A készpénzfizetési korlátról

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. november 6.

Megszegi-e a vállalkozó az Art. készpénzfizetés korlátozására vonatkozó előírásait, amennyiben egy munka elvégzéséről több részletben állít ki számlát, és azt készpénzben egyenlítik ki?

Átutalásos számlát is lehet készpénzben teljesíteni, ha erről a felek megegyeznek. A számlának – az Áfa-törvény előírása szerint - nem kötelező tartalmi eleme a fizetési mód, és más szabály sem tiltja a számlán feltüntetett fizetési módtól való eltérést. 2013.január 1-jétől hatályos törvény szerint, a bankszámla nyitására kötelezett adózók egymás közötti termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási ügyleteiben (az áfát is magában foglaló) ellenértékként, havonta – szerződésenként - legfeljebb 1,5 millió forint összegben fizethető készpénz. 

Azokat a készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

 

Tehát ha egy munkához vagy szolgáltatás elvégzéséhez ellenértékeként 2.700.000 Ft bruttó díjat számláz ki a vállalkozó két egyenlő részletben két egymást követő hónapban, és azokat készpénzben egyenlítik ki (szintén két egymást követő hónapban), nem követnek el szabálysértést.

 

Ha azonban a két számlát egy hónapon belül fizetik ki készpénzben, akkor már megszegték az Art. ide vonatkozó szabályait. Ebben az esetben mindkét fél egyaránt a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet.

 

Forrás: 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről