött váltójogi egyezmények kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXXV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.1991. évi IV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1991. évi XI. törvény
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1993. évi II. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 


1993. évi LV. törvény
a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1993. évi LXXVIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.1993. évi CXIV. törvény
az állattenyésztésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1994. évi LXVI. törvény
a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1996. évi XX. törvény
a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1996. évi LXXV. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1996. évi LXXXV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 


1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1998. évi XXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1998. évi LXXXIV. törvény
a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1999. évi LXXXIV. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 


2001. évi LXII. törvény
a szomszédos államokban élő magyarokról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2003. évi LXXX. törvény
a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.2003. évi CXXXIII. törvény
a társasházakról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 


2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2006. évi LIII. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2007. évi I. törvény
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi II. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi XLVIII. törvény
a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2007. évi LXXX. törvény
a menedékjogról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi CXXIII. törvény
a kisajátításról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2009. évi LXII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2010. évi CXXVI. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2013. évi LXXVII. törvény
a felnőttképzésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2013. évi CII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CCXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2012. évi XXXVI. törvény
az Országgyűlésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2020. 03. 01.

 


1991. évi XI. törvény
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19., 2018. 01. 01.

 


2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2005. évi XCV. törvény
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 18., 2019. 02. 09.

 


2006. évi XCVIII. törvény
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2006. évi CXXXII. törvény
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2008. évi XXI. törvény
a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1996. évi XX. törvény
a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2011. évi CLIV. törvény
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről

Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2012. évi CCV. törvény
a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2016. évi XXX. törvény
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2017. évi CLXXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXC. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi LXXVII. törvény
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXC. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2007. évi CXVII. törvény
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2007. évi CXXXVIII. törvény
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01..

 


2013. évi CXXXIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2013. évi CCXXXV. törvény
az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2013. évi CCXXXVII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2014. évi XVI. törvény
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2017. évi CXLV. törvény
egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2011. évi CLV. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2011. évi CLXXXVII. törvény
a szakképzésről

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2013. évi LXXVII. törvény
a felnőttképzésről

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 


2015. évi LXVI. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


1996. évi XX. törvény
a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi CXCIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi CXCIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2005. évi CLXXIV. törvény
a fiatalok életkezdési támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CXCIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelemről

Módosítja: 2017. évi CXCIV. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXCIV. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CLXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2017. évi CXCIV. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2010. évi LXXXVII. törvény
a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2017. évi CXCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2011. évi LXXVII. törvény
a világörökségről

Módosítja: 2017. évi CXCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról

Módosítja: 2017. évi CXCVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 07. 05.

 


2017. évi LXVI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Módosítja: 59/2017. (XII. 18.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 26., 2018. 08.01.

 


9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 17/2017. (XII. 18.) HM r.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 


7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 17/2017. (XII. 18.) HM r.
Hatályos: 2017. 12. 19.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

1/1965. (I. 24.) IM rendelet
a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXXXV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


26/2016. (IV. 11.) FM rendelet
a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 58/2017. (XII. 18.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 26.

 


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/215.
Megjelent: 2017. 12. 18.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1961/2017. (XII. 18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritása keretében finanszírozni tervezett projektek további forrásigényének teljesítéséhez szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 19.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

Módosítja: 415/2017. (XII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet
az Országos Dokumentumellátási Rendszerről

Módosítja: 415/2017. (XII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1961/2017. (XII. 18.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 19.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/216.
Megjelent: 2017. 12. 19.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CXCVII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 


417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a közvetítői névjegyzék vezetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról

Hatályos: 2017. 12. 20.

 


426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 


34/2017. (XII. 19.) MvM rendelet
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet
egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 


17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 


1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról


1963/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények hagyományának őrzéséről


1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország Állandó NATO Képviseletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítéséről


1966/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról


1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről


1969/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról


1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról


1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


1972/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) tizedik és tizenegyedik feltöltési időszakához való tagállami hozzájárulás teljesítéséről


1973/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról


1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Bükki Csillagda megvalósításáról


1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről


1976/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről


1977/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról


1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül


1979/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1981/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Hauszmann Terv keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges további források biztosításáról


1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 20.


