A SZÉP kártya lejárt összegéről munkáltatóknak

Szerző: Varga Attiláné | 2014. június 25.

Pár gondolat erejéig megosztjuk Önökkel a fel nem használt SZÉP kártya juttatásokkal kapcsolatos információkat.

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet előírja, hogy az elektronikus utalványokat a juttatás évét követő második naptári év május 31-éig kell felhasználni.

 

A fel nem használt elektronikus utalványok lejártnak minősülnek, amelyek ellenértékét a kibocsátónak vissza kell fizetnie a munkáltatónak vagy jogutódjának a lejárat évének június 30. napjáig (kivéve, ha a munkáltató időközben jogutód nélkül megszűnt). Ennek értelmében a 2012-ben utalt és május 31-éig fel nem használt juttatás az érintett kártyabirtokosok számára 2014. június 1-jétől elveszik.

 

Ez nem csak azzal jár, hogy a juttatások az érintett munkavállalók számára elvesznek, hanem a munkáltatók is pórul járnak, mert a juttatás közterheit nem kaphatják vissza, ráadásul – ha a munkáltató társasági adóalany – a visszautalt összeg mindenképpen növeli az eredményét és ebből következően a társasági adó alapját.

 

Önellenőrzés nem jöhet szóba, mivel az adózás rendjéről szóló törvény 49. §.(1) bekezdése értelmében nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

 

Legjobban akkor járnak a munkáltatók, ha a visszautalt összegből adómentes juttatásokat adnak. Például sport utalványt korlátlanul, kultúra utalványt (Szja törvény 1. számú melléklet 8.28. alpont) évi 50 ezer forint értékben bárkinek adhatnak adómentesen, méghozzá cafetérián kívül is, de felhasználhatják akár adómentes lakáscélú támogatásra (Szja törvény 1. számú melléklet 2.7. alpont) is. a kártyákon rekedt összeget.

 

Külön előny, hogy az említett adómentes juttatásokat a munkáltató belátása szerint oszthatja ki, nem kell szabályozott módon vagy minden munkavállalónak egyformán adnia, sőt akár a SZÉP-kártya pénzéről megfeledkezett munkavállalójának is visszajuttathatja az említett adómentes formákban.

 

 

forrás: adozona.hu