Üdvözöljük a

Adomány vagy támogatás? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Adomány vagy támogatás?

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. november 29.

Minek minősül, ha a közhasznú egyesület közfeladatainak ellátására magánszemélyektől pénzt kap, amiért cserébe valamilyen szolgáltatást ad?

Ha pl. egy magánszemély ad 5000 forint adományt a közhasznú egyesületnek közhasznú céljainak ellátására, az adományért cserébe kap 2 óra játszóházi szolgáltatást vagy sérült gyermekek esetében integráló foglalkozáson vehet részt. Szolgáltatásnak vagy adománynak minősül ez az áfatörvény és a 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 6. § szerint?

 

Adomány

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírása szerint: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz (pénz és más eszköz), illetve nyújtott szolgáltatás,

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) szerint: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.

A fentiekből következően, ha ellenszolgáltatást kap az adományozó, az nem minősül adománynak.

Támogatás

Tágabban értelmezett, visszafizetési/ellenszolgáltatási kötelezettséggel vagy anélkül adott juttatás.

A fentiek alapján a példában írt juttatás támogatásnak, de nem adománynak minősül, mivel a támogató ellenszolgáltatást kap, ha csak részben is. Az ellenszolgáltatás így szolgáltatásnak minősül, amihez alapesetben az áfatörvény áfafizetési kötelezettséget fűz.

Az áfatörvény alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnak minősül, így áfát kell fizetni akkor, ha az adóalany

- egy terméket a vállalkozásból véglegesen kivonva, ellenérték nélkül, saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére használ fel, vagy általában vállalkozásidegen célok elérésére fordít, vagy

- egy terméket más tulajdonába ad vagy enged át, illetve

- ingyenesen nyújt szolgáltatást saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére,

amennyiben akár a termék, akár annak alkotórészei megszerzésekor, vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

Nagyon fontos, hogy a hangsúly az adólevonási jogon van! Ugyanis ennek hiányában a fenti ügyletek esetén nem kell áfát fizetni.

 

Forrás: adozona.hu

 

Amennyiben a cikkben leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kérjük írjon a pbkik@pbkik.hu e-mail címre. Megfelelő számú érdeklődő esetén a legközelebbi Adófórum témái közé javasoljuk.