1983/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról


1984/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletének elutasításáról


1985/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságok a Mahambet Utemiszov Iskoláspalota, "Robotek" Ifjúsági Robotechnikai Iskola részére történő térítésmentes átadásáról


1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a "Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)" című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról


1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnáziumnak helyt adó, Kvarc utcai feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás biztosításáról


1988/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes határidők módosításáról


1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról


1990/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a szabadkai zsinagóga felújításához szükséges többletforrás biztosításáról


1991/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje "A Budapest, Petőfi tér 2. szám alatt található Nagyboldogasszony Templom rekonstrukciója" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről


1992/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú ["M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3-Eger szakasz megvalósítása)" című] projekt kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 20.

 


1993/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat módosításáról


1994/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1989. évi XXXVI. törvény
az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1990. évi XXVI. törvény
az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1991. évi IV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1991. évi XXXIV. törvény
a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1991. évi XLI. törvény
a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1991. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1992. évi LXXIX. törvény
a magzati élet védelméről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1993. évi LV. törvény
a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1993. évi XCVI. törvény
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1994. évi XXXIV. törvény
a Rendőrségről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1994. évi XLV. törvény
a hadigondozásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1994. évi LIII. törvény
a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1995. évi XXXII. törvény
a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1995. évi XXXIII. törvény
a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1995. évi XCVII. törvény
a légiközlekedésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1995. évi CVII. törvény
a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1996. évi XX. törvény
a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1996. évi XXXVIII. törvény
a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1996. évi XLVIII. törvény
a közraktározásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1996. évi LVII. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1996. évi CXVI. törvény
az atomenergiáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.1997. évi XLVI. törvény
az Országos Magyar Vadászkamaráról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi LXVIII. törvény
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi LXXXII. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1997. évi CLIX. törvény
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1998. évi XII. törvény
a külföldre utazásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1998. évi LXXXIV. törvény
a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1999. évi LIV. törvény
az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1999. évi LXIII. törvény
a közterület-felügyeletről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.1999. évi LXXV. törvény
a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


1999. évi LXXXIV. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2000. évi XLII. törvény
a víziközlekedésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2000. évi LXXXIV. törvény
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2000. évi CXXX. törvény
az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2001. évi XLVI. törvény
a konzuli védelemről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2001. évi LXXXV. törvény
a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2001. évi CIV. törvény
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2001. évi CXX. törvény
a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2002. évi LIV. törvény
a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2003. évi III. törvény
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2003. évi LXXX. törvény
a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2003. évi C. törvény
az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2003. évi CXXXIII. törvény
a társasházakról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2004. évi I. törvény
a sportról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2004. évi II. törvény
a mozgóképről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2004. évi XXIV. törvény
a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2004. évi XXIX. törvény
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2004. évi CXV. törvény
a lakásszövetkezetekről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2005. évi XVIII. törvény
a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2005. évi CIX. törvény
a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2005. évi CXXXV. törvény
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2005. évi CLXXXIII. törvény
a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2005. évi CLXXXIV. törvény
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2006. évi XCVII. törvény
az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2006. évi CXXIII. törvény
a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi I. törvény
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi II. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi XVII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi LXXV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi LXXX. törvény
a menedékjogról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi LXXXVI. törvény
a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi LXXXIX. törvény
az államhatárról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi CXII. törvény
a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi CXVII. törvény
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2007. évi CXXXVIII. törvény
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2008. évi XL. törvény
a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2008. évi XLV. törvény
az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2009. évi XLVII. törvény
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2009. évi L. törvény
a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2009. évi LXII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2009. évi CXXV. törvény
a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2009. évi CLV. törvény
a minősített adat védelméről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2010. évi XXXVIII. törvény
a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2010. évi XLIII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2010. évi CXXII. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi XVI. törvény
a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi LXXXV. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CX. törvény
a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXI. törvény
az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLVI. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXII. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXIII. törvény
az ügyészségről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXIV. törvény
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXV. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXVIII. törvény
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXXXI. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2011. évi CCIV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2011. évi CCIX. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi V. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi XXXVI. törvény
az Országgyűlésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi CXXVII. törvény
a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi CLIX. törvény
a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi CLXXX. törvény
az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi CLXXXI. törvény
a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi CCV. törvény
a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2012. évi CCXXIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi LXVII. törvény
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi LXXXVIII. törvény
a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi XCVII. törvény
a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CXXXV. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CXXXIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CXL. törvény
a fémkereskedelemről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CLXXV. törvény
a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CLXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CCXXXV. törvény
az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CCXXXVII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2013. évi CCXL. törvény
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2014. évi VII. törvény
a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2014. évi XV. törvény
a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2014. évi XVI. törvény
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2014. évi XXXVII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2014. évi LXXXIII. törvény
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2015. évi XLII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2015. évi CII. törvény
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2015. évi CV. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2015. évi CLXXXVIII. törvény
az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.2016. évi XV. törvény
a nemzeti otthonteremtési közösségekről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2016. évi LXVIII. törvény
a jövedéki adóról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2016. évi CXXX. törvény
a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2017. évi XLIII. törvény
a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2017. évi LIII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2017. évi LXXVIII. törvény
az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2017. évi XC. törvény
a büntetőeljárásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 


