Üdvözöljük a

A számviteli törvény legújabb módosítása | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A számviteli törvény legújabb módosítása

Szerző: Sörös Dávid | 2013. július 6.

A számviteli törvény legutóbbi módosítása – ebben a pillanatban legalábbis – az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvényben, a Magyar Közlöny 103. számában jelent meg, és június 22-én hirdették ki.

Ebben a törvényben módosították a közalkalmazottak jogállásáról, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról, az egészségügyi tevékenység végzéséről, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról, a Munka törvénykönyvéről, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról, a gazdasági társaságokról, a katasztrófavédelemről, a Magyarország gazdasági stabilitásáról, az államháztartásról, a gazdasági reklámtevékenységről, a Bethlen Gábor Alapról, az illetékekről, a helyi adókról, a gépjárműadóról, a személyi jövedelemadóról, a társasági adóról, a számvitelről, a jövedéki adóról, a könyvvizsgálókról, a NAV-ról, a szakképzési hozzájárulásról, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról, a pénzügyi tranzakciós illetékről, az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvények módosításait. 

 

A számviteli törvény 47.§-a az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének meghatározására vonatkozik. 2013. június 30-i hatállyal beiktattak ebbe a paragrafusba egy 10. bekezdést is. Eszerint, az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja az a felek közöttutólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. §-a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a bekerülési érték módosításaként nem szerepeltetné.

 

A hivatkozott Tao rendelkezés szerint, mennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közöttiszerződésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó - a törvényben előírt más, az adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől függetlenül - adózás előtti eredményét módosítja.

 

A számviteli törvény mostani módosítása lehetőséget nyújt a kapcsolt vállalkozásoknak arra, hogy egymás közötti ügyleteik ellenértékét a könyvelésben a piaci árra módosítsák, elkerülve ezzel az előírt adóalap-korrekciót.

Ennek a rendelkezésnek a következményeként kellett kiegészíteni a számviteli törvény 73.§-át egy (4) bekezdéssel. Eszerint az értékesítés nettó árbevételét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. §-a alapján az értékesítőnek az értékesítésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában az értékesítés nettó árbevétele módosításaként nem szerepeltetné.

 

Ennek a szabálynak a párja, (a másik kapcsolt vállalkozásnál) hogy az elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. §-a alapján a szolgáltatást igénybe vevőnek az igénybe vett szolgáltatásra tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás igénybevétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné.

 

Ezen kívül a számviteli törvény mostani módosításban megjelent még a könyvviteli szolgáltatást végzőkre vonatkozó két apróbb kiegészítés a 151.§-hoz.

 

Forrás: adoforum.hu, mo.hu