Aktuális: az időbeli elhatárolások kezelése

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. február 4.

Az időbeli elhatárolás célja, hogy a kettő vagy több üzleti évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatása megosztásra kerüljön a gazdasági esemény által érintett elszámolási időszakok (üzleti évek) között. Az időbeli elhatárolások az eredményre gyakorolt hatásuk alapján két csoportba sorolhatók:

- aktív időbeli elhatárolások, amelyek a vállalkozás eredményének növekedését idézik elő, és

- passzív időbeli elhatárolások, amelyek a vállalkozás eredményének csökkenését idézik elő.

 

Az időbeli elhatárolások számítását olyan bizonylatokkal, részletes, az időbeli elhatárolás teljes időtartamára kiterjedő kalkulációkkal kell dokumentálni, amelyek az elhatárolások jogosságát, számszerű helyességét bizonyítani képesek. Az időbeli elhatárolásokról egyedi nyilvántartást kell vezetni.

Eszközökhöz, forrásokhoz kapcsolódó időbeli elhatárolások esetében az elhatárolások analitikus nyilvántartásait azokhoz az eszközökhöz, forrásokhoz célszerű kapcsolni, amelyek miatt az időbeli elhatárolások keletkeznek. Egyéb elhatárolások esetében önálló analitikus nyilvántartást kell készíteni.

 

Az időbeli elhatárolás képzésére az elhatárolást eredményező ügylet számviteli elszámolása során, de legkésőbb a mérlegkészítés időszakában kerül sor. Az időbeli elhatárolások egy részénél az elhatárolás képzése a vállalkozás döntésétől függ. Ezekben az esetekben az elhatárolás alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha a vállalkozás ezt a számviteli politikájában rögzítette, szabályozta. Az időbeli elhatárolások feloldására jellemzően a nyitó rendező tételek elszámolása vagy az elhatárolt tétel évközi tényleges felmerülése során kerül sor.

 

A mérlegkészítés időszakában az időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó zárlati feladatok közé tartozik annak megítélése, hogy a bevételek aktív időbeli elhatárolása között nyilvántartott követelés jellegű tételekkel kapcsolatban kell-e értékvesztést elszámolni vagy sem. Az időbeli elhatárolások év végi értékelése során a devizában meghatározott és forintra átszámított idő­beli elhatárolások átértékelését is végre kell hajtani a többi devizaalapú eszköz és kötelezettség év végi értékelésével együtt.

 

A számviteli törvény a kiegészítő melléklet tartalmának meghatározásánál az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatban kiemeli, hogy az alábbi elhatárolások jelentősebb összegeit, valamint azok időbeli alakulását kell bemutatni a vállalkozás kiegészítő mellékletében:

 

- bevételek aktív időbeli elhatárolása,

- halasztott ráfordítások,

- költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása,

- halasztott bevételek.

 

 A számviteli törvény az időbeli elhatárolásokkal foglalkozó paragrafusoknál ezekkel kapcsolatban a következő további esetekben ír elő kiegészítő mellékletben történő bemutatást:

-  negatív üzleti vagy cégérték esetén,

- a vállalkozó valamely befektetett eszköze tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedése esetén, amennyiben a vállalkozó a halasztott bevételt 5 évnél hosszabb idő alatt szünteti meg, akkor ennek indokát a kiegészítő mellékletben rögzíteni kell.

 

Forrás. ado.hu