2017. évi XCIII. törvény
a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 


2017. évi CLIII. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2017. évi CLI. törvény
az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 


2017. évi CLII. törvény
az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

Módosítja: 424/2017. (XII. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 426/2017. (XII. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 


36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 34/2017. (XII. 19.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


3/1975. (VIII. 17.) KM—PM együttes rendelet
a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet
a könyvtári szakfelügyeletről

Módosítja: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 


39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Módosítja: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Módosítja: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet
a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Módosítja: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


14/2017. (IX. 27.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Módosítja: 17/2017. (XII. 19.) KKM r.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


3/2017. (II. 28.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 17/2017. (XII. 19.) KKM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat
a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről

Módosítja: 1966/2017. (XII. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1982/2017. (XII. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 20.1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1982/2017. (XII. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


1555/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Göd város infrastrukturális fejlesztéséről

Módosítja: 1982/2017. (XII. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1983/2017. (XII. 19.) Korm. h.

 


1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről

Módosítja: 1988/2017. (XII. 19.) Korm. h.

 


2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
Makovecz Imre életművének gondozásáról

Módosítja: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. h.

 


1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat
az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. h.

 


1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. h.1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. h.

 


1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. h.

 


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1992/2017. (XII. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat
a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1993/2017. (XII. 19.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

3/1992. (I. 6.) NM-MKM együttes rendelet
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet
a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet
a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


26/2004. (XII. 17.) NKÖM-PM együttes rendelet
a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról szóló 10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


3/2006. (II. 2.) NKÖM rendelet
a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


6/2008. (III. 5.) OKM rendelet
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet
egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet
az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 19.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1964/2017. (XII. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/217.
Megjelent: 2017. 12. 19.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 


428/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról

Hatályos: 2017. 12. 20.

 


1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékeinek megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos intézkedésekről


1996/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról, valamint e nagyprojektekkel és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásából támogatott projektekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról


1997/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Bercel község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 427/2017. (XII. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 


1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1996/2017. (XII. 19.) Korm. h.

 


1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Százhalombatta-Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest-Hatvan közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1996/2017. (XII. 19.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/218.
Megjelent: 2017. 12. 20.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CXCVIII. törvény
az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 


2017. évi CXCIX. törvény
az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2017. évi CC. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21.

 


2017. évi CCI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21.

 


2017. évi CCII. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi CCIII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 


2017. évi CCIV. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21., 2018. 12. 31.

 


2017. évi CCV. törvény
egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról


Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02., 2018. 02. 01., 2018. 07. 01.

 


2017. évi CCVI. törvény
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 04.

 


2017. évi CCVII. törvény
a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21.

 


429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 


430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21.

 


431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


32/2017. (XII. 20.) BM rendelet
a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


33/2017. (XII. 20.) BM rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


60/2017. (XII. 20.) FM rendelet
egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21., 2018. 01. 01.

