A NAV előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai 2018. január 1-jét követően 2.rész

Szerző: Szücs Krisztina | 2018. január 11.

Cikksorozatom első felében az elektronikus ügyintézés természetes személyekre vonatkozó szabályait mutattam be, most tekintsük át az egyéni vállalkozók és az adóköteles tevékenységet végző természetes személyekre vonatkozókat.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek a NAV irányában, amelynek során valamennyi az előző cikkem I. pontban jelzett elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik.

Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek a NAV irányában az elektronikus kapcsolattartást a KÜNY tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani, ezért kötelezően az elektronikus azonosításra alkalmas Ügyfélkapus regisztrációval vagy e-személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük.

Egyéni vállalkozók saját Cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.

 

III. Nem természetes személy ügyfelek

 

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek a NAV előtt. Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk, megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján valamennyi fentiekben jelzett elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik.

A gazdálkodó szervezetek számára a Kormány ingyenesen biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhelyet biztosít. Ez a tárhely a Cégkapu, melyet az ügyfelek a NAV-val való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl. bevallás) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak. A Cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

 

A Cégkapura minden arra jogosult ügyfélnek regisztrálnia kell az erre kijelölt szervnél. (A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html)

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyébként Cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek a 2018. évben (2018. december 31-éig) a NAV előtt – a maradéktalan elektronikus kommunikáció megvalósítása, és a Cégkapu használatra való megfelelő időtávú felkészülés érdekében – továbbra is használhatják a képviselők KÜNY tárhelyét, azaz a korábban már megszokott módon kommunikálhatnak elektronikus úton a NAV-val. Az átmeneti évben az ügyfelek részéről a NAV felé küldendő dokumentumok, valamint a NAV részéről az ügyfelek felé küldendő dokumentumok esetében az elektronikus kommunikáció folyamata a következők szerint alakul:

 

1. Abban az esetben, ha az ügyfél már rendelkezik regisztrált érvényes Cégkapuval, és az ahhoz való hozzáféréseket maradéktalanul kiosztotta az arra jogosult személyeknek, akkor ezen keresztül elküldheti elektronikus úton dokumentumait (pl. bevallásait) a NAV-hoz. Ezen küldemények befogadása a NAV rendszereiben biztosított, továbbá a beküldő Cégkapura kihelyezésre kerülnek a dokumentum befogadásával kapcsolatos értesítések.

 

2. Amennyiben az ügyfél saját döntése alapján még nem kíván a NAV-val Cégkapun keresztül kommunikálni (mert pl. a Cégkapu hozzáféréseket még nem tudta maradéktalanul kiosztani, vagy annak működését maradéktalanul nem sajátította el), akkor emiatt hátrány nem érheti, az eddig megszokott módon a NAV-nál nyilvántartott képviselői KÜNY tárhelyén keresztül elküldheti dokumentumait (pl. bevallásait) a NAV-hoz. Ez a küldési mód megegyezik a 2018. évet megelőzően már megszokottakkal és a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel.

 

3. Cégkapuról küldött előzmény dokumentum hiányában a NAV a nála nyilvántartott képviselők személyes KÜNY tárhelyére küldi dokumentumait. Ez a NAV-ból kifelé irányuló kommunikáció megegyezik a 2018. évet megelőzően már megszokott elektronikus kommunikációval.

 

Fontos tudni, hogy a 2018. évben is a NAV előtti valamennyi eljárás során, így az elektronikusan megvalósított kapcsolattartás során is az ügyfél nevében eljáró személynek igazolnia kell képviseleti jogosultságát. A képviseleti jogosultságnak a Cégkapuról a NAV felé kommunikációt megvalósító (pl. bevallást beküldő) személy esetében is igazoltnak kell lennie, valamint kizárólag a NAV-nál nyilvántartásba vett, az adott ügy intézésére jogosult képviselők tölthetik le a NAV által a Cégkapura küldött dokumentumokat. A vonatkozó jogszabályok értelmében az adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyekben a 2018. évben is kizárólag a NAV-nál lehet bejelenteni a meghatalmazáson, megbízáson alapuló képviseleti jogosultságot.

 

(A képviseleti jog bejelentésével kapcsolatban cikksorozatom 3. részében, az V. pontban talál részletesebb tájékoztatást.)

 

Forrás: NAV