Üdvözöljük a

Heti jogász 52. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 52. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. január 10.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 52. héten a Magyar Közlöny 224-233 számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/224.
Megjelent: 2017. 12. 27.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

442/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

2028/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakításához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosításáról

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 440/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 2029/2017. (XII. 27.) Korm. h.

1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről

Módosítja: 2029/2017. (XII. 27.) Korm. h.

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 2029/2017. (XII. 27.) Korm. h.

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 2029/2017. (XII. 27.) Korm. h.

2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 2029/2017. (XII. 27.) Korm. h.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/225.
Megjelent: 2017. 12. 27.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

Hatályos: 2018. 01. 04.

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 12.

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről

Hatályos: 2018. 01. 03.

38/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

39/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

36/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
egyes agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

37/2017. (XII. 27.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

27/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet
az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről

Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01.

34/2017. (XII. 27.) IM rendelet
az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

35/2017. (XII. 27.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői tárgyú, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

47/2017. (XII. 27.) NGM rendelet
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

2030/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó állami vagy egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztésére szolgáló támogatásról

2031/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az állami felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat K+F tevékenységeinek megvalósításához kapcsolódóan, a közbeszerzési gyakorlat módosításával összefüggő feladatokról és egyéb intézkedésekről

2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - a közlekedésbiztonság terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése" megnevezésű projekt eredményeként létrejött Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az útdíj-rendszerek fejlesztéséhez és 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosításáról


2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

2035/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2018. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

2036/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

2037/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új lakásotthon létrehozásáról

2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről

2039/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenésének a kulturális diplomáciai tevékenység keretében történő támogatásáról

2040/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Monor település "okos város" funkcionalitással összefüggő fejlesztéseinek támogatásáról

2041/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

2042/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításáról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
a felszámolás számviteli feladatairól

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
a végelszámolás számviteli feladatairól

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 445/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 446/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

Módosítja: 447/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 12.

27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról

Módosítja: 38/2017. (XII. 27.) MNB r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 39/2017. (XII. 27.) MNB r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 35/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 35/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 35/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 35/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Módosítja: 36/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/2011. (III. 9.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

53/2011. (VI. 10.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2012. (II. 29.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/1997. (VII. 29.) KTM—MKM együttes rendelet
egyes műemlékek védetté nyilvánításáról

Módosítja: 38/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 38/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 38/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
a területi számjelrendszerről

Módosítja: 39/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 37/2017. (XII. 27.) BM r.
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

14/1991. (XI. 26.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 33/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 02. 01.

7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet
a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 35/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

3/1986. (II. 21.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők díjazásáról

Módosítja: 35/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről

Módosítja: 35/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 47/2017. (XII. 27.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

Módosítja: 54/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet
a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről

Módosítja: 54/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/1997. (X. 11.) KHVM—KTM együttes rendelet
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet
az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet
a légijárművek lajstromozásának szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet
a polgári légi jármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet
a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet
a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet
a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet
a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2007. (III. 1.) GKM—HM—KvVM együttes rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet
a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet
a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet
a polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet
a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet
a kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet
a légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

64/2012. (XII. 7.) NFM rendelet
az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati díjairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet
az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet
az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2013. (V. 16.) NFM rendelet
a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet
az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet
a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

56/2015. (IX. 30.) NFM rendelet
a jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeinek részletes szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet
a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet
a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet
a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet
a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a menetíró készülékről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet
a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról

Módosítja: 2030/2017. (XII. 27.) Korm. h.

