Üdvözöljük a

Az online pénztárgépről, alkalmazásának kiterjesztéséről | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az online pénztárgépről, alkalmazásának kiterjesztéséről

Szerző: Schmidt Gergely | 2016. július 13.
Cimkék: online kassza

Szeptember 30-tól bővül az online pénztárgép használatára kötelezettek köre. Ezentúl érintettek lesznek a gyógyszertárak, gépjármű és motorkerékpár javítók, alkatrész-kiskereskedők, az egyes vendéglátók, szálláshely-szolgáltatók, kölcsönzők,a plasztikai sebészet, a tánctermi, diszkó szolgáltatás, a ruha- és vegytisztítás a testedzési szolgáltatás is.

I. Kik érintettek?

 

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt (Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól) feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

a) a gyógyszertárak,

b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,

bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,

bc) az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

bd) a termelői borkimérés,

be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

 

II. A rendszer célja.

 

Az online pénztárgépek bevezetésének elsődleges célja volt, hogy egy olyan rendszert hozzanak létre, amelyben az adóhatóság valós idejű adatokkal rendelkezik az adott vállalkozás forgalmáról és nem lehetséges a bevitt adatok megváltoztatása.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján az adóalanynak az értékesítésről főszabályként számlát kell kiállítani. A készpénzes értékesítési forgalomban azonban, amennyiben a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője nem adóalany (és nem is jogi személy), és az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítésig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri, akkor az értékesítő adóalany mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól. Ilyen esetben, amikor az értékesítő adóalany a teljesítéssel egyidejűleg történő készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történő fizetés esetén számla kibocsátására nem kötelezett, az értékesítő adóalanyt nyugtaadási kötelezettség terheli.

 

Valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett részben vagy egészben számla kibocsátásával teljesíti, köteles az általa a pénztárgép használati kötelezettséget eredményező tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.

 

Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól

a) a pénztárgép meghibásodása,

b) áramszünet,

c) a pénztárgép bevonása,

d) a pénztárgép eltulajdonítása,

e) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése

esetén, feltéve, hogy nincs olyan más pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne.

 

III. Melyik szerv felügyeli, ellenőrzi az online pénztárgépeket?

Az online pénztárgépek ellenőrzését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

 

IV. A rendszer működésének elve?

Az adóalany (továbbiakban: üzemeltető) új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz bejelenteni.

 

Erre a célra „a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez – PTGREG” jelű nyomtatvány került rendszeresítésre. Az adatlap és kitöltési útmutatója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes oldaláról (http://nav.gov.hu)

 

Nyomtatványkitöltő programok menüpont alól a nyomtatvány nevének kiválasztásával, vagy közvetlenül az alábbi linkre kattintva ( http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/ptgreg.html) érhető el.

 

A nyomtatványt az elektronikus bevallásra kötelezett üzemeltetőknek elektronikus úton kell benyújtaniuk, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható.

 

A Pénztárgép rendelet 44. § (3) bekezdése alapján az állami adóhatóság a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő elektronikus tárhelyére, a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot.

Az üzemeltetőnek az üzembe helyezési kódot a pénztárgép beszerzésekor nyomtatott formában át kell adnia az eladónak, illetve adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a cserét végző műszerésznek

 

V. Működtetéséhez szükséges eszközök:


Az Internetes Forgalmazói Felület használatához szükséges informatikai eszközök, programok (hivatalos álláspont):

 1. Internet eléréssel rendelkező számítógép, állandó (fix) IP címmel.
 2. Internet böngésző program (javasolt: Internet Explorer 8 vagy újabb verzió, Mozilla Firefox 29.0.0 vagy újabb verzió, Opera 12 vagy újabb verzió).
 3. Gazdasági társaság hivatalos elektronikus levelezésre szolgáló e-mail cím.

Az Internetes Forgalmazói felület használatához regisztráció szükséges, melynek lépései:

 

1. A regisztrációhoz szükséges cégszerűen aláírt dokumentumokat postai úton a Nemzeti Adó és Vámhivatal Informatikai Intézet címére kell megküldeni (1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.). A borítékra ajánlott ráírni: OPG Internetes Forgalmazói Felület regisztráció. A benyújtandó dokumentumok az alábbiak:

a. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott forgalmazási engedély másolata

b. A NAV honlapjáról letölthető, kitöltött nyilatkozat, mely tartalmazza

 • az Internetes Forgalmazói Felület eléréséhez szükséges fix IP cím(ek)et,
 • az online pénztárgép forgalmazó adatait,
 • a regisztrációs kapcsolattartó (a felület adminisztratív kezelőjének) adatait.

