Üdvözöljük a

Egyéni vállalkozás indítása: milyen képesítés szükséges? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Egyéni vállalkozás indítása: milyen képesítés szükséges?

Szerző: Szücs Krisztina | 2018. október 4.

Mielőtt valaki egyéni vállalkozói tevékenységet kezd folytatni, gyakran merül fel kérdésként, hogy az adott tevékenységhez milyen képesítés szükséges.

A tevékenységgel kapcsolatos bejelentésnek tartalmaznia kell egyebek között a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(eke)t (a gazdasági tevékenységek NACE Rev. 2. rendszerű statisztikai osztályozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló) TEÁOR-számokból képzett, a mindenkor hatályos önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve. A 36/2011. KIM-rendelet rögzíti az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésére és alkalmazására vonatkozó szabályokat.

 

Az egyéni vállalkozói tevékenységet szabályozó 2009. évi CXV. törvény 16. paragrafusa szerint képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.

 

A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.

 

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell.

 

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Köteles haladéktalanul bejelenteni, ha nem felel meg a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A bejelentés alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.

 

A 21/2010. NFGM-rendelet sorolja fel azon ipari és kereskedelmi tevékenységek körét, amelyekhez képesítés szükséges.

 

A rendelet 1. paragrafusának (1) bekezdése alapján egy adott tevékenység csak a meglévő képesítés birtokában végezhető, függetlenül a tevékenység végzésének formájától.

 

 

Forrás: adozona.hu

 

 

Amennyiben a cikkben leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kérjük írjon a pbkik@pbkik.hu e-mail címre. Megfelelő számú érdeklődő esetén a legközelebbi Adófórum témái közé javasoljuk.