1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat
a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról

Módosítja: 2041/2017. (XII. 27.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 28.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 36/2017. (XII. 27.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2017. (XII. 27.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2016. (III. 1.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

Hatályon kívül helyezi: 36/2017. (XII. 27.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2006. (V. 2.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2007. (I. 24.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2007. (IV. 25.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2007. (V. 15.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

39/2007. (V. 15.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2007. (VI. 11.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

63/2007. (VII. 13.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

118/2007. (X. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

128/2007. (X. 31.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

145/2007. (XII. 4.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

48/2008. (IV. 22.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2008. (IV. 23.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és Źfejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet
a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

139/2009. (X. 22.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2011. (IV. 28.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2011. (V. 26.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2011. (VI. 10.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

110/2011. (XI. 24.) VM rendelet
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2012. (III. 24.) VM rendelet
a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2012. (V. 11.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2012. (V. 22.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

102/2012. (X. 1.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

103/2012. (X. 1.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

118/2012. (XI. 22.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/2013. (III. 5.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

35/2013. (V. 22.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

66/2013. (VII. 29.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

69/2013. (VII. 29.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2014. (III. 7.) VM rendelet
az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2015. (III. 30.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 37/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 38/2017. (XII. 27.) MvM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/1968. (I. 24.) IM rendelet
a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 26/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

24/2010. (V. 7.) IRM rendelet
a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 27/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2002. (III. 30.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről

Hatályon kívül helyezi: 32/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

35/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet
az ügyész polgári eljárásbeli részvételével kapcsolatos költség előlegezésének és viselésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 34/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2002. (VI. 24.) IM rendelet
a bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok következtében keletkezett költségek viseléséről

Hatályon kívül helyezi: 34/2017. (XII. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

56/1999. (XII. 28.) BM rendelet
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 54/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet
a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet
a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2002. (II. 15.) GM rendelet
a háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet
a légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

69/2011. (XII. 5.) NFM rendelet
a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

70/2011. (XII. 7.) NFM rendelet
egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet
az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet
egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/226.
Megjelent: 2017. 12. 27.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28.

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2017. (XII. 27.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

67/2017. (XII. 27.) FM rendelet
egyes miniszteri rendeletek földminősítési tárgyú módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

68/2017. (XII. 27.) FM rendelet
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

69/2017. (XII. 27.) FM rendelet
az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 06. 01.

2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018-2020. évekre tervezett összegéről


2044/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő turistaszállások felújításához, fejlesztéséhez, valamint megvásárlásához szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról


2045/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Magyarország Pekingi Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről


2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról


2047/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével megvalósuló beruházás finanszírozásáról


2048/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról


2049/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról


2050/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról


2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról


2052/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség páncéltörő képesség fejlesztése érdekében, a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzésével kapcsolatos feladatokról


2053/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kőbányászati tevékenység elindítása céljából nyújtandó forrásjuttatásról


2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról


2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról


2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes nemzetközi tenisztornák 2018-2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

21/1982. (V. 24.) MT rendelet
a nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja: 454/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 454/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 28.

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 38/2017. (XII. 27.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja: 38/2017. (XII. 27.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 36/2017. (XII. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 36/2017. (XII. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet
a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 67/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet
a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja: 67/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

Módosítja: 68/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

3/2001. (II. 23.) KöM—FVM—NKÖM—BM együttes rendelet
az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet
a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet
a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet
a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet
az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet
a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet
a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

2/2015. (II. 6.) FM rendelet
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Módosítja: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Módosítja: 56/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 06. 01.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

18/1995. (VI. 2.) FM rendelet
a szakértői névjegyzék összeállításának és a szakértő kirendelésének szabályai a földkiadó bizottság eljárásában

Hatályon kívül helyezi: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

27/2008. (III. 12.) FVM rendelet
a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

19/2014. (X. 29.) FM rendelet
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Hatályon kívül helyezi: 69/2017. (XII. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/227.
Megjelent: 2017. 12. 27.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 28.

2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

2058/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

2059/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról

2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról

2064/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról

2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról

2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/228.
Megjelent: 2017. 12. 28.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

456/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29.

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

2069/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 3. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

2070/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 456/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 29.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/229.
Megjelent: 2017. 12. 28.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Közszolgálati Döntőbizottságról

Hatályos: 2018. 01. 01.

