Szervezeti tanulás az együttműködés erejével

Szerző: Dr. Lakner Szilvia | 2016. március 10.

A múlt havi rovatban az együttműködés erejéről esett szó. Nézzünk rá arra, hogy az együttműködés erejével hogyan tanulhat egy szervezet.

Az emberi erőforrás hatékony felhasználása és menedzselése révén lehetőség nyílik arra, hogy a szervezetek működésüket egy adott „tudás-alapra” helyezzék. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az egyének képesek és nyitottak legyenek a tanulásra, és a tudásukat megosszák egymással egy együttműködő, támogató szervezeti közegben.

Az új tudás minden időben az előrehaladás egyik feltétele volt; korunk globalizálódott, felgyorsult világában azonban egyre szélesebb körű tudással, egyre specifikusabb kompetenciákkal kell rendelkeznie a munkavállalóknak. Minden változik, sőt azt is mondhatnánk, hogy jelen korszakunk egyetlen stabil tényezője a változás. Ezekhez a változásokhoz az egyik legfontosabb kompetencia a rugalmas alkalmazkodás képessége, amely jelentősen érinti a szervezetek tanulási folyamatait is. Emellett az egyik legfontosabb feladat a versenyképes tudással összefüggő értékítéletek megváltoztatása, az egyéni motivációk módosítása, továbbá a tanulási kompetenciák fejlesztése, a módszertani és szemléleti váltás, új megközelítések meghonosítása a tanulásban.

 

A szervezeti tanulás olyan folyamat, amely során a szervezet képes a felhalmozódott tapasztalatok alapján új tudást, új ismereteket és készségeket/kompetenciákat létrehozni, és azokat a szervezeten belül elterjeszteni úgy, hogy azok elérhetőek és felhasználhatóak legyenek minden munkatárs számára.

 

A tanulást támogató szervezeti környezet biztosítása és az együttműködő légkör nélkül nem lehetséges a tanulás útján elérhető rugalmas alkalmazkodás. A szervezetet emberek alkotják, ők a tanulás kulcsszereplői. Mindazok a képességek, amelyeket a tanulás révén az egyénnek meg kell szerezni, speciális tanulási módszereketigényel.

 

Az emberi erőforrás szakembereknek e kihívások új feladatokat jelentenek. Munkájukban új szemlélettel kell dolgozniuk, melynek kulcsfogalma a tanulás, a fejlesztés. Ugyanezen kihívások a fejlesztő szakembereket is érintik, hisz munkájukban arra kell törekedniük, hogy az adott szervezeti elvárásoknak, igényeknek megfelelően a leghatékonyabb fejlesztési módszerekkel dolgozzanak. Ezt erősíti az a tendencia is, hogy a munkatársak számára egyre kiemeltebb helyen áll saját egyéni céljaik elérése, és ez jelentősen befolyásolja teljesítményüket, lojalitásukat, hatékonyságukat.

 

A szervezeti tanulást támogató tanuló szervezet egyfajta szemléletmód, filozófia, amely közvetlenül befolyásolja az adott szervezet sikerességét. A tanuló szervezetek jelentik az alappillért, az első számú feltételét a tudásgazdaság keretei között tevékenykedő, tudásalapú szervezetek versenyképes működésének. A rovat következő részében megnézzük a tanuló szervezetek legfontosabb alapelemeit.