A feltöltési kötelezettségről 2.

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. december 8.

Közeledik a december 20-a, amikor is az adózóknak nemcsak a NAV, hanem a helyi önkormányzatok felé is feltöltési kötelezettségüknek eleget kell tenniük.

Kik mentesülnek?

 

A társasági adóelőleg és a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés alól mentesülnek azok az adózók,

  • akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot,
  • megszűnéskor,
  • ha bevallását a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt adja be, illetve előtársasági időszakban,
  • a közhasznú társaság, alapítvány, közalapítvány3.

Figyelem! Minden adózó, aki köteles innovációs járulékot fizetni, az feltöltésére is kötelezett!

 

Az innovációs járulék feltöltési kötelezettség alól tehát nem mentesülhetnek azok az adózók sem, akik a társasági adóelőleg és a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés tekintetében mentességet élvezhetnek (például az előző évi árbevétel alapján).

 

Mi a teendő?

  1. November 30-i dátummal évközi zárás készítése.
  2. December hónap adatainak kalkulációja, mely során fordítsunk kiemelt figyelmet minden olyan bevételre, költségre, ráfordításra, amely a december hónapot és a 2014.01.01-12.31. üzleti évet érinti, függetlenül annak pénzügyi teljesítésétől (pl. 2015 januárjában számlázandó, de tárgyidőszakot érintő árbevétel), valamint az év végi átértékelésekre.
  3. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a társasági adóról szóló törvény szerint, ha az adózó adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobbik a korrigált összes bevétel 2%-át nem éri el, választania kell, hogy az adóbevalláshoz bevallást kiegészítő nyomtatványt mellékel, vagy a korrigált összes bevétel 2%-ra, azaz a nyereségminimumra számítja a társasági adót4.

Korrigált összes bevétel:

+ Összes bevétel
- Eladott áruk beszerzési értéke
- Eladott közvetített szolgáltatások értéke
+ Magánszemélytől kapott tagi kölcsön napi átlagos állományának a
   tárgyévi nyitó adatot meghaladó részének 50 %-a
= Korrigált összes bevétel

 

Nyereségminimum = Korrigált összes bevétel 2%-a

Nem kell a nyereségminimum számítás módszerét alkalmazni:

  • Előtársasági adóévben és az azt követő adóévben
  • Alapítványnak, közalapítványnak

Aki viszont kiegészítő nyomtatványt nyújt be, számíthat adóellenőrzésre. A kiegészítő nyomtatványt az adóévi végleges társasági adóbevallással egyidejűleg kell benyújtani az adóhatóság részére, melyben az előző 3 üzleti év adatairól kell információt biztosítani.

 

4.    Az adóelőleg kiegészítés összegének bevallása a NAV, illetve az illetékes helyi önkormányzat(ok) felé.


5.    Az adóelőleg-kiegészítés utalása.

 

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adóelőleg kiegészítés átutalása december 20-ig nem történik meg, annak következményeként az adóhatóságok részéről a feltöltéssel együtt ténylegesen megfizetett adóelőleg és a tárgyévi adó 90%-ának különbözete mint adóhiány után 20% mértékű mulasztási bírság várható.

 

Forrás: bdo.hu