Üdvözöljük a

A 2014. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A 2014. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról

Szerző: Sörös Dávid | 2013. november 12.
A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: vámmentességi rendelet), illetve az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: utasforgalmi törvény), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 99. § (1) bekezdés a) pontjában EUR összegben meghatározott vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegei a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időintervallumban az alábbiak szerint alakulnak. 
1. A vámmentességi rendelet szerinti értékhatárok a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 18. cikk (2) bekezdése alapján alkalmazott, a Hivatalos Lap 2013. október 2-én megjelent C286 számában feltüntetett euró-átváltási árfolyam [296,07 HUF/EUR] alapján számított értékhatárok: 
 
 
Jogcím Értékhatár
EUR  HUF
12. cikk (2) bekezdés - Házasságkötés alkalmából behozott   1000  296 000
árucikkek
 23. cikk (2) bekezdés - Elhanyagolható értékű küldemények   150  44 000
(behozatal)* 
 26. cikk (1) bekezdés - Magánszemély által magánszemélynek   45 13 000 
küldött küldemények
 114. cikk - Elhanyagolható értékű küldemények (kivitel)  10 3 000 
 
„*” - Az ÁFA törvény 94. § (1) bekezdés c) pontja értelmében e jogcím alkalmazása esetén a termékimport 22 EUR összegig mentes az adó alól. Az említett összeg az ÁFA törvény 256. § (1) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 HUF/EUR) figyelembe véve 6.000.- HUF értékhatárt jelent. 
 
A forintösszegek meghatározásakor a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdésében, illetve a vámmentességi rendelet 127. cikkében foglaltak figyelembevételre kerültek. 
 
2. Utasforgalmi törvény szerinti értékhatárok (az utasforgalmi törvény 8. § alapján alkalmazott, tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapja – 2013. október 1. – szerinti árfolyam: 296,27 HUF/EUR) 
 
  Jogcím Értékhatár
EUR  HUF
5.§ (1) bekezdés – Nem légi utas        300  89 000
 5.§ (2) bekezdés – Légi utas  430    127 000
 5.§ (3) bekezdés – 15. életévet be nem töltött utas 150 44 000 
 
 
3. ÁFA törvény szerinti értékhatárok (az ÁFA törvény 256. § (2) bekezdése alapján a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján – 2013. október 1. – alkalmazott árfolyam: 296,27 HUF/EUR) 
 
  Jogcím Értékhatár
EUR  HUF
99.§ (1) bekezdés a) pont – Külföldi utas adómentessége       175    52 000
 
 
A tájékoztatás 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig érvényes. 
 
 
Forrás: NAV