Üdvözöljük a

Problémamegoldás vállalkozások számára a belső piacon - SOLVIT | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Problémamegoldás vállalkozások számára a belső piacon - SOLVIT

Szerző: Hendinger Anita | 2015. április 24.

Az Európai Unió belső piacán rengeteg európai uniós jogszabály segíti a vállalkozások működését, azonban a cégek gyakran éppen e jogszabályok helytelen alkalmazása miatt szembesülnek problémákkal a határon átnyúló tevékenységeik során.

A vállalkozások az Európai Unió egész területén alapíthatnak céget, forgalmazhatnak termékeket, nyújthatnak szolgáltatást és köthetnek üzletet, azonban az uniós jog eltérő értelmezéséből, valamint információhiányból fakadóan időnként nehéz érvényesíteni jogaikat.

 

Előfordulhat például, hogy egy magyar cég Dániában nem részesülhet állami támogatásban arra hivatkozva, hogy a támogatás csak a dániai regisztrációs számmal (CVR- számmal) rendelkező cégeknek jár, vagy, hogy környezetvédelmi előírások miatt megtagadják működési engedélyének meghosszabbítását, annak ellenére, hogy a dán minisztérium korábban már engedélyezte a vállalat tevékenységét.

 

A SOLVIT ingyenes problémamegoldó szolgáltatása azt tűzte ki célul, hogy segítsen az uniós polgároknak és vállalkozásoknak gyors és gyakorlati megoldást találni belső piaccal kapcsolatos problémáikra. A SOLVIT ugyan már 2002 óta működik, mégis csak nagyon kis számú magyar vállalkozás veszi igénybe egyre fejlődő szolgáltatásait.

 

A SOLVIT hálózat harminc központból áll. A nemzeti közigazgatási rendszerek részeként – de az Európai Bizottság támogatásával - minden európai uniós tagállamban, és Izlandon, Liechtensteinben valamint Norvégiában működnek központok. Rajtuk keresztül kérhetnek segítséget a vállalkozások minden határon átnyúló ügyintézésben, az EU-jog helytelen alkalmazása miatt felmerülő problémákban, illetve bármely nemzeti, regionális vagy helyi szintű hatóságot érintő ügyben.

 

A SOLVIT nem foglalkozhat:

 • bírósági eljárás tárgyát képező ügyekkel,
 • cégek közötti vagy cégek és magánszemélyek közötti vitákkal, illetve
 • fogyasztói jogokkal kapcsolatos kérdésekben,
 • kártérítési ügyekben,
 • a nem az egységes piac jogszabályait érintő ügyekkel

Tehát a SOLVIT elé kerülő ügyek:

 • magánszemély vagy vállalat és egy másik tagállam hatósága közötti viták lehetnek, amelyek
 • még nem képezik bírósági eljárás tárgyát, és
 • az EU egységes belső piacának szabályait érintik. (A személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása.)

SOLVIT

http://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm

 

Egységes Piac Belső Információs Rendszer (Internal Market InformationSytem /IMI)

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.htm

 

Single Market Scoreboard

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm

 

Európa Önökért (Your Europe)

Gyakorlati útmutató vállalkozásoknak

http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

 

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat

(Your Europe Advice /YEA)

http://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm

 

 

Belső piaci problémák

Hogyan működik a SOLVIT?

 

A vállalkozásoknak a hazai SOLVIT központot kell megkeresnie, ennek több módja van: emailben, telefonon vagy az internetes panaszbejelentő nyomtatvány elküldésén keresztül:

http://ec.europa.eu/eu-rights/enquirycomplaintform/home?languageCode=hu&origin=solvit-web

 

A probléma megoldásán két SOLVIT központ működik együtt: az, ahová a kérés befut (hazai SOLVIT központ), és egy másik, ami abban az országban van, ahol az adott kérdés felmerült (illetékes SOLVIT központ).

 

A panasz beérkezése után a hazai SOLVIT központ először ellenőrzi, hogy a probléma valóban a belső piaci szabályok helytelen alkalmazásából fakad-e, majd beviszi az ügyet egy on-line adatbázis-rendszerbe, amely automatikusan továbbítja azt az illetékes SOLVIT központba.

 

Az illetékes SOLVIT központ egy héten belül értesíti a panasz benyújtót, hogy elvállalja-e az ügyet. Ezt követően utánanéz az ügyintézéshez szükséges dokumentumoknak és jogi tanácsoknak, felveszi akapcsolatot az érintett hatóságokkal, majd maximum 10 héten belül megoldást javasol a problémára.

 

A SOLVIT eddig a következő területekkel foglalkozott:

 • Termékek és szolgáltatások piacra jutása
 • Letelepedés önálló munkavállalóként
 • Közbeszerzés
 • ÁFA- visszatérítési nehézségek
 • A tőke szabad mozgása
 • Határellenőrzés
 • Cégalapítási nehézségek
 • Jogtalan adminisztratív követelmények
 • Adózás
 • Tőke vagy fizetési műveletek szabad áramlása
 • Szakképesítések és diplomák elismerése
 • Vezetői engedélyek
 • Gépjármű nyilvántartásba vétel

Ha a SOLVIT erőfeszítései ellenére az ügyet nem lehet megoldani a hálózat segítségével, a helyi SOLVITközpont megpróbál más megoldási módot is javasolni.

 

A fogyasztók és vállalkozások közötti vitás ügyek rendezéséhez segítséget jelenhet az Európai Központok hálózata/ECC-Net:

 

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm

A magyar SOLVIT központ elérhetősége

 

Külügyminisztérium

EU Belső Piaci és Jogi

Főosztály

Telefon: +36 1 458-3532

Fax: +36 1 458-1055

E-mail: solvit@kum.gov.hu

 

Forrás: MKIK Brüsszeli Képviselet