2. A megadott adatok alapján a NAV saját hatáskörében kezdeményezi a megadott IP cím beengedését a felület elérésére szolgáló NAV szerverek felé.

 

3. Miután a megadott IP címről elérhetővé válik az „Internetes Forgalmazói Felület” (erről a NAV értesítést küld a regisztrációkor megadott hivatalos e-mail címre), a regisztrált IP címet birtokló számítógépen a használt böngésző programba be kell építeni a NAV által kiadott authentikációs tanúsítványt.

 

4. Az előző lépések végrehajtását követően a https://opgteszt.nav.gov.hu/CashReg/frg oldal elérhetővé válik a böngészőből.

 

5. A fenti URL-en megjelenő alkalmazásban lehetőség van további forgalmazási engedélykezelőket regisztrálni.

 

6. Az oldalon történt forgalmazási engedélykezelői regisztráció elvégzése után be lehet jelentkezni a felületre.

 

VI. A közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgálatatás teljesítése alóli egyedi mentesítés

 

Az adóalany az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti az e rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést (a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben a pénztárgép állandó üzemeltetési helye olyan helyen található, ahol az e rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

 

A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján teljesítse.

 

A kérelemben meg kell jelölni:

 

a) a pénzátvételi hely (pénztárgép üzemeltetésének helyszíne) adatait:

aa) település megnevezése,

ab) közterület neve,

ac) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, és

b) azt, hogy az üzemeltető rendelkezésére álló adatok, információk szerint mikortól és milyen okból nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás.

 

Az egyedi mentesítés 1 évre szól.

 

VII. A pénztársgép üzemeltetésének egyes szabályai

 

a) a pénzátvételi hely (pénztárgép üzemeltetésének helyszíne) adatait:

aa) település megnevezése,

ab) közterület neve,

ac) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, és

b) azt, hogy az üzemeltető rendelkezésére álló adatok, információk szerint mikortól és milyen okból nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás.

 

Az adóalany új pénztárgép üzembe helyezését, üzembe helyezett pénztárgép átszemélyesítését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

 

A bejelentésben meg kell jelölni az:

a) az adóalany nevét,

b) az adóalany adószámát,

c) az adóalany székhelyét,

d) a pénztárgép üzemeltetési helyét, illetve üzemeltetési módját,

e) a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen, illetve az üzlet TEÁOR szerinti tevékenységét,

f) az üzemeltetés célját, amennyiben a pénztárgépet cserepénztárgépként vagy bérbeadási célból kívánják üzemeltetni.

 

A pénztárgép üzemeltetési helyeként, illetve üzemeltetési módként az üzemeltetőnek be kell jelentenie, hogy a pénztárgépet

a) állandó üzemeltetési hely esetén egy meghatározott pénzátvételi helyen,

b) változó telephely esetén több meghatározott pénzátvételi helyen,

c) mozgóboltban vagy mozgó szolgáltatóhelyen,

d) tartalék pénztárgépként kívánja üzemeltetni.

 

A bejelentés alapján az állami adóhatóság a bejelentés elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő elektronikus tárhelyére, illetvea bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi a pénztárgép üzembe helyezéséhez, átszemélyesítéséhez, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjéhez szükséges üzembehelyezési kódot.

 

A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

 

Az éves felülvizsgálat aforgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint szervizes helyszíni vizsgálatból áll. Az éves felülvizsgálat során a szerviz ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen, ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy az adóügyi ellenőrzőegység és a NAV szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

 

VIII. Változás a pénztárgép használatában

 

Az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétől számított 45 napon belül. Ezt követően a pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását.

 

A tartalék pénztárgépként üzemeltetett pénztárgép tekintetében kizárólag a tartalék pénztárgép működésének szüneteltetését kell bejelenteni a szünetelés megkezdését követő 3 munkanapon belül.

 

A pénztárgép üzemeltetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az állami adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben azzal a céllal fejezi be a pénztárgép használatát, hogy az adott pénztárgépet a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni (a továbbiakban: használatból kivonás). Az adatszolgáltatást a használatból kivonás tervezett időpontját megelőző 5. napig kell teljesíteni. A pénztárgép üzemeltetője köteles bejelenteni az állami adóhatóság részére az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, ha a pénztárgép használatának a 48/2013. (XI.15) NGM rendelet  44. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott célját meg kívánja változtatni, az adatszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül.

 

A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető.

