Áttérés devizás könyvvezetésre: ezeket mérlegelje, mielőtt vált!

Szerző: Szücs Krisztina | 2018. szeptember 24.

Milyen jogszabályi feltételei vannak a forinttól eltérő devizában történő könyvvezetésnek? Az áttérésre milyen határidők és jogszabályi követelmények vonatkoznak?

Alapesetben a devizakülföldi társaságnak (a vámszabadterületi társaságnak, ideértve a devizajogszabály szerint devizakülföldinek minősülő egyéb társaságokat is) az éves beszámolót a létesítő okiratban rögzített devizában kell elkészítenie. A létesítő okiratban rögzített devizában készítheti el éves beszámolóját az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet is.

 

Az előzőeken túlmenően, bármely vállalkozó euróban vagy USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette, és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót, illetve az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó – néhány esettől kivéve – e döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, ha a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.

 

Az áttérés előtt mindenképp át kell gondolni az azzal járó jogi, adózási, adminisztrációs és egyéb feladatokat, amelyek esetenként többletráfordítást eredményezhetnek. Áttérésre kizárólag az adott vállalkozás üzleti évének végén, a mérlegfordulónapon van lehetőség. A számos feladat közül néhány, hozzátéve, hogy nem úszható meg a részletes jogi, adózási és számviteli munka, és a kérdések stratégiai kezelése.

 

A legfontosabb teendők a következők:

 

– az áttérés elhatározásáról a társaság legfőbb szervének döntést kell hoznia;

 

– a mérlegfordulónapig módosítani kell a létesítő okiratot (rögzítendő a könyvvezetés és a beszámolókészítés devizanemét, valamint a jegyzett tőke értékét a választott devizában);

 

– a jegyzett tőke konvertálása során átszámítási különbözetet kell elszámolni;

 

– szükség van a létesítő okirat módosításaihoz kapcsolódóan cégbírósági végzésre;

 

– módosítani kell a számviteli politikát;

 

– az áttérés időpontjával, mint fordulónappal éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni az áttérés előtti pénznemben;

 

– tisztában kell lenni azzal, hogy az elfogadott áttérés előtti pénznemben készült éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló közzétételének és letétbe helyezésének határideje változik (számviteli szempontból átalakulásként kell kezelni);

 

– az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni forintban és a létesítő okirat szerinti áttérési devizában (analitikus dokumentálás az átértékelésről);

 

– a nyitó mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell.

 

Devizás könyvvezetés esetén fontos kiemelni, hogy nem szabadul meg a vállalkozás a devizás átszámításoktól, és ekkor is számolnia kell árfolyam-különbözetekkel. A bevallások kicsit bonyolultabbá válnak, mivel az adóbevallásokat devizában történő könyvvezetés során is forintban kell teljesíteni, amelyek alátámasztására a megfelelő (forintban vezetett) analitika kiemelten szükséges; a devizás könyvvezetésre való áttérés előtt mindenképp érdemes megvizsgálni, hogy a könyvelésre használt szoftver ezt megfelelően tudja-e elkészíteni és kezelni.

 

 

Forrás: adozona.hu

 

 

Amennyiben a cikkben leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kérjük írjon a pbkik@pbkik.hu e-mail címre. Megfelelő számú érdeklődő esetén a legközelebbi Adófórum témái közé javasoljuk.