Üdvözöljük a

A munkaközi szünet | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A munkaközi szünet

Szerző: Varga Erika | 2013. november 13.

Milyen előírásokat kell betartani a munkaközi szünettel, például az ebédidővel kapcsolatban? Kell-e nyilvántartást vezetni róla illetve kell-e szerepeltetni a munkaszerződésben? Az alábbiakban foglaltuk össze a munkaközi szünetre vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

Az Mt. 103. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama
a) a 6 órát meghaladja, 20 perc,
b) a 9 órát meghaladja, további 25 perc
munkaközi szünetet kell biztosítani.

A felek megállapodása vagy a Kollektív Szerződés alapján a munkavállalók számára legfeljebb 60 perc munkaközi szünet biztosítható

A munkaközi szünet, tehát például az ebédidő, a cigarettaszünet nem része a munkaidőnek (kivéve a készenléti jellegű munkakört), így a munkavállalót a szünet tartamára díjazás nem illeti meg, azonban ettől a munkavállaló javára eltérhetnek a felek a munkaszerződésben. Azaz arra van lehetőség, hogy a munkavállaló napi 8, heti 40 órában lássa el feladatait (azaz megkapja az erre az időszakra járó teljes munkabérét, de ténylegesen 7óra 40 percet dolgozik le), melynek része a munkaközi szünet.

A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkaközi szünetet a munkaidő megszakításával kellene kiadni, azaz a munkáltató –mint a munkaidő beosztásának letéteményese – határozza meg, hogy a munkaközi szünetet a munkaidő megszakításával, vagy munkaidőben adja-e ki.

A munkaközi szünet kiadásának időpontját nem kell nyilvántartani az Mt. kötelezően nem írja elő, azonban célszerű, ugyanis szükség esetén a munkáltatónak tudnia kell bizonyítani, hogy a munkaközi szünetet a törvénynek megfelelően biztosította. (A munkáltatónak lényeges érdeke fűződhet a kiadás időpontjának regisztrálásához is, például ha a munkaközi szünetet éjszakai pótlékra jogosító időszakban adta ki.). A munkaszerződésben nem kötelező elem, a tájékoztató napi munkaidőre vonatkozó részében érdemes feltüntetni.

 

Forrás: adozona.hu