 


46/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


47/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 04. 01.

 


48/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21.

 


1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság teljes ülésének AB Tü. határozata az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


35/2017. (XII. 20.) AB határozat
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről


1998/2017. (XII. 20.) Korm. határozat
a mezőgazdasági idénymunka és a közfoglalkoztatás összehangolásának továbbfejlesztéséről


1999/2017. (XII. 20.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi CXCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


2010. évi CXXII. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi CXCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi CXCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről

Módosítja: 2017. évi CXCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


1991. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2001. évi XX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2007. évi CVI. törvény
az állami vagyonról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2011. évi CLXX. törvény
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2012. évi CLIX. törvény
a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2013. évi CXXXV. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2017. évi LIII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 


2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CC. tv.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


2011. évi CLXXIX. törvény
a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2017. évi CCI. tv.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi CCII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelemről

Módosítja: 2017. évi CCIII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 


2016. évi CLVI. törvény
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2017. évi CCIII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 


1999. évi LXXXIV. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CCIV. tv.
Hatályos: 2018. 12. 31.

 


2016. évi CXLIV. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CCIV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


1993. évi CXIV. törvény
az állattenyésztésről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 


1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.

 


1996. évi LXXXV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 


2000. évi LXXXIV. törvény
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2003. évi LII. törvény
a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2007. évi XVII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 


2007. évi CXXIX. törvény
a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 


2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


2011. évi CLXVIII. törvény
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


2012. évi CCXIX. törvény
a hegyközségekről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2013. évi CII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 


2013. évi CCXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


2017. évi LVI. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 


2007. évi LXXIV. törvény
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

Módosítja: 2017. évi CCVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 04.

 


2013. évi CCXLI. törvény
a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja: 2017. évi CCVII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 429/2017. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 


43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 430/2017. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

Módosítja: 431/2017. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja: 431/2017. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Módosítja: 33/2017. (XII. 20.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 60/2017. (XII. 20.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


39/2014. (XII. 18.) FM rendelet
az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

Módosítja: 60/2017. (XII. 20.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Módosítja: 43/2017. (XII. 20.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 21., 2018. 01. 01.

 


68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Módosítja: 43/2017. (XII. 20.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja: 46/2017. (XII. 20.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

Módosítja: 47/2017. (XII. 20.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 04. 01.

 


75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a menetíró készülékről

Módosítja: 48/2017. (XII. 20.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja: 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. h.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A Korm. rendelet 39/K. §-a a 35/2017. (XII. 20.) AB határozat szerinti szöveggel marad hatályban.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/219.
Megjelent: 2017. 12. 21.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 


432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


486/2017. (XII. 21.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 432/2017. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 17/2017. (XII. 21.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/220.
Megjelent: 2017. 12. 21.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CCVIII. törvény
az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21., 2018. 01. 01.

 


433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.


434/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 


18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet
a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról

Hatályos: 2018. 02. 19.

 


34/2017. (XII. 21.) BM rendelet
a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.35/2017. (XII. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


36/2017. (XII. 21.) BM rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


61/2017. (XII. 21.) FM rendelet
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 


62/2017. (XII. 21.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 22., 2018. 01. 01.

 


19/2017. (XII. 21.) IM rendelet
a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


20/2017. (XII. 21.) IM rendelet
az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 


18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet
a külügyi szakmai vizsgáról

Hatályos: 2018. 01. 01.44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet
a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Hatályos: 2018. 12. 22.

 


50/2017. (XII. 21.) NFM rendelet
a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 24., 2018. 01. 01.

 


2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról


2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

1996. évi CXVI. törvény
az atomenergiáról

Módosítja: 2017. évi CCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2005. évi XVIII. törvény
a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi CCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 22.2007. évi LXXXVI. törvény
a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi CCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 22.

 


2008. évi XL. törvény
a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi CCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 22.

 


2012. évi CCXVII. törvény
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2017. évi CCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 22.