 

A pénztárgépnaplóba bejegyzést meghatározott esetekben az üzemeltető, illetve jogszabályban meghatározottak szerint a műszerész vagy a forgalmazó tehet. A műszerész vagy a forgalmazó az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész vagy a forgalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az aláírás megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon, az aláírás megtagadásától számított 5 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére. Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani. A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni. Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni. Ha a pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles erről a szervizt haladéktalanul értesíteni. A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

 

IX. A pénztárgép selejtezése

 

Ha a pénztárgép javíthatatlan, akkor a forgalmazónak és az AEE gyártó magyarországi szervizének ezt a tényt jegyzőkönyvbe kell foglalnia, és a felvett jegyzőkönyv alapján a pénztárgépet az üzemeltetőnek selejteznie kell a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül. A selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. A selejtezés során az AEE-t a szervizzel ki kell szereltetni. A kiszerelt AEE más pénztárgépbe nem szerelhető be. Az ilyen kiszerelt AEE-t nem lehet átszemélyesíteni.

 

Amennyiben a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége megtelik, meghibásodik, az adóügyi ellenőrző egységet cserélni kell. A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje esetén kizárólag a forgalmazó által biztosított, adott pénztárgéptípushoz engedélyezett adóügyi ellenőrző egység építhető be a pénztárgépbe. A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje esetén új AP-számot kell programozni az új adóügyi ellenőrző egységbe.

 

X. Az online pénztárgépek szabályozása és a részletei.

 

A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról elnevezésű kormányrendelet tartalmazza a részletes szabályozását az online pénztárgépek működtetésének.

 

XI. 2016. évi változások:


A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet 2016. április 2-ai hatállyal módosította a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet (a továbbiakban: NGM rendelet). Az online pénztárgépek üzemeltetését érintő főbb változások témakörei a következők.

 1. Utólagos rögzítés (NGM rendelet 1. § (5)-(6) bekezdés, 78/F. §)
 2. Egyedi mentesítés (NGM rendelet 3. § (1) és (6) bekezdés, 3/A. §)
 3. Üzembe helyezési kód igénylése, bejelentett adatok megváltozása (NGM rendelet 44. § (2)-(2a) és (10) bekezdés, 78/B. §)
 4. Átszemélyesítés (NGM rendelet 42. § (4) bekezdés, 44. § (3)-(7) bekezdés, 47. § (1a) bekezdés, 51/B. §, 67. § (6a) bekezdés)
 5. Éves felülvizsgálat (NGM rendelet 48. § (1a)-(1b) és (2)-(4) bekezdés)
 6. Pénztároló eszköz pénztárgéphez rendelése (NGM rendelet 49/A. §)
 7. Pénztárgép blokkolása (NGM rendelet 50/B. §)
 8. Bejelentés, adatszolgáltatás (NGM rendelet 51. § (3) bekezdés, 51/A. § (1)-(2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. §)
 9. Pénztárgépnapló (NGM rendelet 54. § (3)-(4) bekezdés)
 10. Pénztárgép selejtezése (NGM rendelet 55. §)
 11. Cserepénztárgép (NGM rendelet 42. § (1) bekezdés, 78/F. §)

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet 2016. április 2-ai hatállyal módosította a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet.

 

A pénztárgép használatra nem kötelezett, de pénztárgépet saját döntése alapján használó adóalanyokat érintő fontos változás, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek fenti határidőt követően nem CD/DVD lemezen, havonta kell eleget tenniük, hanem – egyezően a pénztárgép használatra kötelezettekkel – ők is online adatszolgáltatásra kötelezettek. Vagyis a pénztárgépet nem offline, hanem online üzemmódban kell működtetniük.

 

Fentiek teljesítése érdekében a pénztárgép üzemeltetőjének haladéktalanul szolgáltatási szerződést kell kötnie a pénztárgépben lévő SIM-kártyát biztosító hírközlési szolgáltatóval.

 

Az online kapcsolatot biztosító szolgáltatókra vonatkozó információk a NAV honlapján 2014. május 30-án „Tájékoztató az online pénztárgépek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közötti adatkapcsolathoz szükséges szolgáltatást biztosító hírközlési szolgáltatókról [módosított]” címmel közzétett anyagban elérhetők.

 

Tekintettel az átállásra rendelkezésre álló rövid határidőre, az állami adó- és vámhatóság méltányosan jár el és értékeli, ha az üzemeltető az online adatkapcsolathoz szükséges szolgáltatási szerződést a hírközlési szolgáltatóval megkötötte.

 

Jelen cikkünket az illetékes szervek által kiadott dokumentumokból építettük fel, ez csak tájékoztató jellegű. Amennyiben az online pénztárgépekkel kapcsolatban teljes értékű tájékoztatást kíván kapni, az kérjük forduljon bizalommal a NAV ezzel foglalkozó osztályához.

 

Forrás: nav.gov.hu; 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2.§ - 3/A. §