Üdvözöljük a

Adózás és felelősségbiztosítás viszonya | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Adózás és felelősségbiztosítás viszonya

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. június 3.

Az új Ptk-ban megváltoztak a társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségi szabályai. A vezető tisztségviselők a társasággal egyetemlegesen, saját személyes vagyonukkal felelhetnek harmadik személyekkel szemben okozott károkért. Alapelv azonban, hogy első körben a társaság köteles helytállni a harmadik fél számára okozott károkért.

 

Az Szja tv. meghatározása szerint, a kockázati biztosításnak, nem lehet sem lejárati, sem visszavásárlási értéke. Ez pontosan azt jelenti, hogy az a személybiztosítás minősül a törvény alkalmazásában kockázatinak, amelynél a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül semmilyen módon nincs lehetőség vagyoni érték kivonására. Az ebben foglalt meghatározásnak megfelelő személybiztosítások kifizető által fizetett díjához adómentes jogcím kapcsolódik az Szja tv. 1. számú melléklet 6.6. alpontja alapján és a kifizetett összeg a Tao. tv. előírásai alapján (3. számú melléklet B) 8. pont) a vállalkozás érdekében felmerült költség, melynek jogcíme "szolgáltatói felelősségbiztosítási kockázati biztosítási díj".

 

Amennyiben más személy pl. a gazdasági társaság által fizetett biztosítási díj adómentes, úgy a 6.3 alpont rendelkezése nem alkalmazandó. [Ez utóbbi a minimálbér 30 százalékában meghatározott adómentességi összeghatárra vonatkozik, amikor is a 30 százalékot meghaladó mértékű, magánszemélyt megillető engedmény (pl. díjvisszatérítés) a kockázati biztosítás adómentes díját befolyásolja. Ebben az esetben, ha van magánszemélyt megillető kedvezmény, akkor az Szja tv. alkalmazásában nem minősül kockázati biztosításnak, ebből következően ezen biztosítás kifizető által fizetett díja kifizetői adóteher mellett adóköteles (egyes meghatározott juttatás).]

 

A leírtak alapján a biztosítói szerződésnek a vezető tisztségviselő nem kaphat visszatérítést, mert ellenkező esetben adókötelessé válik a biztosítás díja az Szja tv. 70. § (1) bek. c) pontja alapján.

 

Forrás: ado.hu