460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
határvízen történő közlekedés engedélyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

463/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 05.

464/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29.

2072/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósításáról

2073/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő állami tulajdonban álló ingatlan egyházi jogi személy részére történő juttatásáról

2074/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Erdélyben megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében szükséges forrás biztosításáról

2075/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi Terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről szóló 1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat 8. és 9. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról

2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról

2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításához szükséges intézkedésekről

2081/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

2082/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Csokvaomány Község Önkormányzata támogatásáról

2083/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő támogatás nyújtásáról

2084/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról


2085/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű ("Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

2086/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-8.5.2-17 azonosító jelű ("Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkciójának fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

2087/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

2088/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

2089/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

2090/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet
az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet
a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet
az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet
a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet
az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet
a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet
a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 09. 01.

25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet
a légi személyszállítás szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet
a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
az úszólétesítmények lajstromozásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
az örökségvédelmi bírságról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet
a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet
a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

40/2002. (III. 21). Korm. rendelet
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet
az olimpiai járadékról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszín alatti vizek védelméről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet
a betétdíj alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet
az építésfelügyeleti bírságról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet
a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 09. 01.

67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet
a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
a közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet
az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet
a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a hatósági közvetítőkről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet
a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet
a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet
az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
az oktatási igazolványokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet
a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
az állatkísérletekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet
a fémkereskedelmi tevékenységről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a kormányablakokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet
a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet
a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 31.

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
a katonai légügyi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Szerencsejáték Felügyeletről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 31.

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet
a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet
az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet
az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet
a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet
a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
a Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet
a Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet
sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet
az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet
a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
a LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet
a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet
a Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet
a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet
a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet
az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet
a "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
a Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
a Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet
az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet
a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet
a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
a Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet
az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
a kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

134/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

178/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
az ózdi "Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet
az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet
az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet
az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet
a Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
a CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
a Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
a Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
a FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
a MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet
a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet
Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet
a Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet
a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
a Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
a Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet
a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet
a Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet
a Földes területén gyorsfagyasztott termékeket gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet
a Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
a Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
a Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet
a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
a Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
a Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
a Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
a Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
a Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
a Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
a Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet
a Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet
a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
a Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
a Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
a Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet
a Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
a Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
a jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet
a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet
a Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 458/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről

Módosítja: 463/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 05.

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 464/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 29.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

1/1998. (X. 14.) KüM rendelet
a külügyminiszter által kiállított útlevelek kezelésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről

Hatályon kívül helyezi: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Hatályon kívül helyezi: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet
a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

Hatályon kívül helyezi: 459/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/230.
Megjelent: 2017. 12. 28.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Hatályos: 2018. 01. 01.

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Kormányzati Adatközpont működéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

Hatályos: 2018. 01. 01.

470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

Hatályos: 2018. 01. 01.

471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

Hatályos: 2018. 07. 01.

473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01.

474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

Hatályos: 2018. 01. 05.

477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Hatályos: 2017. 12. 29.

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 05.

483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 01. 05.

2091/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásából eredő feladatok ellátásáról

2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról

2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről

2094/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról

2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2097/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról

2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről

2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a 2018-2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről

2103/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról

2104/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

2105/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a közreműködésükkel megvalósuló projektek finanszírozásáról

2106/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítani tervezett, a Budapest, Rákos és Hatvan állomások közötti vasúti vonalszakaszt érintő projektek forrásszerkezetének módosításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29.

2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú ("Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú ("Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29.

2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú ("Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt" című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról

2110/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív haltermelési technológiája által kialakított és fenntartott természetvédelmi értékek és környezetvédelmi szolgáltatások támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29.

2112/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

2113/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Szent István Egyetemmel és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29.

2115/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Drávaszög közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról

2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

2120/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásbiztosításról

2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 467/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről

Módosítja: 467/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Módosítja: 473/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Módosítja: 474/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási társulatokról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/1998. (II. 13.) Korm. rendelet
a tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet
a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet
a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet
a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet
az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a felszámolók névjegyzékéről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet
a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet
a "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet
a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet
a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet
a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet
az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 476/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 05.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 476/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 05.

