Üdvözöljük a

Kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedések és pályázatok 2014-ben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedések és pályázatok 2014-ben

Szerző: Hendinger Anita | 2014. március 6.

2014. január 22-én megjelent a COSME, „A vállalkozások versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért program” munkaprogramja, mely tartalmazza a 2014-es évre vonatkozó pályázati kiírásokat, és a támogatásra jogosult tevékenységek és intézkedések listáját. A célkitűzések szerint a program évente közel 40.000 kis- és középvállalkozásnak nyújt majd támogatást és 30.000 munkahelyet teremt.

A COSME program alapvető célja az európai vállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozók, a kis- és középvállalkozások, valamint az üzleti tevékenységeket támogató szervezetek ösztönzésén keresztül.

A COSME az előző programperiódus Versenyképességi és Innovációs (CIP) keretprogramjának folytatása, azzal az eltéréssel, hogy az innovációt támogató tevékenységek a Horizon 2020 kutatás és innovációs programba kerültek át. Így az Enterprise Europe Network által nyújtott innovációs szolgáltatások is a Horizon 2020 programból kerülnek majd finanszírozásra.

Ezen kívül kiemelt figyelmet kapnak az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek (alkalmazkodás az alacsony széndioxid kibocsátású és energiafelhasználású, valamint erőforrás-hatékony gazdasághoz).

 

A COSME a 2014-2020-as időszakban 2,3 milliárd eurós költségvetést irányoz elő, ami elenyésző a többi központi finanszírozású programhoz képest.
Szemléltetésképpen: a Horizon 2020 költségvetése 70,2 milliárd euró, vagyis ennek több mint harmincszorosa. Ugyanakkor azt érdemes kihangsúlyozni, hogy a Versenyképességi és
Innovációs (CIP) program 1,1 milliárd eurós költségvetéséhez képest ez jelentős növekedést jelent.


A program végrehajtásáért részben a Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynöksége (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME) felel, mely 2014. január 1-jétől átvette a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (Executive Agency for Cometitiveness and
Innovatio/EACI) helyét.

A COSME munkaprogram 2014-ben 38 intézkedés végrehajtását tervezi 260 millió eurós költségvetéssel az alábbi négy területen:

  • Finanszírozáshoz való hozzáférés javítása 163 millió euró (a költségvetés 69 százaléka)
  • Az uniós és globális piacokhoz való hozzáférés támogatása, KKV-k nemzetköziesítése (Enterprise Europe Network és KKV Központok fejlesztése, export-import tevékenységek támogatása, nemzetközi ipari együttműködések) 61 millió euró (teljes költségvetés 23 százaléka)
  • Keretfeltételek javítása az európai vállalkozások versenyképességének erősítésére, beleértve a turizmus szektort (jogszabályok egyszerűsítése, KKV tesztek szisztematikus alkalmazása, vállalkozásindítás elősegítése, új termékek és szolgáltatások megjelenésének
    ösztönzése, klaszter nemzetköziesítési és kiválósági program.
    A turisztikai tevékenységet folytató KKV-k kiemelt támogatásban részesülnek! 10 millió euró (a teljes költségvetés 0,03 százaléka)
  • Vállalkozói kultúra ösztönzése az Európai Unióban (vállalkozói készségek és attitűdökfejlesztésére irányuló tevékenységek, különösen az új vállalkozók, fiatalok és nők körében, jó gyakorlatok megosztása) – 25 millió euró, teljes költségvetés 0,09 százaléka.

A COSME program a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítésére helyezi a legnagyobb hangsúlyt, erre a költségvetés közel 69 százalékát különít el. A program két új finanszírozási eszközt kínál a NEM INNOVATÍV KKV-k számára:

1. Tőkefinanszírozási eszköz (Equity Facility for Growth/EFG) – kb. 100 millió euró lesz elérhető.

A start-up, a növekedés, és a terjeszkedés fázisában nyújt visszatérítendő tőkefinanszírozást elsődlegesen kockázati tőke formájában KKV-knak, pénzügyi közvetítőkön keresztül. A finanszírozási eszközt tehát „növekedés-orientált” KKV-k vehetik igénybe.

2. Hitelgarancia eszköz (Loan Guarantee Facility/LGF) – kb. 62 millió euró lesz elérhető
Közvetlen vagy más kockázatmegosztó konstrukciókat kínál pénzügyi közvetítőkön keresztül a KKV-knak nyújtott kölcsönökre. Bármilyen kis- és középvállalkozás igényelheti. Az Európai Bizottság 150.000 euróban állapította meg a maximálisan igényelhető hitel mértékét. Ebből a tervek szerint 2020-ig 330 000 KKV részesülhet majd.

A COSME program finanszírozási eszközei szinergiát alkotnak a Horizon 2020 és a Strukturális és Befektetési Alapok finanszírozási eszközeivel, kiegészítik egymást.

Míg a H2020 finanszírozási eszközei alapvetően az innováció-vezérelt növekedést támogatja, a COSME a kedvező üzleti környezet kialakítására törekszik.

A COSME továbbá jelentősen támogatja a KKV-k terjeszkedését külföldi piacokon az Európai Unión belül és világszerte. Az Enterprise Europe Network hálózat továbbra is kulcseleme a vállalkozástámogató szolgáltatásoknak, amelyen keresztül segítséget nyújt a KKV-nak üzleti tevékenységük bővítésében. A programfontos része a nemzetközi ipari együttműködések támogatása is, különösen az EU és fő kereskedelmi partnerei közötti szabályozási és vállalkozói környezet különbségeinek csökkentése céljából.

Nemzetközisítést támogató intézkedések és programok 2014-ben:

• Enterprise Europe Network (megjelent: 2014. január 22.)
• Your Europe Business Portal
• Kína, Latin-Amerika és Dél-Kelet Ázsia IPR Helpdesk
• KKV nemzetköziesítési portál
• Támogatás KKV-k nemzetköziesítésére (konferencia, képzések, kiutazó delegációk stb.)
• EU-Japán Központ az ipari együttműködés előmozdítására
• Ipari együttműködések (szemináriumok, tanulmányok, kiemelkedő együttműködések)
• távirányítású légijármű-rendszerekre vonatkozó információkhoz való hozzáférés egyszerűsítése