Üdvözöljük a

A munkaerő mobilitás támogatásai 2.rész | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A munkaerő mobilitás támogatásai 2.rész

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. október 30.

A múlt heti cikk folytatásaként most tételesen is bemutatjuk a támogatási lehetőségeket.

Csoportos személyszállítás támogatása

 

Támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. 39/1998. (III. 4.) Korm. Rendelet szerint csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybe vett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

A támogatás feltétele, hogy a munkavállalók lakó- vagy tartózkodási helye olyan település, ahonnan a tömegközlekedési eszközökkel történő bejárásuk nem vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg (ha annak ideje naponta - tömegközlekedési eszközzel - a két órát meghaladja).

2013-ban is adómentes a csoportos személyszállítás révén a magánszemélynek juttatott bevétel.

 

Munkaügyi Központokon keresztül igényelhető lakhatási támogatás

 

A támogatást azon álláskeresők vehetik igénybe, akik

 

- legalább három hónapja álláskeresőként vagy

- pályakezdő álláskeresőként vagy

- csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként vagy

- közfoglalkoztatást követően álláskeresőként van nyilvántartásba véve

- és akik a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében vállalják, hogy a lakóhelyüktől távoli munkalehetőséget is elfogadnak.

 

Továbbá olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja;

nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az 5 órát;

akinek az utolsó munkahelye nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt létesít;  lakhatását a munkavégzés helyén, vagy 100 km-en belüli településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és

nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.              

 

Támogatás tulajdonságai

 

A támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében adható, és csak belföldi ingatlanra, legfeljebb 18 hónapra és más-más összegbeli határok vonatkoznak a támogatás egyes szakaszaira, valamint függ az összeg mértéke, attól hogy az ingatlant egyedül vagy több személy veszi igénybe, közeli hozzátartozóval, vagy nélkül. A támogatás megítélésekor mérlegelési lehetősége van a kirendeltségnek, kérelemre előleget is nyújthatnak.

 

A támogatás a bérleti díjjal (benne a közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható fel, a folyósítás időtartama alatt, a támogatott részére egymást követően, több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is folyósítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése, a támogatás összegét nem befolyásolja. A támogatás kimerítését követően újabb támogatás, annak lejártát követő 36 hónap elteltével állapítható meg.

Forrás: 39/1998. (III.4.) korm.rendelet