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
a tervpályázati eljárásokról

Módosítja: 476/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 05.

222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről

Módosítja: 476/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 05.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 477/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 477/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 480/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 480/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
a tervpályázati eljárásokról

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Módosítja: 481/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja: 482/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 05.

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 483/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 483/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 483/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 483/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 484/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 05.

1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről

Módosítja: 2099/2017. (XII. 28.) Korm. h.

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 2106/2017. (XII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 29.

1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Százhalombatta-Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest-Hatvan közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 2106/2017. (XII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 29.

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 2108/2017. (XII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 29.

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 2111/2017. (XII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 29.

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 2114/2017. (XII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 29.

1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 2121/2017. (XII. 28.) Korm. h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 465/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 469/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről

Hatályon kívül helyezi: 469/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2009. (IX. 30.) IRM rendelet
az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 471/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet
az utazási szerződésről

Hatályon kívül helyezi: 472/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat
a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről

Visszavonta: 2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/231.
Megjelent: 2017. 12. 29.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Hatályos: 2018. 01. 15.

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről

Hatályos: 2018. 01. 01.

495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről

Hatályos: 2019. 01. 01.

496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

Hatályos: 2018. 01. 01.

504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2020. 01. 01.

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 03. 01.

508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet

Hatályos: 2018. 01. 01.

509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről

Hatályos: 2018. 01. 01.

510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Hatályos: 2018. 01. 01.

514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 28.

518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 07. 01.

523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 03.

524/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nyaralóhajózás hátterének megteremtésével és a pilot programmal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 01. 06.

529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről

2124/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2017. 12. 30.

2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

2127/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az egyes európai uniós beruházásokkal kapcsolatos európai ügynökségi zárójelentésről

2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról

2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról

2130/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a magyar-ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

2131/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előzetes tematikájáról és a részvételhez szükséges előkészítő feladatokhoz kapcsolódó működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről

2132/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer teljesítéséhez 2017. évben szükséges forrás biztosításáról

2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

2134/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány programjainak és célkitűzéseinek támogatása érdekében történő forrás biztosításáról

2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. és istálló beruházásához szükséges további források biztosításáról

2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról

2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról

2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

2142/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
egyes egyházi, önkormányzati, illetve egyéb fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról

2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

2146/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról

2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 497/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 497/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 497/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet
a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről

Módosítja: 498/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 500/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 502/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

Módosítja: 504/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Módosítja: 504/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2020. 01. 01.

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Módosítja: 504/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 504/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 504/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
a közfürdők létesítéséről és működéséről

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01.

27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Michalicza-ösztöndíjról

Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 508/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet
a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet
a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet
a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 516/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Módosítja: 517/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 28.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a felszámolók névjegyzékéről

Módosítja: 519/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Módosítja: 520/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 521/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 522/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 07. 01.

213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 522/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet
a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 523/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 03.

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 523/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 03.

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 524/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 525/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 526/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 527/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 2143/2017. (XII. 29.) Korm. h.

1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 2143/2017. (XII. 29.) Korm. h.

1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 2143/2017. (XII. 29.) Korm. h.

1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat
a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 2144/2017. (XII. 29.) Korm. h.

1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 2145/2017. (XII. 29.) Korm. h.

1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről

Módosítja: 2146/2017. (XII. 29.) Korm. h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet
az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 499/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 499/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 500/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet
a nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről

Hatályon kívül helyezi: 508/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 510/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 522/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 530/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/232.
Megjelent: 2017. 12. 29.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartozó NMHH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2017. (XII. 29.) MvM rendelet
az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Hatályos: 2017. 12. 30.

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

40/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó és más miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 05. 10.

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

42/2017. (XII. 29.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 29.

43/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

37/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel és az országos társ-gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02 01.

