Üdvözöljük a

Mi is a kamara feladata? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mi is a kamara feladata?

2012. május 25.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak a lehető legjobb szolgáltatásokat és szakmai tanácsokat nyújtja, Baranya megye üzleti életének hangadója. Vezető szerepet játszik térségünkben egy olyan üzleti, gazdasági környezet létrehozásában, amelyben tagjai prosperálnak és hatékonyan versenyezhetnek belföldön és a világpiacon. A kamara fontosabb feladatai csak felsorolásszerűen:

Általános közfeladatok:

 • A működő vállalkozások közhiteles nyilvántartása

 • Kereskedelmi Bíróság: Kamarai állandó Választott bíróság

 • Fogyasztóvédelmi Békéltető testület

 • Országos és helyi gazdasági jogalkotásban a gazdaság képviselete

 • Országos és helyi gazdasági elemzések készítése

 • A gazdasági és szakmai Etikai Kódexek kidolgozása és betartatása

 • A gazdaság képviselete valamennyi kormányzati szakmai testületben

 • Közreműködik az elkülönített állami pénzalapok és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntésekben

 

 

Innováció

 

Közfeladatok:

 • Iparjogvédelem - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal kontaktpont

 • iparjogvédelmi tanácsadás (védjegyek, használati mintaoltalmak, szabadalmi bejelentések)

 • minőségügy és szabványosítás

 • közbeszerzési kabinet (tanácsadás, lebonyolítás)

 • minősítő és ellenőrzési rendszerek működtetése

Szolgáltatások:

 • projektmenedzselés

 • technológiai auditok

 • innovációs auditok

 • technológia transzfer szervezés

 • szakmai képzések

 • klasztermenedzsment

 • szellemi eszköz menedzsment

 • pályázati tanácsadás

 

Kereskedelemfejlesztés

 

Közfeladatok:

 • behozatali vám- és engedélyinformációk

 • minőségvédelmi és szállítmányozási kárügyek intézése

 • vis major igazolások kiadása

 • kontingentált vállalkozási export engedélyek véleményezése

 • kereskedelemfejlesztés (tájékoztató és propagandamunkában, a gazdálkodó szervezetek ez irányú tevékenységét összehangolják, vásárok, kiállítások szervezése, nyilvántartása)

 • belkereskedelmi információszolgáltatás (hatósági gyakorlat ismertetése, belkereskedelmi piaci alapinformációk)

 • exporttal kapcsolatos vámtanácsadás, szakmai konzultáció

 • külkereskedelem technikai tanácsadás, szakmai konzultáció

 • szakmai konzultáció hazai és külföldi cégalapításához

 • tanácsadás az egyes szakmákat érintő közösségi jogszabályokról, az Európai Bizottság döntéseiről

 • összeállítja és közreadja a kereskedelmi szokványokat

 • üzleti partnerkeresés

 • nemzetközi kereskedelmi jogvitában közvetítés

 • szakmai továbbképzések 

 • Magyar-Horvát kamarai tagozat működtetése


Enterprise Eurpoe Network Vállalkozásfejlesztési Hálózat

 • személyes konzultáció, egyedi tanácsadás (általános uniós témában és kiemelt szakterületeken

 • üzleti együttműködések, partnerkeresés

 • üzletember találkozók 

 • piacfeltáró utak szervezése,

 • cégprofil feltöltése EU-adatbázisba (BCD, BBS) (kereskedelmi, technológiai)

 

Szakképzés

 

Közfeladatok:

 • mesterképzés, mestervizsgáztatás

 • gyakorlati képzőhelyek akkreditálása, ellenőrzése

 • tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, felügyelete

 • szintvizsgák szervezése a szakiskolákban

 • A Szakma Kiváló Tanulója verseny (Szakma Sztár, WorldSkills és az EuroSkills) szervezése

 • szakmai záróvizsgák szervezése a szakiskolákban

 • Megyei Fejlesztési Képzési Bizottság működtetése (beiskolázási irányok és arányok meghatározása a szakiskolák felé)

 • pályaorientáció

 

Ügyfélszolgálat

 

Közfeladatok:

 • kereskedelmi okmányhitelesítés, (ATA Carnet, szerződéshitelesítés, aláírás hitelesítés)

 • közbeszerzési eljárásokhoz igazolások kiadása, hitelesítése

 • állami, önkormányzati megrendelésekhez kamarai referenciák kiadása
  építőipari kivitelezők kötelező nyilvántartása, a cégek ellenőrzése

 • vállalkozói forrás tanácsadás

 • pályázatfigyelés

Szolgáltatások:

 • Széchenyi kártya kiadás

 • Kombinált Mikrohitel biztosítása

 • Új Széchenyi terv infopont

 • pénzügyi, számviteli, adózási tanácsadás

 • céginformáció

 • kereskedelmi forgalomban kamarai cégreferenciák kiadása

 • kamarai védjegyek ügyintézése

 • tagi ügyintézés

 • regisztrációs ügyintézés

 • kamarai szolgáltatások ügyintézése

 

Területfejlesztés

 

Közfeladatok:

 • közreműködik a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában

 • kapcsolatot tart a tudományos műhelyekkel

 • együttműködik a megye területi és települési önkormányzataival a területfejlesztéssel kapcsolatos problémák megoldásában

 • adatbázist működtet területfejlesztési, területrendezési és gazdaságfejlesztési koncepciókról, programokról

 • adatbázist működtet a megye befektetési lehetőségeiről, üzleti ingatlan kínálatáról, ipari parkjairól és vállalkozási övezeteiről

 • konjunktúra felmérést végez a tagvállalkozói körben

 • összegyűjti és elemzi a megye és a régió gazdasági adatait, elemzéseket készít

 • szervezi a kamarai munkát a kistérségi tanácsokban