Üdvözöljük a

Banktitok felhasználása az adóvégrehajtásban | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Banktitok felhasználása az adóvégrehajtásban

Szerző: Sörös Dávid | 2015. május 20.
Cimkék: adózás,NAV

Az adóhivatal kiemelt feladata a mindenkor hatályos pénzügyi szabályozás betartatása és annak ellenőrzése mellett a költségvetés bevételeinek biztosítása. Az adózási fegyelem időszakonként eltérő mértékben érvényesül, az adófizetők egy része a fizetési kötelezettségének határidőben önként nem minden esetben tesz eleget. Ezen esetekben keletkeznek a tartozások, melyek kezelése, megszüntetése és felszámolása jelentős odafigyelést és folyamatos munkát igényel az adóhivataltól.

A bankszámlával rendelkező adózók hátralékainak felszámolására leggyakrabban alkalmazott eszköz a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) kibocsátása, mert a többi végrehajtási intézkedéshez képest egyszerű, gyors, költségtakarékos és egyben hatékony az adósok szempontjából is. Ezen esemény végrehajtási cselekménynek minősül, jogkövetkezmény társul hozzá.

 

Az inkasszó akkor foganatosítható a hátralékos adózóval szemben, ha van olyan önkéntesen nem teljesített lejárt esedékességű tartozása, melynek a végrehajtási eljárása nem szünetel, vagy nincs felfüggesztve az adott időpontban.

 

Az inkasszó eredményes alkalmazásának alapfeltétele az információk gyors és lehetőség szerint teljes körű megszerzése. Az adóhivatalnak feladataihoz kapcsolódóan hivatalból rendelkezésére állnak olyan, az adósra vonatkozó jövedelmi és vagyoni információk, melyek a végrehajtás megindításához és eredményes lefolytatásához szükségesek. Vannak azonban olyan hasznos információk is, melyek nem állnak közvetlenül rendelkezésére. Ezen adatok megszerzésére megfelelő jogosultsággal rendelkezik az adóhivatal, melyek közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a pénzügyi eszközökkel, a befektetésekkel kapcsolatos információk. Így megkereshetők az adósra és vagyonára vonatkozó adatokat kezelő szervezetek, többek között a pénzforgalmi és befektetési intézmények, akik a megkeresésnek díjmentesen kötelesek eleget tenni.

 

A jogszabályi felhatalmazás már több mint 10 éve adott a végrehajtás eredményes lefolytatásához nélkülözhetetlen pénzügyi információk beszerzéséhez. Gondot jelentett, hogy korábban a csak papíralapú megkeresési lehetőség magas költségvonzata és az információhoz történő hozzájutás időbeni elhúzódása miatt (akár több hetet is igénybe vehetett) nem volt hatékony. Ezen problémát oldotta meg az adózás rendjét szabályozó jogszabály 2013. július 1-től hatályos módosítása, mely megteremtette az elektronikus banki megkeresés lehetőségét. Ez alapján, ha az adóhivatal a végrehajtási feladata végzéséhez szükséges adatok iránti megkeresést elektronikus úton juttatja el a pénzügyi, a pénzforgalmi intézmény, a befektetési szervezet részére, akkor azok az adóhivatal által meghatározott formában kötelesek válaszolni 8 napon belül. A 2013. július 1-től hatályos jogszabály módosítás az adóhivatal részére egy lehetőséget teremt, mely alkalmazásával élhet, ugyanakkor a megkeresett pénzügyi szerv, intézmény felé pedig kötelezettséget ír elő a válaszadásra. A végrehajtási eljárásban a banktitok elektronikus megszerzése során a pénzügyi szervezetnél, intézménynél a megkeresés adótitoknak minősül, az adóhivatalnak átadott információk pedig banktitoknak. A megkeresésre adott válasz általában tartalmazza az adózó számlájának/számláinak, a birtokolt értékpapír/értékpapírok azonosító adatait, a devizanemet, az egyenleget, valamint a tulajdonos/tulajdonosok adatait.  

 

A 2013. július 1-én életre hívott elektronikus banktitok lekérdezési rendszerhez napjainkig csaknem 160 pénzügyi intézmény, szervezet csatlakozott. A jogszabályi változás eredményét jól tükrözi, hogy megyénkben a rendszer indulásáig (2013. július 1-ig) 2013. évben papír alapon mintegy négyezer megkeresés történt, míg a rendszer indulásától az év végéig több mint 42 ezer.  A 2014-es évet elemezve megállapítható, hogy 2014. december 31.-ig pedig több mint 105 ezer megkeresés került megküldésre a pénzügyi szervezetek felé.

 

Forrás: NAV Baranya Megyei Adóigazgatóság Pécs