Üdvözöljük a

Heti jogász 8. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 8. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. március 1.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/25.

Megjelent: 2017. II. 21.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2017. (II. 21.) NGM rendelet
        a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a
haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról
szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017.02.26.


3/2017. (II. 21.) AB határozat
        a Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5047/2016/2. határozata
        Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X. 1.) önkormányzati
rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése törvénysértő voltának
megállapításáról és megsemmisítéséről


1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat
        a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai
fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben
megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges
források biztosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet
        a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a
haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

Módosítja: 1/2017. (II. 21.) NGM r.
Hatályos: 2017. 02. 26.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/26.
Megjelent: 2017. II. 22.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1093/2017. (II. 22.) Korm. határozat
        a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári
paralimpiai játékok rendezési jogáért kiírt pályázat
helyzetéről


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/27.
Megjelent: 2017. II. 23.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

4/2017. (II. 23.) MNB rendelet
        az „Árpád-házi Szent Margit” arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 02. 24.


5/2017. (II. 23.) MNB rendelet
        az „Árpád-házi Szent Margit” rézötvözetű emlékérme
kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 02. 24.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2016/3. határozata
        Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az egészséges életvitel elősegítéséről szóló 12/2016. (III.
29.) rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és
megsemmisítéséről


1/2017. (II. 23.) OGY határozat
        az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek
védelmét ellátó helyettese megválasztásáról

Hatályos: 2017. 02. 21.


2/2017. (II. 23.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 20.


3/2017. (II. 23.) OGY határozat
        Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében


4/2017. (II. 23.) OGY határozat
        Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

13/2014. (V. 6.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 2/2017. (II. 23.) OGY h.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/28.
Megjelent: 2017. II. 24.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet
        az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 24. 21 órától.


2/2017. (II. 24.) EMMI rendelet
        az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01.


1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő átcsoportosításról


1095/2017. (II. 24.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya
között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


1096/2017. (II. 24.) Korm. határozat
        a Magyarország és a Portugál Köztársaság között a
minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
        az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról

Módosítja: 35/2017. (II. 24.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 02. 24. 21 órától.


9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
        az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 2/2017. (II. 24.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 03. 01.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.