Üdvözöljük a

Beszámoló-közzététel elektronikusan | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Beszámoló-közzététel elektronikusan

Szerző: Sörös Dávid | 2014. április 9.

A számviteli beszámolót 2009. május 1-jétől kizárólag elektronikus úton lehet letétbe helyezni és közzétenni. A közzétételnél gyakran abba a hibába esnek a gyakorlati szakemberek, hogy a korábban beküldött beszámolót ugyanarról az üzleti évről szóló, javított beszámolóval igyekeznek kicserélni.

Sokan azt gondolják, hogy a beszámoló a közzétételi határidőig  (egy újabb példány megküldésével) még módosítható, illetve egyesek a közzétételi határidőt követően is hasonlóképpen járnak el.

 

A számviteli beszámoló jogilag érvényes dokumentummá a vállalkozó legfőbb szervének elfogadásával válik. Amennyiben azt a tulajdonosok elfogadták, akkor annak tartalmát megváltoztatni nem lehet. A megváltoztatásra gyakran mégis igény mutatkozik, amelynek okai a következő főbb csoportokba sorolhatók:
 
1. A közzétett beszámoló megegyezik a tulajdonosok által elfogadottal, azonban az elfogadást követően a beszámolóban számviteli, könyvviteli hibát fedeztek fel, illetve a beszámolóban gépelési hibát vétettek.

 

A már közzétett beszámoló nem javít­ható, nem cserélhető, a beszámolóban szereplő, lezárt üzleti év(ek)et érintő adatok javítására csak a hibafeltárás üzleti évének beszámolójában kerülhet sor, a számviteli ellenőrzés szabályai szerint. A beszámoló ismételt, eltérő tartalommal történő közzétételére tehát ebben az esetben nincs mód.

 

 

2. A közzétett beszámoló nem egyezik meg a tulajdonosok által elfogadottal, mert a beszámoló közzététele során az ezzel megbízott személy a beszámoló benyújtásához kitöltendő űrlapon lévő adatokban hibát vétett, és így a beszámoló űrlapja és a többi része között ellentmondás van.

A beküldést követően, a már közzétett beszámolóval kapcsolatosan, amennyiben a céginformációs szolgálat azt észleli, hogy a közzétett beszámolóval együtt megküldött elektronikus űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja a honlapjáról.

 

Az eltávolítás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.

 

 

3. A közzétett beszámoló nem egyezik meg a tulajdonosok által elfogadottal, mert a beszámoló közzététele során az ezzel megbízott személy egyes beszámolórészeket nem küldött be, összekevert, illetve nem megfelelő dokumentumokat küldött be mellékletként. Ebben az esetben a céginformációs szolgálat „észlelését” kell kiváltanunk, amely így a beszámoló eltávolítását vonja maga után. Ekkor a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.
   

Forrás: ado.hu