70/2017. (XII. 29.) FM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

36/2017. (XII. 29.) IM rendelet
a nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság megállapításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

2148/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet
a frekvencialekötés és -használat díjáról

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet
a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet
a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
a rádióamatőr szolgálatról

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet
az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet
a gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet
az elektromágneses összeférhetőségről

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet
a rádióberendezésekről

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet
az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről

Módosítja: 13/2017. (XII. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2011. (III. 23.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01.

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet
a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet
a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
az árvíz- és a belvízvédekezésről

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
a vízkészletjárulék kiszámításáról

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

58/2012. (XI. 27.) BM rendelet
a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
a folyók mértékadó árvízszintjeiről

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2015. (III. 31.) BM rendelet
a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 29.

16/2016. (V. 12.) BM rendelet
a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

69/2014. (XII. 18.) BM rendelet
a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről

Módosítja: 43/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/1996. (VI. 28.) BM rendelet
a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet
a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2001. (I. 10.) TNM rendelet
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2003. (XII. 18.) BM rendelet
a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

54/2004. (IX. 22.) BM rendelet
a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
az erdők tűz elleni védelméről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet
a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

37/2011. (X. 28.) BM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet
a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2012. (X. 4.) BM rendelet
az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

53/2012. (X. 26.) BM rendelet
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

69/2012. (XII. 14.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2014. (I. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2014. (II. 21.) BM rendelet
a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

63/2014. (XII. 15.) BM rendelet
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

69/2014. (XII. 18.) BM rendelet
a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

5/2015. (II. 27.) BM rendelet
az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2016. (II. 10.) BM rendelet
a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2016. (X. 13.) BM rendelet
a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja: 37/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/1998. (III. 11.) NM rendelet
az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról

Módosítja: 38/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 38/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 38/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja: 38/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja: 38/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet
az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 38/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 38/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet
a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet
az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet
a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet
a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet
a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2014. (III. 25.) VM rendelet
az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

20/2017. (XII. 21.) IM rendelet
az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 36/2017. (XII. 29.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 31.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

7/2003. (VI. 27.) MeHVM-IM együttes rendelet
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról

Hatályon kívül helyezi: 41/2017. (XII. 29.) MvM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

71/2014. (XII. 19.) BM rendelet
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 39/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

Hatályon kívül helyezi: 41/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/1997. (II. 18.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

24/1990. (IX. 5.) BM rendelet
a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

48/1998. (X. 28.) BM rendelet
a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 17.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2000. (II. 23.) TNM rendelet
az elismerések adományozásának rendjéről szóló 1/1998. (I. 23.) TNM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2000. (VI. 8.) BM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2001. (V. 11.) BM rendelet
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Javítóüzem költségvetési szerv megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2003. (IV. 18.) BM rendelet
az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2003. (VI. 13.) BM rendelet
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

36/2003. (VII. 29.) BM rendelet
a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2004. (VI. 11.) BM rendelet
a többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérletek 2004. évi támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet
az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2005. (IV. 5.) BM-PM együttes rendelet
a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2005. (IV. 15.) BM rendelet
a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás igényléséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

45/2005. (X. 18.) BM rendelet
az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

48/2005. (X. 31.) BM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2005. (XI. 4.) BM rendelet
a XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal cím 2005. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzatának kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2006. (XI. 17.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2006. (IV. 6.) BM rendelet
az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását szolgáló BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2006. (IV. 12.) BM rendelet
a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet
a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet
a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet
a kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2009. (I. 16.) PM-ÖM együttes rendelet
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2009. (I. 30.) PM-ÖM együttes rendelet
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet
a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet
a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet
az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet
a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2009. (IX. 30.) IRM rendelet
az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet
a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2010. (I. 15.) PM-ÖM együttes rendelet
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2008. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet
a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2010. (I. 28.) PM-ÖM együttes rendelet
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2010. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2010. (XII. 22.) BM rendelet
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/2010. (XII. 22.) BM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