 


383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 433/2017. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 


6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 434/2017. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja: 434/2017. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 435/2017. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 


52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet
a menekültügy szervezeti rendszeréről

Módosítja: 34/2017. (XII. 21.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2/2013. (I. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja: 35/2017. (XII. 21.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 35/2017. (XII. 21.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


39/2016. (X. 6.) BM rendelet
a rendfokozati vizsgáról

Módosítja: 35/2017. (XII. 21.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


53/2015. (IX. 24.) BM rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről

Módosítja: 36/2017. (XII. 21.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


70/2015. (XII. 21.) BM rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről

Módosítja: 36/2017. (XII. 21.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


24/2015. (V. 26.) FM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 62/2017. (XII. 21.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 22., 2018. 01. 01.

 


9/1957. (IX. 13.) IM rendelet
a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


3/1986. (II. 21.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők díjazásáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


5/1991. (IV. 4.) IM rendelet
a jogi szakvizsgáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


13/1991. (XI. 26.) IM rendelet
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21., 2019. 01. 01.

 


12/1994. (IX. 8.) IM rendelet
a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


11/1999. (X. 6.) IM rendelet
a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


23/2001. (XII. 15.) IM rendelet
a hirdetményi kézbesítés országos számítógépes nyilvántartásában szereplő adatokról történő felvilágosítás költségtérítéséről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet
a bírósági ügyvitel szabályairól

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


27/2003. (VII. 2.) IM rendelet
a bíróságon kezelt letétekről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet
a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


37/2003. (X. 29.) IM rendelet
a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21., 2019. 01. 01.42/2003. (XII. 19.) IM rendelet
a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


11/2004. (III. 30.) IM rendelet
a jogi segítő díjazásáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


24/2004. (VI. 30.) IM rendelet
a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


34/2004. (XI. 19.) IM rendelet
az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


19/2006. (IV. 24.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői igazolványról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


22/2006. (V. 18.) IM rendelet
a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


25/2006. (V. 18.) IM rendelet
az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


18/2007. (III. 19.) IRM rendelet
az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet
a tanúk költségtérítéséről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői működésről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
a Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet
a munkavállalói költségkedvezmény megállapításáról és érvényesítésének szabályairól

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


22/2010. (V. 7.) IRM rendelet
a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


25/2010. (V. 7.) IRM rendelet
a fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


26/2010. (V. 11.) IRM rendelet
a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


28/2010. (V. 12.) IRM rendelet
a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet
az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


16/2014. (III. 13.) KIM rendelet
a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


17/2014. (III. 13.) KIM rendelet
a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


18/2014. (III. 13.) KIM rendelet
a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


19/2014. (III. 13.) KIM rendelet
a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 

3/2015. (II. 25.) IM rendelet
az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet
a közvetítői igazolványról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


26/2015. (IX. 30.) IM rendelet
a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


34/2015. (XI. 10.) IM rendelet
a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


5/2016. (III. 8.) IM rendelet
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


12/2016. (VI. 29.) IM rendelet
az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


13/2016. (VI. 29.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

Módosítja: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


43/2013. (X. 1.) NGM rendelet
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

Módosítja: 44/2017. (XII. 21.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


37/2007. (III. 26.) GKM rendelet
a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

Módosítja: 50/2017. (XII. 21.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 24., 2018. 01. 01.

 


25/2013. (V. 31.) NFM rendelet
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja: 50/2017. (XII. 21.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 2001/2017. (XII. 21.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 61/2017. (XII. 21.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 29.

 


11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 61/2017. (XII. 21.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 29.88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet
az Erdőrendezési Szabályzatról

Hatályon kívül helyezi: 61/2017. (XII. 21.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 29.

 


107/1997. (XII. 20.) FM rendelet
az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvénynek a honvédelmi kezelésben lévő erdőterületekre és fásításokra vonatkozó egyes szabályainak végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 61/2017. (XII. 21.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 29.

 


3/2016. (II. 22.) IM rendelet
a polgári eljárásban a tárgyalás, valamint a személyes meghallgatás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet
a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról

Hatályon kívül helyezi: 20/2017. (XII. 21.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 21.

