Üdvözöljük a

Ukrajna külkereskedelme a Magyarországgal szomszédos országokkal | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ukrajna külkereskedelme a Magyarországgal szomszédos országokkal

Szerző: Obradović Ena | 2014. szeptember 5.

Az Ukrajnában a közelmúltban kialakult, nem egyszerű társadalmi-politikai helyzet ellenére az ország gazdaságára nem jellemző a stagnálás. 2014 eső félévében az ukrajnai külkereskedelmi mutatók ugyan némi visszaesést produkáltak, de a számok nem adnak okot a pánikra. Az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal adatait alapul véve beszéljenek a számok!

Ukrajna 2014 első félévében 28,62 milliárd USD értékben (6,2%-kal kevesebb a tavalyi mutatóknál) exportált árut, 28,1 milliárd USD értékben pedig importál (17,9%-os csökkenés). A szolgáltatások külkereskedelmében közel 6 milliárd USD értékben (10,7%-os csökkenés) történt exportálás, 2,8 milliárd USD értékben pedig importálás (19%-os csökkenés). Ennek ellenére Kárpátalja 2014 január-áprilisa folyamán növelte exportját 450 millió USD-ra (3,6%-kal több a tavalyinál), import pedig 550,9 millió USD értékben történt (15,5%-os csökkenés). Kárpátalja 2014 első négy hónapjában 199 millió USD értékben exportált Magyarországra árut és szolgáltatásokat. Ez a megye egész áruexportjának 44,2%-a. Kárpátalja 53,3 millió USD értékben importált Magyarországról. A megye főként villamos gépeket (87,3%) exportált, ezen kívül jelentős mértékben kerültek Magyarországra ruházati és kiegészítő termékek (2,4%), kazánok (2,2%), cipő (2,1%), fa és fából készült termékek (1,9%). Az adott időszakban Magyarországról Kárpátalja területére 45,6 millió USD értékben került nyersanyag (az import 85,2%-a). Kárpátalja 2014 első félévében 99 millió USD értékben exportált szolgáltatásokat (32,8%-os visszaesés), 18 millió USD értékben importált szolgáltatásokat (1,4%-os csökkenés a tavalyi mutatókhoz képest). Magyarország nemcsak Kárpátalja egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, de egész Ukrajnáé is. 2014 első félévének külkereskedelmi eredményei szerint Ukrajna 852,4 millió USD értékben exportált Magyarországra árut (3,4%-os növekedés), 601,5 millió USD értékben pedig importált nyugati szomszédjától (5,5%-os csökkenés).

 

Románia és Ukrajna között jelentősen növekedett a kereskedelmi együttműködés. 2014 első félévében a két ország 739,2 millió USD értékben kereskedett egymással (27,2%-kal több a 2013-as mutatóknál). Ebből 296,2 millió USD az exporté (11,4%-os növekedés), 442,9 millió USD pedig az importé (40,5%-os növekedés). Ukrajna Romániába főleg feket fémeket (19,1%), fát és fából készült termékeket (18,7%), vasércet (11,5%), cipőt (10%), villamos gépeket (5,9%), ruházati termékeket és kiegészítőket (5,4%), valamint kazánokat (4,9%) adott el. Romániából Ukrajnába 2014 első félévének folyamán főleg ásványi fűtőanyagok, kőolaj és feldolgozásának termékei (38,9%), gabonafélék (23,4%), fa és fából készült termékek (6,5%), szárazföldi szállítási eszközök (4,6%) érkeztek.

A Romániával való kétoldalú eredményes kereskedelmi kapcsolatok ellenére a szolgáltatások terén rendszerint viszonylag gyenge a mozgás, azonban 2014 második negyedévét lezáróan nagyobb növekedés következett be. A statisztikai adatok szerint az időszak folyamán 40,25 millió USD értékben (35,3%-kal több a 2013-as mutatónál) valósult meg kereskedelem. Ebből az export 27,93 millió USD, a romániai szolgáltatások importja pedig 12,32 millió USD értékű volt. Az import 117,5%-kal nőtt. Különösen növekedett az Ukrajnából Romániába közvetített anyagi erőforrások feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások (31,7%-kal), az üzleti szolgáltatások (13,1%-kal), valamint a magán személyeknek nyújtott szolgáltatások, kulturális és rekreációs szolgáltatások száma. Romániából pedig 77,7%-kal több szállítási szolgáltatást, 260%-kal több pénzügyi szolgáltatást, háromszor annyi üzleti szolgáltatást vett igénybe Ukrajna.

