Üdvözöljük a

Egy napon múlhat az eva | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Egy napon múlhat az eva

Szerző: Sörös Dávid | 2015. szeptember 23.

Könnyebben megszünhet az adóalanyiság, mint azt sokan gondolnák - nagyon figyelni kell a határidőre,  s nem árt tudni, hogy határidő nem az utalás indítására, hanem annak beérkezésére vonatkozik.

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany köteles bejelentést tenni, ha a tárgyév december 20-án nem felel meg az Eva törvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van. Erre a bejelentésre azért van szükség, mert az adóalany ebben az esetben a következő évtől már nem alkalmazhatja az egyszerűsített vállalkozói adót. Az eva-alanyiság megszűnésének évét követő négy adóévre az adózó nem választhatja az egyszerűsített vállalkozói adó alkalmazását.

 

Minden evás vállalkozónak már december elején ellenőriznie kell az ügyfélkapun keresztül, hogy van-e tartozása, és ha igen, akkor mennyi, mert minél előbb be kell fizetnie, hacsak nem akarja tudatosan elveszíteni eva-alanyiságát. Ne várjanak az utolsó pillanatig egy várható bevételre, mert decemberben amúgy is akadozni szoktak az átutalások a cégek között! Aki evás akar maradni, inkább kérjen kölcsön valakitől, hogy tartozását még a hó elején rendezhesse!

 

Egyébként már az is kizárja az adózót az evás körből, ha december 20-ig nem teljesíti a bejelentési kötelezettségét.

 

Az adózás rendjéről szóló törvény 178.§-ának 4. pontja szerint adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás összegét - nettó módon számítva - csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével az adóigazolás kiállítása iránti eljárásban, vagy ha jogszabály valamely, az adózó által érvényesíthető kedvezmény igénybevételét adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás hiányához köti.

 

Amennyiben az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól „kijelentkezik”, vagyis az evás adózási módot a következő évre nem választja, illetve nem választhatja, akkor adókötelezettségét a vállalkozói személyi jövedelemadó szerint teljesíti, illetve a törvényi feltételek megléte esetén választhatja a következő adóévre az átalányadózást, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adóját.

 

A számviteli törvény hatálya alá átkerülő (visszakerülő) adózónak (az evában bevételi nyilvántartást vezetett közkereseti társaságnak és betéti társaságnak, az egyéni cégnek) tételes leltárral (és leltározással) alátámasztott, könyvvizsgálóval ellenőrzött nyitómérleget kell készítenie.

 

Sajnos a gyakorlatban előfordult már, hogy az adózó december 19-én vagy 20-án nyújtotta be az átutalását a bankhoz a tartozásának kiegyenlítésére az adóhatóság javára, de 20-áig mégsem emelték le a pénzösszeget a számlájáról, csak 21-én. Ezzel az eseménnyel már sikerült is kizárnia magát az evás körből. Ezzel kapcsolatban nincs mentő körülmény.

 

Számolni kell azzal, hogy van bankszünnap, karbantartás, és ismerni kell az üzletszabályzatot arra vonatkozóan, mi az átutalás benyújtásának végső időpontja az aznapi teljesítéshez. Az információk és a teljesítés vonatkozásában a legnagyobb bankoknál valamivel könnyebb helyzetben vagyunk, mint a kisebb pénzintézeteknél.

 

Az adózás rendjéről szóló törvény 37.§-ának (2) bekezdése értelmében, az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte. Fizetési számlával nem rendelkező adózó esetében az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi szolgáltató vagy - ha jogszabály lehetővé teszi - az adóhatóság pénztárába befizették, illetve postára adták. (Minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adóhatóság számláján a befizetést jóváírják.) Tehát nem elég csak benyújtani az átutalást.

 

A tartozás időben – december 20-ig – történő befizetését a bankértesítőn szereplő dátummal (értéknap) lehet igazolni.

 

Tekintettel az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvénynek e témában megfogalmazott rendelkezéseire, az eva-alanyiságnak az év utolsó napjával történő megszüntetése kérdésében az adóhatóságnak nincs mérlegelési jogköre.

 

Egy nap késés is elegendő ahhoz, hogy az addig evás adóalanynak egy másik adózási és nyilvántartási módszerre kelljen áttérnie.

Forrás: ado.hu