 


15/2017. (V. 2.) NFM rendelet
az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 49/2017. (XII. 21.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 22.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/221.
Megjelent: 2017. 12. 22.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 22. 15 órától., 2018. 01. 01.

 


51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23., 2017. 12. 28.

 


2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 436/2017. (XII. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 22. 15 órától, 2018. 01. 01.

 


250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja: 436/2017. (XII. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Módosítja: 51/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 23., 2017. 12. 28.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet
az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 51/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 2002/2017. (XII. 22.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/222.

Megjelent: 2017. 12. 22.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

63/2017. (XII. 22.) FM rendelet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 22.

 


64/2017. (XII. 22.) FM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 27.

 


65/2017. (XII. 22.) FM rendelet
a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Hatályos: 2017. 12. 23.

 


66/2017. (XII. 22.) FM rendelet
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23.

 


21/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


22/2017. (XII. 22.) IM rendelet
egyes büntető- és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú, valamint ezzel összefüggő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


23/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


24/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


25/2017. (XII. 22.) IM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet
az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 22., 2019. 01. 01.

 


46/2017. (XII. 22.) NGM rendelet
a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


53/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 31.

 


2003/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről


128/2017. (XII. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 63/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 22.

 


36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: 64/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 27.

 


148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hat

ályos: 2017. 12. 23.

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet
az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


64/2008. (V. 14.) FVM rendelet
a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


39/2011. (V. 18.) VM rendelet
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


4/2014. (I. 27.) VM rendelet
a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


37/2014. (IV. 4.) VM rendelet
a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


54/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


5/2015. (II. 19.) FM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


94/2015. (XII. 23.) FM rendelet
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja: 66/2017. (XII. 22.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet
a bírósági ügyvitel szabályairól

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


22/2003. (VI. 25.) IM rendelet
a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet
a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


9/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


11/2014. (XII. 13.) IM rendelet
a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


13/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 


7/1986. (VI. 26.) IM rendelet
a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


19/2006. (IV. 24.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői igazolványról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.21/2006. (V. 18.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet
az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


58/2009. (X. 30.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


36/2010. (V. 13.) IRM rendelet
a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
a civil szervezetek információs rendszeréről

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet
a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet
a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet
a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


29/2015. (X. 30.) IM rendelet
a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet
a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet
az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


7/2007. (III. 6.) IRM rendelet
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet
a bányászati hulladékok kezeléséről

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet
a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet
a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a hites bányamérőről

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet
a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet
a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


9/2013. (III. 22.) NFM rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet
a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet
a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


4/2016. (III. 5.) NFM rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 53/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

 


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 53/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 23/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


15/1976. (XII. 7.) IM rendelet
a polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről

Hatályon kívül helyezi: 24/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


3/2003. (III. 13.) IM rendelet
a közvetítői névjegyzék vezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1/2006. (I. 6.) IM rendelet
az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet
a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet
az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet
az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 45/2017. (XII. 22.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet
a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről

Hatályon kívül helyezi: 46/2017. (XII. 22.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


4/2007. (I. 16.) GKM rendelet
a bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítő díjazásáról

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


40/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendeletnek, továbbá a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendeletnek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


2/2016. (I. 27.) NFM rendelet
az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról és az egyes energetikai működési támogatások finanszírozásához kapcsolódó, valamint az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályok hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet
egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/223.
Megjelent: 2017. 12. 22.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

437/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 


2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről


2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről


2006/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról


2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításokról


2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről


2012/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról


2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében az "ELI" Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról


2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról


2015/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról, valamint a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló 1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat visszavonásáról


2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről


2017/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


2019/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23.

 


2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


2021/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Hatályos: 2017. 12. 23.

 


2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Magyar Rádió Hangarchívumának elhelyezésével összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról


2026/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a 2017. évi megtakarítások terhére az egyes kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények forrásbiztosításához szükséges kormányzati intézkedésekről


2027/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja: 437/2017. (XII. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 2019/2017. (XII. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat
a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról

Módosítja: 2025/2017. (XII. 22.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról

Visszavonta: 2015/2017. (XII. 22.) Korm. határozat.

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.