Üdvözöljük a

A termékdíjjal kapcsolatos 2013. június 1-jétől hatályos változások | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A termékdíjjal kapcsolatos 2013. június 1-jétől hatályos változások

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. szeptember 19.

Az első fontos momentum, hogy bár nem a legutóbbi változásokhoz kapcsolódik, hogy attól még, hogy egy cégnek a termékdíjról szóló bevallása nulla fizetendő termékdíjat tartalmaz, a cég nem mentesül a Termékdíj tv. által rá rótt egyéb kötelezettségek alól, mint pl. a bejelentkezés, nyilvántartás, bevallás benyújtása, esetenként adatszolgáltatás. Ennek ellenére nagyon sok cég nincsen bejelentkezve a törvény hatálya alá, pedig ez az esetében kötelező lenne, számolnia kell a bejelentési kötelezettség elmulasztásának vagy annak késedelmes teljesítésének a következményével. 2013. januártól a jogszabályváltozásoknak köszönhetően magát a termékdíj bevallást a teljes körű regisztrációval rendelkező könyvelő is benyújthatja.

Záradék szövegének változása

A Vhr. legújabb módosítása 2013. május 13-án, a Magyar Közlöny 75. számában jelent meg. Az első és egyik legfontosabb változási pont, a záradékok szövegének változása.

1. Záradék szövege 2013.05.31-ig: "a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli". Záradék szövege 06.01-től: "a csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre".

2. Záradék szövege 2013.05.31-ig: "a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő ... számon iktatott nyilatkozata alapján a vevőt terheli". Záradék szövege 06.01-től: "a csomagolószer termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre."

Fontos változás továbbá, hogy a fenti két esetben kiskereskedelmi értékesítéskor is belép a záradékolási kötelezettség a számlán!

Csomagolószer-katalógus

A termékdíj-köteles csomagolószerek azonosításához a jövőben a Kombinált Nómenklatúra 2010. január 1-jén hatályos vámtarifaszámát kell használni.

Kiemelésre kerültek a Vhr. 1 sz. mellékletében megtalálható csomagolószer-katalógusból (CsK) azok a termékek, amelyekből vagy technológiai eljárás, vagy pedig egyéb ok folytán nem képződik csomagolás. (Ilyen például az építési műanyag fólia, szűrőpapír, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű zsinórok, pénztárgép szalag stb.)

Átvállalási szerződéseknél, 2013. júniustól az átvállalással érintett termékek CsK kódjának kizárólag az első három karakterét kell feltüntetni.

Átvállaló kötelezettségei

Konkretizálták az átvállaló kötelezettségeit, továbbá kimondásra került, hogy a termékdíjjal érintett jogok és kötelezettségek az átvállaló felet illetik meg, illetve terhelik.

Új kiegészítés, hogy az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését a csomagolást előállító belföldi vevő átvállalása esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylatokkal igazolja. Ez a szabály azt jelenti, hogy az ilyen jogcímen átvállaló vevőnek tudnia kell, hogy mely beérkezett csomagolószer mikor melyik termékének csomagolására került felhasználásra.

 

Bevalláshoz kapcsolódó változások

Pontosításra került a bevallás teljesítéséhez szükséges, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó adattartalom. Eszerint a jövőben adatot kell majd szolgáltatni - az eddigi jogcímeken túl - többek között, a csomagolóanyag kiskereskedelmi értékesítője által átvett mennyiségről, csomagolószer továbbértékesítője által átvett mennyiségről, csomagolószert előállító belföldi vevő által átvett mennyiségről is.

Egyéb változások

Változott továbbá, hogy az újrahasználható csomagolószerek esetében a bejelentő már nem jelölhet meg általa kért nyilvántartásba vételi időpontot, illetőleg a csekély mennyiség mennyiségi határának átlépésekor bejelentéssel tartozik.

A fentieken felül pontosítottak még a 2013-as szabályok miatt szükséges ún. pénzügyi státuszkódokon, mely a CsK Kód 4-5-dik karaktere.

Forrás: környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Termékdíj tv.)