Üdvözöljük a

A NAV előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai 2018. január 1-jét követően - 1.rész | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A NAV előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai 2018. január 1-jét követően - 1.rész

Szerző: Szücs Krisztina | 2018. január 10.

2018. január 1-jétől a NAV előtt intézhető ügyek (ideértve egyaránt az adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, illetve ügyfél számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé válnak.

Tekintettel arra, hogy a NAV előtt már eddig is számos ügy volt kezdeményezhető, illetve intézhető elektronikus úton (pl. elektronikus bevallások, adatszolgáltatások és kérelmek), érdemi változás azon ügyek esetében valósul meg, melyek eddig csak papíralapon voltak intézhetők, illetve az elektronikus út azon beadványok esetében is megnyílik, melyek eddig csak papíralapon voltak benyújthatók (pl. kötetlen formában előterjesztett kérelmek).

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait külön jogszabályok tartalmazzák, melyek az adóigazgatási eljárások speciális szabályaival együtt teremtik meg a NAV előtti, illetve a NAV által megvalósított elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

 

2018. január 1-jétől alkalmazható elektronikus ügyintézési módok az egyes ügyfél kategóriák tekintetében az alábbiak szerint alakulnak:

 

I. Vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyek

 

A természetes személy ügyfelek elektronikus úton azonosíthatják magukat a NAV előtt, mely azonosítás alapján azon ügyekben, ahol nem elengedhetetlen, nem szükséges személyesen megjelenniük vagy beadványukat papír alapon postai úton benyújtaniuk.

 

Magyarország Kormánya által biztosított elektronikus azonosítási módok az alábbiak lehetnek:

1. a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (ún. e-személyi igazolvány) útján biztosított elektronikus azonosítás,

2. az ügyfélkapu, valamint

3. a részleges kódú telefonos azonosítás.

 

Az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz biztonságos kézbesítési szolgáltatásként ingyenesen jár elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek a NAV-val való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl. bevallás) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak. A tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.  

 

A Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok valamelyikére regisztrált természetes személyekről az erre feljogosított szervezet Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást (KÜNY) vezet. Az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz tartozó elektronikus tárhely (korábbi „Ügyfélkapus tárhely”) pontos elnevezése: Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz tartozó tárhely vagy KÜNY tárhely.

A www.nav.gov.hu oldalról ingyenesen letölthető Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül lehetséges az egyes NAV által rendszeresített űrlapok benyújtása. (Ezen űrlapok benyújtásának szabályait cikksorozatom 3. részében, IV. pontban találja majd meg az olvasó.)

 

A természetes személy ügyfelek szintén a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok segítségével vehetik igénybe az Általános Célú Kérelem Űrlap szolgáltatást (ún. e-Papírt), melyen keresztül szabadon szövegezett beadvány, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő a NAV felé. Az e-Papír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre a NAV nem rendszeresített ÁNYK űrlapot. (z e-Papír szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/)

 

Felhívjom a figyelmet, hogy a 2018. január 1. előtt regisztrált Ügyfélkaput nem kell külön megerősíteni vagy újra regisztrálni.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy a NAV számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten erre irányuló rendelkezésükkel kizárhatják az elektronikus kommunikációt, melynek értelmében – e rendelkezésük alapján – a NAV velük papír alapon fog kommunikálni, kivéve, ha jogszabály egyébként ezen ügyfelek irányába is elektronikus kapcsolattartást ír elő. A NAV a Rendelkezési Nyilvántartásból való lekérdezéssel minden esetben figyelembe veszi

 

1. az elektronikus kapcsolattartás megengedhetőségére vonatkozó rendelkezést, valamint

2. az ügyfél által megadott hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket.

 

A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/

 

A NAV arra hívja fel a figyelmet, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban megadható elektronikus levelezési címre (e-mail cím) a NAV nem küld hivatalos dokumentumokat, kizárólag az ügyfél hivatalos elérhetőségén, a KÜNY tárhelyén keresztül kommunikál.

Tekintettel arra, hogy 2018. január 1-jétől valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv, így a NAV is gyakorlatilag korlátozás nélkül biztosítja az elektronikus kapcsolattartási módot, az ügyfél bármikor kérheti a NAV-tól, hogy vele elektronikus úton tartson kapcsolatot azon nyilatkozatok esetében, ahol az elektronikus kapcsolattartás értelmezhető és kivitelezhető. Ilyen irányú kérésnek kell tekinteni azt is, ha az ügyfél kérelmét saját döntéséből eredően eleve elektronikus úton nyújtja be a KÜNY tárhelyén keresztül valamely a NAV által erre a célra rendszeresített ÁNYK űrlapon, vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül.

 

Amennyiben telefonon keresztül azonosított módon kíván kapcsolatba lépni a NAV-val, használhatja az ún. RKTA azonosítást is:

A Kormány által ingyenesen biztosított, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás a NAV előtti eljárások során is használható. A Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás (RKTA) lehetővé teszi a telefonos ügyintézés során a felhasználó természetes személy azonosítási folyamatát, s használatával telefonon keresztül (Kormányzati Ügyfélvonal: 1818), azonosítottan meghatározott ügyek intézését is. (Az intézhető ügyek köréről bővebben a fenti telefonszámon, illetve a következő weboldalon tájékozódhat: https://kapcsolat.magyarorszag.hu)

 

A NAV az RKTA-n keresztül biztosítja az általa üzemeltetett telefonos ügyintézési rendszerében az ÜCC-ben történő ügyintézést olyan adózók konkrét adóügyeinek intézéséhez, akik RKTA azonosítási móddal kívánják magukat azonosítani. Természetesen továbbra is biztosított a NAV által korábban kiadott PIN kóddal történő ügyintézés lehetősége, így amennyiben ezzel már rendelkezik, nem szükséges a NAV előtti telefonos ügyintézéshez külön RKTA regisztrációt is kezdeményeznie.

 

Az RKTA regisztráció mellett, amelynek az intézésére a Kormányablakokban van lehetőség, továbbra is lehet a NAV-tól is PIN kódot igényelni, személyesen az ügyfélszolgálatokon (azonosítást követően), illetve a TEL adatlap elektronikusan (Ügyfélkapuról, e-személyihez kapcsolódó tárhelyről) történő beküldésével.

 

Forrás: NAV