Üdvözöljük a

Amit a határozott idejű munkaviszonyról tudni kell | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Amit a határozott idejű munkaviszonyról tudni kell

Szerző: Varga Erika | 2013. szeptember 24.

Az Új Munka törvénykönyv 45.§.(2)  a  munkaszerződés  tartalmi  elemeinél  elrendeli,  hogy  a  munkaviszony  tartamát  a munkaszerződésben  kell  meghatározni.  Ha  a  munkaszerződés  ezt  mégsem  tartalmazza,  a munkaviszony határozatlan időre jön létre. Így, ha a felek határozott időtartamra létesítenék a munkaviszonyt, erről meg kell állapodniuk, és azt a munkaszerződésben is rögzíteniük kell.

A  határozott  idejű  munkaviszony  tartamát  naptárilag  vagy  más  alkalmas  módon  kell meghatározni (Mt.192.§ ). Naptárilag meghatározott például, ha a határozott idő lejártát konkrét dátumhoz kötik (pl.  „tárgyév december 31-ig”), vagy  időtartamként határozzák  meg (pl.  „két hónapos időtartamra”). Más alkalmas módon határozzák meg, ha például egy eseményt jelölnek meg (karácsonyi  vásár  idejére),  vagy  ha  más  munkavállaló  helyettesítésére  jön  létre  a munkaviszony  (ilyenkor  többnyire  a  helyettesített  munkavállaló  munkába  lépésével  szűnik meg).

 

Ha  a  felek  a  munkaviszony  tartamát  nem  naptárilag  határozták  meg,  a  munkaviszony megszűnésének időpontja nem függhet kizárólag valamely fél akaratától, azaz, ha bizonytalan eseményhez kötődik is, annak a felektől függetlenül kell bekövetkeznie  (ilyen lehet például a strandszezon  vége).  Kizárólag  egyik  fél  akaratától  függ,  ezért  érvénytelen  az  a  kikötés például, hogy „amíg a munkáltató a munkavállaló munkájára igényt tart”. Nem megfelelő az sem,  ha  például  a  gondnoki  feladatokat  ellátó  munkavállaló  munkaszerződésében  „az  iroda bérleti  szerződésének  megszűnéséig”  kikötés  szerepel,  a  munkáltató  ugyanis  bármikor felmondhatja a bérleti szerződést, így a munkaviszony megszűnése csak tőle függ.

 

A  határozott  idejű  munkaviszony  tartama  az  öt  évet  nem  haladhatja  meg,  ideértve  a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is.

 

Ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, a munkaviszony legfeljebb az engedélyben  meghatározott  tartamra  létesíthető.  Az  engedély  meghosszabbítása  esetén  az újabb határozott idejű munkaviszony tartama – a korábban létesített munkaviszony tartamával együtt  –  az  öt  évet  meghaladhatja. 

 

A  határozott  idejű  munkaviszony  meghosszabbítása  vagy  a  határozott  idejű  munkaviszony megszűnését követő  hat hónapon belüli ismételt létesítése  csak  munkáltatói jogos érdekfennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

 

A határozott idejű munkaviszony szabályozásánál a legfőbb eltérés a régi törvényhez képest, hogy nem rendelkezik a munkaviszony határozatlan idejűvé alakulásáról. Emlékeztetőül, ha a határozott idejű munkaviszony lejártával a munkavállaló közvetlen vezetője tudtával egy napot  továbbdolgozott,  a munkaviszony  határozatlan  idejűvé  alakult.  Ez  a  szabály  az  új törvényben már nem található meg.

 

Forrás: Mt.