Üdvözöljük a

Heti jogász 9. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 9. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. március 8.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/29.
Megjelent: 2017. II. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2017. (II. 28.) BM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2017. 03. 01.


7/2017. (II. 28.) FM rendelet
        a Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület
létesítéséről

Hatályos: 2017. 03. 08.


3/2017. (II. 28.) KKM rendelet
        a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós
külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 01.


4/2017. (II. 28.) KKM rendelet
        a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére
nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg,
valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható
kölcsön részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 01.


4/2017. (II. 28.) AB határozat
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
16. § (10) bekezdése, valamint 57. § (8) bekezdése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben
történő alkalmazhatóságának kizárásáról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes feltételeiről

Módosítja: 4/2017. (II. 28.) AB h.
Hatályos: 2017. 03. 01.


HATÁLYON KÍVŰL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

17/2016. (V. 13.) BM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 1/2017. (II. 28.) BM r.
Hatályos: 2017. 03. 01.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/30.
Megjelent: 2017. III. 1.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi I. törvény
        a közigazgatási perrendtartásról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi II. törvény
        a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és
díjak megszüntetéséről

Hatályos: 2017. 03. 16.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi II. tv.
Hatályos: 2017. 03. 16.


1992. évi LXVI. törvény
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi II. tv.
Hatályos: 2017. 03. 16.


1995. évi LVII. törvény
        a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi II. tv.
Hatályos: 2017. 03. 16.


1996. évi LXXXV. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi II. tv.
Hatályos: 2017. 03. 16.


1997. évi LXXVIII. törvény
        az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2017. évi II. tv.
Hatályos: 2017. 03. 16.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi II. tv.
Hatályos: 2017. 03. 16.


2016. évi XXIX. törvény
        az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2017. évi II. tv.
Hatályos: 2017. 03. 16.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/31.
Megjelent: 2017. III. 2.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

6/2017. (III. 2.) MNB rendelet
        az „Arany János” arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 03. 03.


7/2017. (III. 2.) MNB rendelet
        az „Arany János” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 03. 03.


8/2017. (III. 2.) MNB rendelet
        az „Arany János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 03. 03.


8/2017. (III. 2.) FM rendelet
        a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci
jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési
intézkedés kiterjesztéséről

Hatályos: 2017. 03. 07.


4/2017. (III. 2.) NFM rendelet
        a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 07.


5/2017. (III. 2.) NFM rendelet
        a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2017. 03. 03.


1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat
        a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
        a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 4/2017. (III. 2.) NFM r.
Hatályos: 2017. 03. 07.


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
        a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 4/2017. (III. 2.) NFM r.
Hatályos: 2017. 03. 07.


1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
        a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja: 1097/2017. (III. 2.) Korm. h.


1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
        a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium
budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos
intézkedésekről

Módosítja: 1097/2017. (III. 2.) Korm. h.


1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat
        a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás
biztosításáról

Módosítja: 1097/2017. (III. 2.) Korm. h.

**************************************************************

 

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.