Üdvözöljük a

A kölcsön elengedésének jogkövetkezményei | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A kölcsön elengedésének jogkövetkezményei

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. május 23.

Hogyan kell eljárni, ha a kft. által a tulajdonosnak nyújtott kölcsönt a tulajdonos nem tudja visszafizetni? Elengedheti a kölcsönt a társaság?

 

Az elengedett követelés összege a társasági adóalapot növelő jogcímnek minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés h) pontja alapján, amely szerint az adóalapot meg kell növelni a behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés összegével, kivéve, ha elengedése magánszemély vagy nem kapcsolt vállalkozás javára történik.

 

Amennyiben tehát az a bizonyos tulajdonos magánszemély vagy kisebbségi tulajdonos, akkor a követelés elengedésekor nem kell a társasági adó alapját megnövelni. Bármely más esetben viszont igen.

 

Amennyiben az elengedés ténye és indoka nincs megfelelően dokumentálva, az adóhatóság az ügyletet átminősítheti végleges pénzeszközátadásnak.

 

Végleges pénzeszközátadáskor főszabály szerint nincs társasági adóalap-korrekció sem az átadónál, sem a jogi személy átvevőnél, kivéve, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik, illetve, ha a tartozást elengedő rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív.

 

Ha a juttatás nyújtója nem kap ilyen nyilatkozatot az átadás éves beszámolójának elfogadása előtt, akkor a véglegesen átadott pénzeszköz rendkívüli ráfordításként elszámolt összegével az adózás előtti eredményt növelnie kell (Tao. tv. 3. sz. melléklet, A/13. pont).

 

Amennyiben az elengedés magánszemély javára valósul meg, akkor nincs társasági adóalap növelési kötelezettség, a magánszemély jövedelme után viszont egyéb jövedelem jogcímén szja- és ehofizetési kötelezettség keletkezik.

 

Az ügylet kapcsán felmerülhet még az illetékfizetés kérdése is az Itv. 2. § (4) alapján. Amennyiben a tulajdonos, akinek a tartozását elengedik, jogi személy, az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján nem kell illetéket fizetnie.

 

Magánszeméllyel szembeni követelés elengedése akkor illetékmentes, ha az elengedéssel megszerzett jövedelem szja-köteles [Itv. 17. § (1) c)].

 

Ugyanakkor az állami adóhatósághoz az Itv. 11. §-ának (2) és 91. §-ának (2) bekezdése értelmében be kell jelenteni a végleges pénzeszköz átadást, mivel az ügylet az ajándékozási illeték hatálya alá esik (bár mentes).

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: