Heti jogász 6. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. február 13.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

*************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2017/17.

Megjelent: 2017. II. 7. 18:37:45

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

25/2017. (II. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő fnanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2017. 02. 08., 2017. 03. 01.

 

5/2017. (II. 7.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2017. 02. 08.

 

1/2017. (II. 7.) KKM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokra tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2017. 02. 08.

 

1056/2017. (II. 7.) Korm. határozat

az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről

 

1057/2017. (II. 7.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

 

1058/2017. (II. 7.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja érdekében a 2017. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1059/2017. (II. 7.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

 

1060/2017. (II. 7.) Korm. határozat

 az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez szükséges forrásbiztosítás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 25/2017. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2017. 02. 08., 2017. 03. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 

Módosítja: 25/2017. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2017. 02. 08.

 

59/2016. (IX. 14.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

 

Módosítja: 5/2017. (II. 7.) FM r.

Hatályos: 2017. 02. 08.

 

1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 

Módosítja: 1/2017. (II. 7.) KKM r.

Hatályos: 2017. 02. 08.

 

3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

Módosítja: 1/2017. (II. 7.) KKM r.

Hatályos: 2017. 02. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2017/18.

Megjelent: 2017. II. 8. 17:50:49

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

26/2017. (II. 8.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2017. 02. 09.

 

2/2017. (II. 8.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2017. 02. 09.

 

49/2017. (II. 8.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról és államtitkári kinevezésről

 

50/2017. (II. 8.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

 

1061/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Határtalanul! Programról

 

1062/2017. (II. 8.) Korm. határozat

Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról

 

1063/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Koperi Kikötő és a Divača–Koper vasútvonal fejlesztésében való magyar szerepvállalás pénzügyi feltételeinek egyeztetésére adott felhatalmazásról

 

1064/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1065/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

16/2017. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

 

17/2017. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

 

Módosítja: 26/2017. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2017. 02. 09.

 

3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

 

Módosítja: 2/2017. (II. 8.) KKM r.

Hatályos: 2017. 02. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2017/19.

Megjelent: 2017. II. 9. 20:35:58

 

1066/2017. (II. 9.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról

 

Hatályos: 2017. 02. 10.

 

1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2017/20.

Megjelent: 2017. II. 10. 14:55:25

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

1/2017. (II. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2017. 02. 15.

 

5/2017. (II. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2017. 02. 11.

 

2/2017. (II. 10.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 258. § (3) bekezdés e) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a 2007–2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról

 

1069/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról

 

1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

 

1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről

 

1073/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti szakaszának finanszírozásáról

 

1074/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a Kelebiai Sportcentrum területén megvalósítandó kézilabdacsarnok építésének befejezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

 

Módosítja: 1/2017. (II. 10.) MNB r.

Hatályos: 2017. 02. 15.

 

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 

Módosítja: 5/2017. (II. 10.) MvM r.

Hatályos: 2017. 02. 11.

 

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.