„Közös nevező” – látogatás a zenicai kamarában

Szerző: Hendinger Anita | 2016. január 31.

Zenica-Doboj kanton kamarájának meghívására a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara delegációja a múlt héten Bosznia-Hercegovinába látogatott. A kétoldalú tárgyalás eredményeként két területen kezdődik együttműködés: tapasztalatcsere a szakképzés és duális képzés, valamint exportélénkítés területén. Március második felében egy pécsi helyszínű üzletember találkozó lesz a kapcsolatok újabb mérföldköve.

Šefkija Botonjić, Zenica-Doboj kanton kamarájának elnöke Bosznia – Hercegovina legerősebb kantonját és a térség gazdaságát bemutató ismertetőjében megjegyezte, hogy az ország ipari termelésének egyötöd része történik kantonjukban, az exportmutatókat tekintve pedig a legerősebbek. Az EU tagállamokat tekintve Magyarország a hatodik az export „partnerországok” rangsorában. Kitűnő kapcsolatot ápolnak a Magyar Nagykövetséggel is.

 

A térség húzóágazataiként a bányászatot, a fémmegmunkálást, a textilipart és a fafeldolgozást emelte ki a kamara elnöke. Együttműködési lehetőséget lát továbbá a két intézmény között nemzetközi projektekben történő közös részvételben is.

 

Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kamara titkára válaszában kiemelte, hogy Baranya megye ipari export mutatói alapján - ellentétben a vendéglátókkal – az utolsó helyen áll. Ismertette azokat az ágazatokat, amelyekre fejlesztési aktivitásaink során fókuszálunk: gépipar, egészségipar, környezetipar és kreatívipar.

 

A fejlődő pályára állás egyik megoldását a tudás intenzív iparosításban, ahol nagy szerep jut az egyetemnek, a spin-off cégeknek, a klasztereknek és a helyi cégeknek.

 

A térség kezelendő problémája a munkaerőhiány, melynek köszönhetően bizonyos szektorokban cégeink megrendeléseket mondanak vissza, vagy piacot vesztenek. Áthidaló megoldást jelenthet egyrészt a technológia fejlesztése, másrészt új beszállítói kapcsolatok feltérképezése. Itt lehet fontos szerepe az induló zenicai kapcsolatnak.

 

A gépipart, fémmegmunkálást jelentő „találkozási pont” mellett, a zenicai kamara érdeklődést mutatott a duális szakképzés, a kamarai osztály működtetése és az „Önindító” programjaink iránt.

 

Körvonalazódott a következő találkozó időpontja és programja is. A zenicai kamarai és üzletember delegáció 2016 márciusának második felében látogat Pécsre, ahol nemzetközi üzletember találkozóra, klaszterek közötti jó gyakorlatok megosztására (Dél-Dunántúi Gépipari Klaszter, valamint Zenica fémipari klasztere) és duális képzés, szakképzés témában történő tudásmegosztásra kerül sor.

 

A kapcsolatfelvételt segítette, és az első találkozón aktívan részt vett Dr. Horváth Dominika külgazdasági attasé asszony.