Üdvözöljük a

Tájékoztatás és tisztázás EU ETS létesítmények, hitelesítők számára | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztatás és tisztázás EU ETS létesítmények, hitelesítők számára

Szerző: Császár Gergely | 2018. január 17.

A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ügkr. vhr.) 3. § (1) és 12/A. § (8) bekezdései értelmében minden tárgyévet követő év január 20. az adott évi ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek végleges mennyiségeinek meghatározásához szükséges változás-bejelentés teljesítési határideje. A változás-bejelentési adatszolgáltatás követelményei, és az annak teljesítéséhez szükséges frissített formanyomtatványok 2017. december 29-én közzétételre kerültek a klímapolitika tematikus oldalon.

Megjegyzések az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban:

  1. A vonatkozó közlemény az alábbi linken keresztül érhető el: http://klima.kormany.hu/a-letesitmenyekben-bekovetkezett-valtozasok-jelentese (A közlemény a hírfolyamban is közzétételre került 2018. január 4-én, az alábbi linken.)
  2. A változatlansági nyilatkozat sablon frissítésre és pontosításra került, a NER application adatlap főként az ágazatközi korrekciós tényező (CSCF) értékének változása miatt került aktualizálásra (valamint a termék referenciaérték szerinti létesítményrész szénszivárgási státuszával, a kezdeti beépített kapacitás jogszabályi hivatkozásának helyes forrásával, és a részleges működésbeszüntetést követő jelentős kapacitáscsökkentés számolásának javításával), a beolvadás és kiválás bejelentésére szolgáló sablon pedig fordítási szempontból került javításra. (Mindhárom fájlban módosításra került továbbá a főosztály neve is.) A formanyomtatványok a fenti közleménybeli hiperhivatkozásokból is megnyithatóak, illetve az alábbi linken keresztül is elérhetőek: http://klima.kormany.hu/letoltheto-anyagok
  3. Azon létesítményeknek is változatlansági nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyekben bár történt jelentős változás, rendelkeznek olyan további létesítményrésszel/létesítményrészekkel, amely(ek) esetében nem történt a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét befolyásoló jelentős változás.
  4. A hitelesítő szervezetek esetében változtak a benyújtás jogi elfogadhatóságának kritériumai (az aláírók és az aláírási címpéldány másolatok kapcsán).
  5. A 2015. évi CCXXII. („E-ügyintézési”) törvény szerinti kvótakiosztási ügyintézés bevezetéséről a későbbiekben várható tájékoztatás.
  6. Az Ügkr. vhr. és a 2012. évi CCXVII. törvény (Ügkr. tv.) is módosult (2018. január 1-jei hatállyal). Az Ügkr. vhr. 3. § (8) bekezdésének változása következtében a változatlansági nyilatkozatok elbírálása körében határozathozatal helyettájékoztatás keretében kerül meghatározása a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség.
  7. A Tárca tisztában van azzal, hogy a jelentős változásokat, a beolvadást és a kiválást bejelentő adatszolgáltatások elkészítése időigényesebb feladat, mint a változatlansági nyilatkozaté, ezért az a kérés, hogy a január 20-i jogszabályi határidőben mindenképpen kerüljön megküldésre legalább egy tájékoztatás a főosztályra arról, hogy milyen kiosztandó kvótamennyiséget módosító változások történtek a létesítményben. Az előbbiek ellenére ki kell hangsúlyozni, hogy a kiosztás minél előbbi végrehajthatósága érdekében szükséges a helyes adatszolgáltatások mihamarabbi eljuttatása a főosztályra.

Fennáll-e a bejelentési kötelezettség?

Számos megkeresés érkezett a főosztályhoz, melyben az adatszolgáltatás mikéntjéről, követelményeiről érdeklődnek azon gazdasági társaságok, amelyek nem végeznek üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet, tekintettel arra, hogy nem sikerült a korábbi tájékoztatás alapján beazonosítaniuk, hogy az általuk végzett tevékenység alapján fennáll-e részükről bejelentési kötelezettség a Tárca felé, vagy sem.

 

Annak érdekében, hogy a létesítmények, cégek számára annak beazonosítását segítsék, hogy az általuk végzett tevékenységi kör alapján kötelesek-e változás-bejelentési adatszolgáltatást teljesíteni a főosztály felé, az alábbi tájékoztató és a melléklet segít.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Fenntartható Gazdaságfejlesztés Főosztálya által  2018. január 4-én megküldött „Tájékoztatás a 2018. évi EU ETS kvótakiosztási változás-bejelentési adatszolgáltatás követelményeiről” tárgyú emailben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség az ország azon – összesen mintegy 160-170 – ipari- és energiatermelő létesítményei (telephelyei) számára kötelező, amelyek − az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 1. §-a alapján −  a csatolt melléklet szerinti  tevékenységek valamelyikét végzik az Ügkr. tv. 1. § (2)–(4) bekezdései szerinti tevékenységek kivételével, rendelkeznek üvegházhatású gáz kibocsátási engedéllyel, és a jogszabályok értelmében erre kötelezettek. (Nem kell benyújtani a változatlansági nyilatkozatot annak a létesítménynek, amely az összes hőjét exportálja egy vagy több, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó létesítmény számára, valamint a villamosenergia-termelőknek, a szén-dioxid elkülönítését szolgáló létesítményeknek, a szén-dioxid szállítására szolgáló csővezetékeknek, és a széndioxid-tárolóhelyeknek.)

 

Amennyiben az Önök létesítménye/gazdasági társasága által végzett tevékenység nem tartozik a mellékletben foglalt tevékenységi körök egyikébe sem, kérem, tekintse a fenti tárgyú levelünket tárgytalannak.

 

Kérdések, kérések esetén az euetskiosztas@ngm.gov.hu címre küldött e-mailekre ad választ a

Nemzetgazdasági Minisztérium

Fenntartható Gazdaságfejlesztés Főosztály

Emissziós és Kvótakereskedelmi Osztálya.