Üdvözöljük a

A felszámolás után a tartozás megmarad! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A felszámolás után a tartozás megmarad!

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. január 2.

A fizetésképtelenné váló és az adóhátralékot felhalmozó gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának végén a bíróság a társaságot megszűntnek nyilvánítja és törli a cégjegyzékből. Ez azonban nem jelenti a felhalmozott tartozások törlését – hívja fel a figyelmet a NAV.

Mögöttes felelősség lép előtérbe, amennyiben a megszűnt cégek vagyona nem fedezi az eljárás végéig összegyűjtött tartozásokat. Ez azt jelenti, hogy a társaság adósságaiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Ha azonban a társaságnak nincsen elegendő vagyona, akkor a polgári jog szabályai szerint mögöttes felelősséggel rendelkező személyek – a betéti társaság beltagja, a közkereseti társaság tagja – kötelesek a saját vagyonukból kifizetni a társaság tartozását.

 

A tartozás mögöttes felelős(ök) terhére történő megállapítása határozathozatal útján történik. Ha a tartozásért egyidejűleg többeknek kell helytállni, bármelyiküktől követelhető a teljes összeg.

 

A tartozásokért felelős tag az 5 éves elévülési időn belül nem tud kibújni a fizetési kötelezettség alól, az adósságot a társaság helyett köteles kifizetni magánvagyonából. A tartozást az NAV végrehajtás útján szedi be ha a mögöttes kötelezett önként nem teljesít.

 

A hitelezők a felszámolási eljárásban kérhetik a bíróságtól, hogy állapítsa meg a cég azon vezetőinek mögöttes felelősségét, akik a felszámolási eljárást megelőző 3 évben ilyen tisztséget viseltek. A cég fizetésképtelensége esetén a vezetőség köteles elsődlegesen a hitelezők érdekeit szem előtt tartani.

 

Amennyiben a bíróság megállapítja a mögöttes felelősséget, a felszámolási eljárás jogerős befejezését követő 90 napon belül a hitelezőknek joguk van kártérítési keresettel élni a vezető testület tagjaival szemben.

 

A mögöttes felelősség szabályai érvényesülnek akkor is, ha a céget a cégbíróság kényszertörlési eljárás jogerős befejezését követően törölte a cégjegyzékből, úgy, hogy a társaság tartozást hagyott hátra. Ebben az esetben a kényszertörléssel megszűnt cégek vezető tisztségviselői és a többségi befolyással rendelkező tagok ellen felelősségük megállapítására per indítható. A vezető tisztségviselő, illetve tag helytállási kötelezettsége a társasági formától függetlenül fennáll.

 

Forrás: ado.hu