Üdvözöljük a

A munkaerő mobilitás támogatásai 3. rész | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A munkaerő mobilitás támogatásai 3. rész

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. október 31.

Cikksorozatunk harmadik részében a további támogatási lehetőségeket ismertetjük.

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés

 

A 39/2010. kormányrendelet megkülönbözteti a munkába járás, a napi munkába járás és a hazautazás fogalmát.

Munkába járás:

- a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá

- a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni.

Napi munkába járás:

- a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás.

Hazautazás:

- a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás.

 

A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a.

 

A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő térítés akkor jár, ha:

- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;

- a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;

- ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja.

 

Egyéb támogatási lehetőségek

 

- munkásszálló, ami a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően adómentes juttatásnak minősül,

- közigazgatási határon belüli bérlettérítés (amely cafeteria-keret terhére is biztosítható),

- magántulajdonú lakások munkáltató általi bérlése a munkavállalók részére.