 

Az áruk kereskedelmében Ukrajna és Szlovákia között az utóbbi időben enyhén esett vissza a kapcsolat. 2014 első félévében Ukrajna 373,1 milliós USD értékben szolgáltatott árut Szlovákiába (5,8%-os csökkenés a tavalyi évhez képest), 219 millió USD értékben pedig importált árut Szlovákiából (25,5%-os csökkenés). Szolgáltatások külkereskedelmének tekintetében Ukrajna 2014 első félévében 21,9 millió USD értékben exportált Szlovákiába (3,6%-kos növekedés), viszont csak 10,9 millió USD értékben importált onnan szolgáltatásokat (22,1%-os csökkenés). 2014-ben Ukrajna 35,1%-kal növelte a Szlovákiába közvetített telekommunikációs, informatikai szolgáltatások számát, illetve 30,8%-kal több, az anyagi erőforrások feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatást nyújtott. Ukrajna majdnem 60%-kal több szervízeléssel kapcsolatos technikai, háromszor több építkezési és pénzügyi, valamint 95,8%-kal több kulturális és rekreációs szolgáltatást vett igénybe Szlovákiától.

Ukrajna és Szerbia között 2014 első félévében igencsak megélénkült a külkereskedelmi kapcsolat. Idén Ukrajna már 72 millió USD értékben exportált Szerbiába árut, ami 24,6%-kal több a tavaly évi mutatókhoz képest. A Szerbiából való importálás 84,2 millió USD értékben történt (36%-kos növekedés). Ennél is nagyobb növekedést demonstrált a szolgáltatásokkal való külkereskedelem. Ukrajna szolgáltatási-exportja Szerbiába idén már 49,4 millió USD-t hozott (37,7%-os növekedés), a Szerbiából való importálás pedig 684 ezer USD-t, ez 47,6%-kal több a 2013-as évi összegnél. 2014 első félévében Ukrajna 65,6%-kal több szállítási, négyszer több pénzügyi, háromszor több telekommunikációs, informatikai szolgáltatást nyújtott Szerbiának, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor szintén több szállítási (16,6%-kal), és hatszor több, a szellemi tulajdon felhasználásával kapcsolatos szolgáltatást vett igénybe az országtól.

 

Enyhe visszaesés mutatkozik a Horvátországba való áruexport terén: Ukrajna idén 20,4 millió USD értékben exportált oda (3,5%-kos csökkenés), azonban 27,5 millió USD értékben vásárolt onnan árut, ami 55,5%-os növekedést jelent a tavaly évhez képest. A szolgáltatások külkereskedelmével kapcsolatban itt jelentkeztek a legnagyobb visszaesések, ami az adott régiót illeti. Ukrajna mindössze 1 millió USD értékben exportált Horvátországba szolgáltatásokat (46,3%-os csökkenés), 1,7 millió USD értékben pedig importált onnan (45,3%-os csökkenés).

 

Szlovéniába Ukrajnának idén 14%-kal több árut sikerült exportálnia (összesen 5,7 millió USD). Azonban 21,5%-kal visszaesett az import: eddig összesen 95,2 millió USD értékben bonyolítottak áruforgalmat. Szolgáltatások terén ugyancsak az ukrajnai export nőtt 3,6%-kal (11,7milli USD), a Szlovéniából való szolgáltatás-import azonban jócskán csökkent: 2,4 millió USD (32,1%-os visszaesés). Ukrajna idén nyolcszor több, a szellemi tulajdon felhasználásával kapcsolatos szolgáltatást, valamint 29,8%-kal több telekommunikációs és informatikai szolgáltatást nyújtott Szlovéniának.

 

Természetes, hogy sok külföldi befektető és kereskedő számára Ukrajna most nem számít stabil üzleti térségnek. Elsősorban a hatalmas árfolyamingadozások ijeszthetik el a potenciális invesztorokat és az az üzleti élet többi képviselőit. Azonban, ahogy azt az adatok is mutatják: nem állt meg a gazdaság az országban. Sőt: most kellene a legjobban beindulnia ahhoz, hogy az ország az Európai Unióval kialakítandó szabadkereskedelmi zóna egyik valóban konkurenciaképes résztvevője legyen a későbbiekben, ezzel lehetőséget nyújtva a térség többi országának is az aktívabb kereskedelmi szerepvállalásra.