Üdvözöljük a

A látvány-csapatsport támogatás 2014. évi legfontosabb változásai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A látvány-csapatsport támogatás 2014. évi legfontosabb változásai

Szerző: Sörös Dávid | 2014. február 4.

A 2013-as évközi változásoknak köszönhetően a támogatónak a nyújtott támogatás adóval számított (10%/19%) összegének 75 százalékát kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén, támogatási vagy szponzori szerződés keretében a támogatott szervezet országos sportági szakszövetségének kell utalnia, melynek a támogatás adóévében kell megtörténnie. A változásokról cikkünkben olvashat. 

Ezen rendelkezés 2014-ben annyival bővült, hogy az adózó döntése szerint a kiegészítő sportfejlesztési támogatást utalhatja annak a szervezetnek is, amelynek az alaptámogatást nyújtotta. Amennyiben így dönt, az erről szóló támogatási vagy szponzori szerződés egy eredeti példányát a megkötést követő 8 napon belül meg kell küldenie az érintett sportági szakszövetségnek. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem minősül elismert költségnek, így ezzel az összeggel meg kell emelni az adózás előtti eredményt.

 

További változás 2014-től, hogy a minisztérium által közzétett fizetési számlára a támogatásból már csak a támogatás 1%-ának 1/3 részét kell átutalni, a 2/3 rész a sportági szakszövetség által közzétett fizetési számlára utalandó (korábban a teljes 1% a minisztérium számlájára került). Ezen utalásokat a támogatás megfizetésével egyidejűleg kell teljesíteni.

 

A támogatónak mind a támogatás, mind a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásáról az átutalást követő 8 napon belül a SPORTBEJ elnevezésű nyomtatványon bejelentést kell tennie az Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. A bejelentés elmulasztásával az adóévi társasági adó kedvezményt is elveszíti a támogató. Ezen a nyomtatványon kell bejelenteni a támogatás 1%-ának (mint ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség) a két felé történő utalást is.

 

Az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor a támogatónak nem lehet lejárt köztartozása.

 

Lényeges változás történt az adókedvezményre jogosító összeg felhasználásának időtartamában is. A társasági adó rendszerében az adókedvezmények igénybevételének globális felső határa az adóévi adó 70%-a. Ebből a szabályból következően előfordulhat az az eset, hogy a nyújtott támogatást a támogató nem tudja teljes egészében kedvezményként felhasználni a nyújtás adóévében. Ezt a helyzetet megoldandó rendelkezik a jogalkotó úgy, hogy a 2013. november 30-át követően nyújtott támogatások esetében a fel nem használt kedvezmény a támogatás naptári évét követő hatodik (november 30-át megelőzően harmadik) naptári évben lezáruló adóév adójából is igénybe vehető - a korábban kedvezményként fel nem használt összegig - az adókedvezmény.

 

Forrás: NAV