Üdvözöljük a

Kamarai Választások 2016. | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai Választások 2016.

Szerző: Prókai Csaba | 2016. szeptember 2.

Eltelt ismét négy év, és a kamarai törvény szerint 2016. őszén rendes kamarai választásokra kerül sor hazánkban. Ennek megfelelően a PBKIK Küldöttgyűlése kiírta a Baranya megyei választásokat is. Megválasztotta a választás testületeit, amelyekbe a tagozatok és városi kamarai szervezetek delegáltak tagokat.

A kamarai választásokon a kamarában rendben regisztrált vállalkozások a kamarai tagozati keretben választják meg a kamarai tag küldötteket a kamara küldöttgyűlésbe. E tagozatok:

 • Ipari
 • Kereskedelmi
 • Kézműves
 • Szolgáltató

A törvény szerint a választójogi névjegyzéket szeptember 6-tól 8-ig tekinthetik meg a vállalkozások az ügyfélszolgálati irodákban. A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogásaikat ugyanebben az időszakban kell a választási bizottsághoz továbbítaniuk. A tagozatokon belül valamennyi oda besorolt rendben regisztrált vállalkozásnak – vagyis nem csak a kamarai tagoknak – választójoga van. Viszont kizárólag csak a kamarai tagvállalkozások képviselőjét (pl. tulajdonosát, vezető alkalmazottját, IT vagy FEB tagját) lehet kamarai testületekbe, ill. tisztségviselőnek megválasztani.

A tagozatok közötti mandátumok a gazdasági súlyarányosan kerültek meghatározásra, eszerint

Tagozat neve Mandátumok száma
Ipari Tagozat  19
 Kereskedelmi Tagozat  6
 Kézműves Tagozat  5
 Szolgáltató Tagozat  20

 

mandátummal rendelkezik.

A tagozati küldöttek megválasztásával együtt, a tagvállalkozások szavaznak a max. 10 fős tagozati elnökségek tagjaira, - és Pécsen kívül - hovatartozás szerint a mohácsi, siklósi, szigetvári és komlói 5-5 fős városi elnökségekre is.

A megválasztott küldöttgyűlés október 7-i alakuló ülésén választja meg a kamara tisztségviselőit és a kamara önkormányzati bizottságainak tagjait.

A bizottságok:

 • Kereskedelemfejlesztési (benne belkereskedelmi; export; idegenforgalmi albizottságok)
 • Innovációs
 • Kis és Középvállalkozási
 • Iparszervezési
 • IT
 • Humán erőforrás (benne szakképzési; felsőfokú duális képzési; munkaerő utánpótlási albizottságok)
 • Közszolgálati

Ezek a bizottságok elnökeik vezetésével koordinálják az adott szakterület kamarai feladatait.

A küldöttgyűlés megválasztja a kamara ellenőrző bizottságát, etikai bizottságát, valamint Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésébe delegált baranyai vállalkozókat, üzletembereket. Ugyancsak választ az Európai Vállalkozói Parlament 1 mandátumára is.

Ekkor kerülnek megválasztásra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság megyei tagozatának bírái.

A választások menetrendjeSzeptember 6-tól 8-ig valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton kihelyezésre kerül a választási névjegyzék. Szeptember 8-ig adható be a választási bizottsághoz a választási jegyzékhez kapcsolódó fellebbezés (pl. tagozati besorolás, képviselő neve stb) amelyet soron kívül, szeptember 9-én bírál el a választási bizottság. A kamarai testületektől, tagoktól beérkezett javaslatok alapján a jelölőbizottság alakítja ki a jelölő listákat. ( jelolobizottsag@pbkik.hu)


Szeptember 20-án kerül sor a választásokra, valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton várja a választási bizottság a regisztrált vállalkozások képviselőit szavazni. Minden vállalkozás a saját városi körzetében adhatja le szavazatát (Komlói körzet: komlói járás, hegyháti járás; Mohácsi körzet: bólyi járás, mohácsi járás; Pécsi körzet: pécsi járás, pécsváradi járás, Siklósi körzet: sellyei járás, siklósi járás; Szigetvári körzet: szentlőrinci járás, szigetvári járás). A regisztrált vállalkozások a küldöttekre szavaznak, míg a kamarai tagok emellett a tagozati és városi elnökségekre is. A küldöttek, tagozati elnökségek és városi elnökségek választási eredményét, és a mandátum vizsgálat eredményét legkésőbb szeptember 26-án közli a bizottság.


A tisztújító küldöttgyűlésre október 7-én kerül sor Baranya megyében. Október 27-én, a megyei választások lezárultával kerül sor a nemzeti kamara tisztújítására, amelyen a megyei delegáltak döntenek a nemzeti kamara vezető testületeiről.


A választásokról további információkat a www.pecsikamara.hu honlapon, a kamarai ügyfélszolgálatokon kaphatnak.


PBKIK Választási Bizottság