Üdvözöljük a

A számviteli szabályzatok elkészítéséről | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A számviteli szabályzatok elkészítéséről

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. augusztus 19.

Minden gazdálkodónak ki kell alakítania és írásba kell foglalnia a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát, amely magában foglalja a számviteli szabályzatokat is.

A számviteli politika keretében a következő szabályzatokat kell elkészíteni:

 

a, az eszközök és a források értékelési szabályzatát,

b, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,

c, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, illetőleg

d, a pénzkezelési szabályzatot.

 

Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát (beleértve a szabályzatokat) a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetében a változásokat a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.

 

a, Az eszközök és források értékelési szabályzata

 

Az eszközök és források értékelési szabályzatának célja az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli politikai döntések, értékelési módok, eljárások összefoglalása, így ennek keretében szabályozni szükséges:

− az eszközök, források bekerülési értékét;

− a megállapított érték nyilvántartására, illetve értéke alakulásának megfigyelésére vonatkozó szabályokat;

− az eszközök és források mérlegben szerepeltetendő értékének meghatározási módját.

 

 

b, Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

 

Az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatának célja a beszámoló részét képező mérleg tételeit alátámasztó leltárak készítésére és a leltárban szereplő eszközök, kötelezettségek leltározására, értékelésére vonatkozó, az adott gazdálkodóra érvényes szabályok írásba foglalása. Ez elősegíti, hogy a beszámoló a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson, illetve, hogy a leltározási kötelezettség egységes elvek alapján kerüljön végrehajtásra.

 

A leltárkészítés módszerei:

− az egyik a mennyiségi felvétel, azaz az eszközök és a források tényleges megmérése, megszámlálása;

− a másik az egyeztetés, azaz a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal (bankkivonatok, folyószámla-kivonatok, egyeztető levelek, számítások stb.) való egybevetése, összehasonlítása.

 

 

c, Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

 

Az önköltség-számítási szabályzat összeállítására különböző mentesítési lehetőségeket ad a jogszabály, amelyeket két nagy csoportra oszthatunk:

− a készített beszámoló típusa miatti mentesülések és

− az értékhatárok miatti mentesülések.

Az önköltségszámítás rendjére nincs kötelezően előírt forma, azt minden vállalkozó a tevékenységére jellemző sajátosságoknak megfelelően határozhatja meg, alapkövetelmény azonban, hogy a saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen kell értékelni. Ehhez a számlarendet és a számviteli információs rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kijelölt kalkulációs egységekre vonatkozó valamennyi mennyiségi és értékbeni információ rendelkezésre álljon a közvetlen önköltség, illetve a kalkulációs egység önköltségének a megállapításához.

 

Forrás: ado.hu