Az első regionális humán konferencia margójára - egy izgalmas közös tanulási platform

Szerző: Dr. Lakner Szilvia | 2016. június 10.

A teltházas humán konferencia olyan szakmai témákat boncolgatott a humán erőforrás területein belül, amelyek a jövő HR kihívásaiban nagy segítséget jelenthetnek a vállalatok vezetőinek. Ezek a kihívások a szervezetek emberi erőforrás szakembereinek is új feladatokat jelentenek és munkájukban új szemlélettel kell dolgozniuk, melynek kulcsfogalma a fejlesztés. Ugyanezek a kihívások a fejlesztő szakembereket is érintik, hisz arra kell munkájukban törekedni, hogy az adott szervezeti elvárásoknak, igényeknek megfelelően a leghatékonyabb képzési módszerekkel fejlesszenek. Ezt erősíti az a tendencia is, hogy a munkatársak számára egyre kiemeltebb helyen áll saját egyéni céljaik elérése, és ez jelentősen befolyásolja teljesítményüket, lojalitásukat, hatékonyságukat és elkötelezettségüket.

A szervezeten belül az emberi erőforrás, illetve a teljesítmény menedzselése, a szervezeti és egyéni célok együttes elérése nem képzelhető el a tudásigény meghatározása, illetve a tudás fejlesztésének igénye nélkül. Ehhez stratégiai szinten jól definiált humán erőforrás stratégiára, ezen belül képzési, fejlesztési stratégiára van szükség. A szervezeti képzés magában foglalja a szervezeti szükségletek meghatározását, a munkaerő által megjelenített erőforrás lehetőségeit és hiányosságait, a munkaerő képzésének irányítását és támogatását, a tanulási folyamat értékelését és a tanulási folyamat végén az egyén erőforrásai fejlődésének értékelését.

 

A szervezetek tanulási folyamata egyrészt közvetlen módon hatást gyakorol az egyénre, a csoportokra, illetve a szervezetre. Másrészt erőteljes a hatása a munkaerőpiacra, a képző intézményekre és a szervezet képzési politikájára. Az éles versenyfeltételek mellett tevékenykedő szervezetek számára létfontosságú, hogy munkatársaik tudása, ismerete naprakész, képességük, magatartásuk eredményt generáló legyen.

 

A szervezetek sokirányú változási igényéhez igazodni képes alkalmazottaknak folyamatos fejlesztést kell biztosítani, hogy karbantartsák, aktualizálják tudásukat, képességeiket. A vezetői képességek, készségek szintúgy állandó javításra, tökéletesítésre szorulnak. Az emberi erőforrás menedzsment funkció mára már befektetésként jelenik meg sok szervezetben.

 

Ugyanakkor e befektetések megtérülése nem automatikusan garantált, sőt kockázatos vállalkozás, így körültekintő elemző és szisztematikus tervező munkát igényel. A kockázat csökkentése is többek között indokolja, hogy az emberi erőforrás fejlesztéssel, mint stratégiai jelentőségű tényezővel foglalkozzon a vállalat vezetése. A fejlesztés csak akkor tudja versenyképességét befolyásoló szerepét betölteni, ha a cég működtetésében tudatos kérdéssé válik.

 

Ez a tudatosság megnyilvánul az emberi erőforrás fejlesztés cégstratégián belüli és a HR rendszerben elfoglalt helyében, valamint a fejlesztéssel kapcsolatos vezetői és munkavállalói megítélésben, közreműködésben.