Üdvözöljük a

Heti jogász 7. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 7. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. február 21.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/21.
Megjelent: 2017. II. 13.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti
oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési
egyezmény kihirdetéséről
Hatályos: 2017. 02. 14. – kivétellel.

28/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
        a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai
rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos
kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
        az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
        a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 21.

31/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
        a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott
TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.)
Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
        a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot
Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan
állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

6/2017. (II. 13.) MvM rendelet
        a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.)
MvM rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

1/2017. (II. 13.) MK rendelet
        a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét
érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet
módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

6/2017. (II. 13.) FM rendelet
        az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat
szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

1075/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén
fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

1076/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért
felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

Hatályos: 2017. 02. 14.

1077/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot
Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam általi
megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti
ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet
rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

1079/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII.
Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló
1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 14.

1080/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú
(„Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt
tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő
átcsoportosításáról

1081/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node
Study)” című projektjavaslatnak az Európai
Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására
történő benyújtásáról

1082/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        az „ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX
mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb
áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés
céljából” című projektjavaslatnak az Európai
Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására
történő benyújtásáról

1083/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        az „Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)” című
projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz
2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1084/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a légiforgalmi irányítással összefüggő egyes
projektjavaslatoknak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz
2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1085/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a „Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai
alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági műszaki
előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál” című
projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz
2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1086/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a „MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata
elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” című
projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz
2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1087/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a „Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer
kiépítésének előkészítése” című projektjavaslatnak az
Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati
kiírására történő benyújtásáról

1088/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz
meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése” című
projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz
2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1089/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        a „C-Roads Hungary” című és a „CROCODILE 3” című
projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz
2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1090/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        az „A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T
kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi áruszállítási
kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata”
című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási
Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

1091/2017. (II. 13.) Korm. határozat
        az „eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére
biztosított előrejelzés)” című projektjavaslatnak az Európai
Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására
történő benyújtásáról

18/2017. (II. 13.) ME határozat
        az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő
csatlakozáshoz szükséges tagfelvételi kérelem benyújtására
adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet
        az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az
1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot
korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
Módosítja: 28/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet
        az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból
hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi
helyzetének rendezéséről
Módosítja: 28/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról,
valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az
ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről
Módosítja: 29/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
        a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
Módosítja: 29/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről
Módosítja: 29/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 30/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 21.

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet
        a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott
TEN-T támogatás felhasználásáról
Módosítja: 31/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet
        a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) MvM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

1/2015. (XII. 7.) MK rendelet
        a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét
érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról
Módosítja: 1/2017. (II. 13.) MK r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
        egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek
támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
        a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
feltételeiről
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
        a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
feltételeiről
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
        az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
        a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet
        az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási
költségeinek támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet
        a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel
csekély összegű támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

59/2009. (V. 8.) FVM rendelet
        a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj
támogatása igénybevételének szabályairól
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

39/2011. (V. 18.) VM rendelet
        az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott
de minimis támogatásokról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet
        a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető
csekély összegű (de minimis) támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet
        a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott
csekély összegű (de minimis) támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
        az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de
minimis) támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

120/2012. (XI. 23.) VM rendelet
        az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető
kamattámogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

108/2013. (XI. 28.) VM rendelet
        az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis)
támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

4/2014. (I. 27.) VM rendelet
        a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély
összegű (de minimis) támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

15/2014. (X. 9.) FM rendelet
        az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán
kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet
        a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de
minimis) támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet
        a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági
csekély összegű (de minimis) támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

7/2015. (III. 11.) FM rendelet
        a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének
feltételeiről
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
        az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
        az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020
kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
        az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet
        a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
        a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló
támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

9/2016. (II. 15.) FM rendelet
        a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi
védekezés támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
        az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint
tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

66/2016. (X. 12.) FM rendelet
        az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági
ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók
keretében nyújtott átmeneti támogatásról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
        a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
Módosítja: 6/2017. (II. 13.) FM r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
        a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről
Módosítja: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 02. 14.

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat
        a Kormány ügyrendjéről
Módosítja: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 02. 14.

1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat
        a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII.
Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról
Módosítja: 1079/2017. (II. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 02. 14.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

163/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet
        a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és
Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos,
kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló
Egyezménynek a Montenegrói Köztársaság vonatkozásában
történő kihirdetéséről
Hatályon kívül helyezi: 27/2017. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 14.

1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozat
        a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért
felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
Hatályon kívül helyezi: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 02. 14.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/22.
Megjelent: 2017. II. 14.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet
        egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 17., 2017. 04. 01., 2017. 07. 01., 2018.
01. 01.

19/2017. (II. 14.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről

20/2017. (II. 14.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről

21/2017. (II. 14.) ME határozat
        a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottsága tagja megbízatása megszűnésének
megállapításáról, valamint új tagja megbízásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről
Módosítja: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 02. 17.

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről
Módosítja: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 02. 17.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
Módosítja: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 02. 17.

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
        a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól
Módosítja: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 02. 17.

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
        az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az
Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
Módosítja: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 04. 01.

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet
        a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
Módosítja: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 04. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

14/1995. (III. 31.) NM rendelet
        a szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók
foglalkoztatásáról
Hatályon kívül helyezi: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 02. 17.

3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet
        a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai
követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.
7.) SzCsM rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 1/2017. (II. 14.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 04. 01.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/23.
Megjelent: 2017. II. 15.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet
        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 17.

34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet
        a Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
Hatályos: 2017. 02. 16.

Helyesbítés

        a Magyar Közlöny 2017/23. számában


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
Módosítja: 33/2017. (II. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 17.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/24.
Megjelent: 2017. II. 16.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2/2017. (II. 16.) MNB rendelet
        a „Kossuth Zsuzsanna” ezüst emlékérme kibocsátásáról
Hatályos: 2017. 02. 17.

3/2017. (II. 16.) MNB rendelet
        a „Kossuth Zsuzsanna” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
Hatályos: 2017. 02. 17.

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
        az energetikai auditorok és az energetikai auditáló
szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő
szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről
Hatályos: 2017. 02. 24.

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
        a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek
energiafelhasználásának mértékére, valamint
energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
Hatályos: 2017. 02. 24.

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.