Üdvözöljük a

A profilok elkészítésével és terjesztésével kapcsolatos eljárásrend | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A profilok elkészítésével és terjesztésével kapcsolatos eljárásrend

 • A profilok anonim módon kerülnek az adatbázisba.
 • Nem „cégprofilokról” van szó, hanem minden témát külön együttműködési ajánlatként vagy igényként kell értelmezni és megjeleníteni.
 • A potenciális partnerek kapcsolatba kerülésére konkrét érdeklődés után van mód, az Enterprise Europe Network munkatársának illetve szakértőjének közvetítésével.
 • Az adatlap kitöltését csakis a profiltulajdonos (szerző) szervezetén belül az arra felhatalmazott személy végezheti, céginformációt ő adhat.
 • Üzleti titkot sértő információt az Enterprise Europe Network munkatársa illetve szakértője nem kér és nem ad ki harmadik fél számára, kizárólag az ügyfél beleegyezésével.
 • A cég / szervezet nevét a jelen projekthez kapcsolódóan az Enterprise Europe Network referenciaként felhasználhatja.
 • Az adatbázisba kerülés és az együttműködési szándéknyilatkozatok kezelése díjmentes, a kapcsolódó szolgáltatásokért (pl. fordítás, tárgyalás az ügyfelek nevében) az Enterprise Europe Network eseti díjat számíthat fel.
 • A profilok az üzletember és technológiai partnertalálkozókon való részvételt is lehetővé teszik.

 

 

A profilok "Partnership Opportunities Database" adatbázisba kerülésének folyamata

Bár a profil angol nyelven kerül be a rendszerbe,

 • a jobb megértés végett általában magyar nyelven kérjük először kitölteni.
  (Ennek hozadéka, hogy a magyar-magyar kapcsolatok létrejöttét segítő adatbázisokba (pl. InnoPortfólió) kerülés is egyszerűbb.)
 • A kész magyar nyelvű profilt nem szakmai, hanem formai / szerkezeti szempontból ellenőrzi először a helyi Enterprise Europe Network iroda,
 • és egy külső partner.
 • Ezután készül a szakfordítás..
 • Az ügyfél általi jóváhagyás után
 • ezt a verziót töltjük fel az adatbázisba.
 • A brüsszeli megbízatású „external reviewer” szakértő végzi el a végső ellenőrzést. Ha az összes kapun átment a profil, akkor
 • válik láthatóvá a világ számára, vagyis
 • megjelenik az összes hírlevélben, Enterprise Europe Network partner és külső együttműködő partner weboldalán.
 • Az ügyfél általi visszavonásig vagy az érvényesség lejártáig elérhető.

 

 

Vállalások

 

A profil tulajdonosa illetve szerzője

 • a profil elkészítésével és Enterprise Europe Network iroda számára való eljuttatásával elfogadja az alábbi pontokat. Ez az együttműködés alapfeltétele.
 • biztosítja a megfelelő szakértelemmel felhatalmazással és idővel rendelkező munkatársat a profil megírásához, menedzseléséhez, az időközben bekövetkező változásokról információt ad.
 • nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
 • nyilatkozik arról, hogy a profil nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos esetlegesen szükséges iparjogvédelmi intézkedéseket megtette, kárt szándékosan vagy akaratlanul nem okoz.
 • nyilatkozik arról, hogy a tulajdonjogok rendezettek, és jogosult a profil tartalmának megjelentetésére.
 • technológiai ajánlat megjelentetése esetén nyilatkozik arról, hogy a profil alapjául szolgáló ötlet / technológia innovatívnak, újdonságnak tekinthető a saját szervezetben, iparágban, vagy az adott földrajzi környezetben.
 • az adatlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a profil különböző nyilvános felületeken (pl. web) megjelenjen.
 • vállalja, hogy a profilra jelentkező potenciális együttműködő partner, illetve az Enterprise Europe Network számára 5 munkanapon belül választ ad, illetve rendelkezik a megfelelő kapacitással a tárgyalások lefolytatásához.
 • arra vállal kötelezettséget, hogy az Enterprise Europe Network segítségével létrejött kapcsolatok alakulásáról, a projektek előrehaladásáról, eredményeiről és utóéletéről információt ad az Enterprise Europe Network kapcsolattartójának.
 • hozzájárul a létrejött együttműködések üzleti titkokat nem sértő részeinek publikálásához.

 

A profil kitöltésében támogatást nyújtó Enterprise Europe Network iroda

 • a mindenkori Ügyfélkezelési szabályzat (Code of Conduct) szerint jár el
 • biztosítja a megfelelő szakértelemmel, idővel és kapcsolati hálóval rendelkező munkatársat illetve szakértőt a profil megírásához, menedzseléséhez
 • kapcsolati hálójának segítségével hatékonyan közvetíti az elkészült profilt a potenciális együttműködő partnerek felé.
 • rendszeresen felkeresi a profil szerzőjét, kezdeményezi a profil frissítését és információt nyújt a potenciális együttműködő partnerekről.
 • előzetesen kiszűri a biztosan nem releváns együttműködést ígérőket, illetve egyeztetést kezdeményez, védve ezzel a profil szerzőjét.
 • bizalmasan kezeli a kapcsolati adatokat bármely harmadik fél előtt, a profil kitöltőjének előzetes beleegyezéséig titokban tartja azokat.
 • 5 munkanapon belül választ ad az Enterprise Europe Network-kel kapcsolatos témákban.
 • igény esetén belső szakértelme illetve kapcsolati hálója segítségével támogatást nyújt a tárgyalások során.