17/2010. (V. 13.) ÖM rendelet
üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2011. (II. 18.) BM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet és az egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló BM rendeletről szóló 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet, valamint a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2011. (III. 1.) BM rendelet
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2011. (III. 4.) BM rendelet
"A Köz Szolgálatáért érdemjel", a "Szemere Bertalan érdemjel", a "Szent György érdemjel", a "Szent László érdemjel", a "Szent Flórián érdemjel" kitüntető cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2011. (III. 9.) BM rendelet
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

9/2011. (II. 15.) VM rendelet
az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2011. (V. 2.) BM rendelet
a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/2011. (VI. 1.) BM rendelet
a határvízen történő közlekedés engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

20/2011. (VII. 5.) BM rendelet
a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2011. (VII. 19.) BM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

28/2011. (IV. 12.) VM rendelet
a "Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás" előirányzat felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

34/2011. (X. 7.) BM rendelet
az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2011. (V. 18.) VM rendelet
a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2011. (XI. 25.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2011. (XII. 21.) BM rendelet
a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2011. (XII. 21.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

58/2011. (XII. 23.) BM rendelet
a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

59/2011. (XII. 23.) BM rendelet
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1/2012. (I. 3.) BM rendelet
az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

3/2012. (III. 1.) BM rendelet
a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

29/2012. (VI. 8.) BM rendelet
az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

59/2012. (XI. 28.) BM rendelet
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2013. (III. 29.) BM rendelet
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2013. (V. 22.) BM rendelet
a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2013. (VI. 11.) BM rendelet
a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

39/2013. (VII. 31.) BM rendelet
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet
a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2013. (VIII. 21.) BM rendelet
a világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével összefüggő szakhatósági közreműködés szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet
"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

57/2013. (X. 4.) BM rendelet
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2014. (I. 31.) BM rendelet
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

7/2014. (I. 31.) BM rendelet
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2014. (I. 31.) BM rendelet
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

10/2014. (II. 19.) BM rendelet
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/2014. (III. 4.) BM rendelet
az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet
az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

42/2015. (VII. 15.) BM rendelet
az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

82/2015. (XII. 23.) BM rendelet
a Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

15/2016. (V. 11.) BM rendelet
az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2016. (VI. 30.) BM rendelet
a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet
az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

Hatályon kívül helyezi: 39/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet
a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 39/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet
a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 39/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

Hatályon kívül helyezi: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2015. (VII. 28.) FM rendelet
a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/233.
Megjelent: 2017. 12. 29.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletnek a 2017. évi felhasználási szabályok módosítására és a 2018. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01., 2018. 04. 01., 2018. 06. 01.

49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 05. 01., 2019. 01. 01.

59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

36/2017. (XII. 29.) AB határozat
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. §a szerinti eljárással kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

32/2009. (XII. 21.) PM rendelet
a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet
az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

Módosítja: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet
a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet
a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet
a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet
a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2011. (I. 14.) NGM rendelet
az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet
a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet
a mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2001. (III. 19.) GM rendelet
a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2001. (III. 30.) GM rendelet
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet
a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet
az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet
az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet
a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról

Módosítja: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

40/2006. (XII. 25.) PM rendelet
az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről

Módosítja: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet
az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről

Módosítja: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet
az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

Módosítja: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

Módosítja: 58/2017. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 05. 01., 2019. 01. 01.

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 59/2017. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 59/2017. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 59/2017. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 59/2017. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 59/2017. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 59/2017. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 12. 30.

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

38/2006. (XII. 25.) PM rendelet
a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

39/2006. (XII. 25.) PM rendelet
a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

12/2009. (VI. 12.) PM rendelet
a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2012. (II. 14.) NGM rendelet
a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet
az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet
az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

Hatályon kívül helyezi: 48/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 06. 01.

55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 49/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 50/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2002. (II. 15.) GM rendelet
a háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról

Hatályon kívül helyezi: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet
a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

35/2003. (XII. 19.) PM rendelet
az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 52/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.