Üdvözöljük a

A munkáltatói utasítás teljesítésének megtagadása | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A munkáltatói utasítás teljesítésének megtagadása

Szerző: Varga Erika | 2015. augusztus 24.

Vannak olyan kivételes helyzetek illetve körülmények, amikor az Mt. lehetőséget ad a munkavállalónak az utasítás megtagadására vagy attól való eltérésre.

A Munka Törvénykönyve (MT) meghatározza mind a munkáltatót, mind pedig a munkavállalót terhelő alapvető kötelezettségeket. Az Mt. 52.§. (1) bek. c./ pontja szerint a munkavállaló köteles munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni.

 

Mindezekből következik az is, hogy a munkavégzés vonatkozásában a munkáltatónak joga van munkavállaló részére – akár szóban, akár írásban - utasítást adni és feladata is a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges instrukciókkal ellátni. A munkáltatói utasításokat munkavállalónak törvényből és munkaszerződésből eredő kötelezettsége betartani és azoknak megfelelően eljárni. Vannak azonban olyan kivételes helyzetek illetve körülmények, amikor az Mt. lehetőséget ad a munkavállalónak az utasítás megtagadására vagy attól való eltérésre.

 

Az Mt. 54. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Az Mt. 54.§ (2) bekezdése szerint a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

 

Kivételes esetben lehetőség van a munkáltatói utasítástól való eltérésre is az Mt. 54.§ (4) bekezdése alapján, akkor, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell.

 

Az utasítás teljesítésének megtagadása nem menti fel a munkavállalót a rendelkezésre állási kötelezettség alól, kizárólag az adott utasításra vonatkozóan van joga illetve kötelezettsége annak nem eleget tenni, a további jogszerű utasításokat teljesítenie kell.

 

További munkavállaló általi lényeges kötelezettségszegést megvalósító utasítás megtagadást jelent a Kúria Mfv.I.10.370/1998 sz. határozata értelmében, ha a munkavállaló megtagadja a helyettesítés keretében ellátandó feladatokra vonatkozó munkaköri leírás átvételét.

 

forrás: ado.hu

Kapcsolódó anyagok: